Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Loading Loading...

Ajankohta 19.3.2018 - 31.8.2019
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 25.2.2018 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Käytännönläheisen koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan ammattitaitoa liiketalouden monipuolisissa työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaspalvelun, myynnin, markkinoinnin tai taloushallinnon tehtävissä.

Kohderyhmä

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus soveltuu ylioppilastutkinnon tai peruskoulun suorittaneille aikuisille.

Tutkinnon suorittaminen tapahtuu näyttötutkintona aidoissa työtilanteissa työpaikalla, mikä edellyttää soveltuvaa työ- tai työssäoppimispaikkaa. Mikäli työ- tai työssäoppimispaikkaa ei vielä ole, se etsitään koulutuksen aikana.

Toteutus

Ennen tutkintokoulutuksen aloitusta arvioidaan tutkinnon sopivuus opiskelijalle sekä kartoitetaan hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa voidaan huomioida myös hakijan työpaikan kehittämistarpeet.

Suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja puuttuvan osaamisen hankkimiseksi tehdään yhdessä tutkinto-opiskelijan, (työpaikan edustajan, oppisopimuskoulutuksessa) ja koulutuksen järjestäjän kesken. Puuttuva osaaminen hankitaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti pääasiassa omissa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevat lähioppiminen sekä ohjattu verkko- ja itseopiskelu.

Tutkinto-opiskelijalla tulee olla työssä mahdollisuus osallistua erilaisiin liiketalouden perustutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin, joissa osaaminen tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida.

Mikäli tutkinto-opintoihin hakeutuva henkilö ei ole työsuhteessa voidaan hänelle tietyin edellytyksin tehdä koulutussopimus.

Tutkinto-opintoja voidaan tarvittaessa tukea opiskeluvalmiuksia parantavilla opinnoilla ml. kieliopinnot.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinto-opiskelija osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Tutkinto voidaan suorittaa myös suoraan näytöin.

Tutkintokoulutuksen toteuttamisen vaihtoehdot

Liiketalouden perustutkinto on osa kansallista tutkintojärjestelmää ja siitä säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. Tutkinto on toisen asteen tutkinto, joka antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutkintokoulutuksen rahoittaa pääosin opetus- ja kulttuuriministeriö.

Koulutus voidaan toteuttaa:

  • Oppisopimuskoulutuksena: opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.
  • Koulutussopimuksella: Koulutussopimus soveltuu opiskelijalle, jolla ei ole työsuhdetta.

Suorittamisaika

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa tutkintokoulutuksen kestoon. Tutkinnon suorittamispolku ja -aika ovat yksilöllisiä – keskimääräinen kesto noin 1 vuosi.

Sisältö

Sisältö rakentuu opiskelijan henkilökohtaisten ammatillisten kehittymistavoitteiden ja työssäoppimispaikan työtehtävien perusteella.

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi rakentuu tutkinnon suorittajaksi hakeutuvan henkilökohtaisten ammatillisten kehittymistavoitteiden mukaan vaihtoehtoisia ja valinnaisia tutkinnon osia yhdistämällä.

Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

 

Kaikille pakollinen tutkinnon osa:

Asiakaspalvelu

 Valinnaisia tutkinnon osia:

Kaupan palvelu ja myynti

Asiakkuuksien hoito

Visuaalinen myyntityö

Kansainvälisen kaupan tukipalvelut

Myynnin tukipalvelut

Toimistopalvelut

Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus

Tuoteneuvonta

Sähköinen kaupankäynti

Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Yritystoiminnan suunnittelu

Tutkintoon voi sisällyttää yhden tutkinnon osan toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

 

Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala

 

Pakolliset tutkinnon osat:

Asiakaspalvelu

Talouspalvelut

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 3-4):

Kirjanpito

Toimistopalvelut

Palkanlaskenta

Asiakkuuksien hoito

Myynnin tukipalvelut

Kansainvälisen kaupan tukipalvelut

Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus

Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Organisaation asiakirjojen hoitaminen

Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito

Yritystoiminnan suunnittelu

Tutkintoon voi sisällyttää yhden tutkinnon osan toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

Maria Hirvonen

kouluttaja

puhelin 020 7461 453                                                                                               

maria.hirvonen(at)amiedu.fi

 

Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala

Joonas Haapaniemi

kouluttaja          

puhelin 020 7461 670

joonas.haapaniemi(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi