Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto, oppisopimus

Loading Loading...

Ajankohta 1.4.2018 - 18.10.2019
Aika
Kesto 43 opintoviikko
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Lasten ja nuorten erityisohjaajan työ on vaikeissa elämäntilanteissa olevien lasten ja nuorten ja heidän perheidensä tukemista sekä ongelmien syntymiseen vaikuttavien syiden ennakoimista ja syihin vaikuttamista.

Erityisohjaaja toimii vaativissa kasvatus- ja ohjaustehtävissä nuorisotyössä, monikulttuurisessa työssä, työpajoissa ja toimintakeskuksissa, laitoksissa ja sairaaloissa, kansalais- ja järjestötoiminnassa, alan yrityksissä ja yrittäjänä.

Kohderyhmä

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintokoulutus on tarkoitettu kasvatuksen ja ohjauksen perustaidot ja riittävän kielitaidon omaaville, aikaisempia sosiaali- ja terveysalan tai nuoriso- ja vapaa-aika-alan tai vastaavia perus- ja syventäviä opintoja ja alan työkokemusta (n. 3v.) hankkineille.

Hakijan tulee ilmaista mahdolliset opiskelua tai työllistymistä haittaavat tekijät SORA lainsäädännön mukaisesti.

http://www.amiedu.fi/portals/2/amiedu-www/esite/tiedote-opiskelijaksi-hakeutuvalle.pdf

Toteutus

Koulutus toteutetaan verkkopainotteisena oppisopimuskoulutuksena, mikä edellyttää mahdollisuutta käyttää tietokonetta ja internet yhteyttä. Opiskelijalla tulee olla työnantaja, jonka kanssa oppisopimus solmitaan. Oppisopimuskoulutukseen haetaan Amiedun tai paikallisen muun oppisopimustoimiston kautta. Lähiopetuspäiviä on noin yksi kuukaudessa.

Ennen tutkintokoulutuksen aloitusta arvioidaan tutkinnon sopivuus opiskelijalle sekä kartoitetaan hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa voidaan huomioida myös hakijan työpaikan kehittämistarpeet.

Suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja puuttuvan osaamisen hankkimiseksi tehdään yhdessä tutkinto-opiskelijan, työpaikan edustajan ja koulutuksen järjestäjän kesken. Puuttuva osaaminen hankitaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti pääasiassa omissa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevat lähioppiminen sekä ohjattu verkko- ja itseopiskelu.

Tutkinto-opiskelijalla tulee olla työssä mahdollisuus osallistua erilaisiin Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin, joissa osaaminen tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinto-opiskelija osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto on toisen asteen tutkinto, joka antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutkintokoulutuksen rahoittaa pääosin opetus- ja kulttuuriministeriö.

Suorittamisaika

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa tutkintokoulutuksen kestoon. Tutkinnon suorittamispolku ja -aika ovat yksilöllisiä – keskimääräinen kesto on noin 1,5 vuotta. Valmistava koulutus alkaa 19.4.2018 ja päättyy 26.9.2019. päättäjäisiin.

Sisältö

Tutkintoon kuuluvat pakolliset osat:
1 Ammatillinen toiminta lasten ja nuorten erityisohjauksessa
2 Yksilön ja yhteisön osallisuuden vahvistaminen
3 Kulttuurien moninaisuus ohjaustyössä

Tutkintoon kuuluvat valinnaiset osat:
4 Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen
5 Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen
6 Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta
7 Yrittäjänä toimiminen

Hinta

Koulutus on oppisopimuskoulutusta: opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Kysy lisätietoja

Harri Vainikka
kouluttaja
puhelin 020 7461 397
harri.vainikka(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi