Vanhemman panostajan pätevyyskirja, Lappeenranta

Loading Loading...

Ajankohta 16.4.2018 - 25.5.2018
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 1.4.2018 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Tavoitteena on vanhemman panostajan pätevyyskirja. Tällöin opiskelijan on osallistuttava ja suoritettava hyväksytysti lähiopetuspäivät sekä kuulustelu. Koulutuksen käynyt pystyy tekemään räjäytystyöt turvallisesti ympäristöä vaarantamatta. Koulutuksen aikana mahdollisuus suorittaa Työturva, Tulityö ja Ensiapu 1. Ensiapu1 ja työturva koulutuspäivistä mahdollisuus saada Trafin pätevyystodistus. Sisältää maanpäällisen koulutuksen.

25.5.2018 järjestetään vanhemman panostajakurssin kuulustelu.

Kohderyhmä

Räjäytys- ja louhintatöitä tekevät henkilöt.

Toteutus

Koulutus toteutetaan päivä-/monimuotokoulutuksena. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää lähiopintojen hyväksyttyä suoritusta.

Lähiopetusta 21 päivää.

Lähiopetuspäivät ajalla: 16.-20.4, 23.-27.4, 2.5., 3.-4.5. sekä 7. - 9.5. (turvakurssit), 14.-18.5., 21. - 25.5.2018. 

 

Sisältö

Ammatilliset opinnot (92 - 122 h)

1. Räjähteet ja niiden käyttöön liittyvät laitteet ja menetelmät                    
1.1. Räjähdysaineet ja niiden ominaisuudet
1.2. Sytytysvälineet, laitteet ja menetelmät
1.3. Räjäytysnallien ja räjähteiden räjähtäminen tahattomasti
1.4. Panostuslaitteet
1.5. Muut räjähteet
1.6. Räjähteiden hävittäminen
                             
2. Räjäytys- ja louhintatyön sekä työmaan suunnittelu sekä käytettävä kalusto              
2.1. Kallion laatu ja rakenne porattavuuden ja räjäytettävyyden kannalta                         
2.2. Pengerlouhinnassa käytettävä kalusto
2.3. Vedenalainen louhinta, käytettävä kalusto ja suunnittelutyö
2.4. Maanalainen louhinta ja käytettävä kalusto
2.5. Tarkkuus- ja kanaalilouhinta, käytettävä kalusto ja suunnittelutyö
2.6. Tarvekivien louhinta
2.7. Asutuskeskuslouhinta     
2.8. Kallionräjäytysten suunnittelutyöt
2.9. Erityiset räjäytystyöt        
2.10. Kurssikokeet                      

3. Työturvallisuus: lait, säädökset ja ohjeet
3.1. Työturvallisuuslaki: työnantajan ja työntekijän yleiset velvollisuudet, työympäristön ja työn suunnittelu
3.2. Yleiskatsaus räjäytystöiden ja muuhun louhintatyössä sovellettavaan lainsäädäntöön, määräyksiin ja ohjeisiin                                                          
3.3. Työmaan turvallisuussuunnitelma
3.4. Räjähteiden kuljetus                                     
3.5. Räjähteiden hankinta ja hallussapito
3.6. Turvallisuusasetus 644/2011 ja TTK turvallisuusohjeet
3.7. Panostajalaki ja -asetus ja vastuun jakautuminen
3.8. Maakaasuputkia, rautateitä ja sähkölinjoja koskevat ohjeet

Ammattia tukevat opinnot (44 h)
1. Ammattipiirustus                  
2. Peruslaskutavat                    
3. Tietotekniikka                         
4. Asioimiskirjoitus                    
5. Työn laadun varmistus

Ammattityö (24 - 64 h)                                                                                                                      
1. Sytytysmenetelmät räjäytysharjoituspäivänä
2. Louhinta ja räjäytystyö    

Tutustuminen louhintatyömaahan ja työmaan arviointi                                                                                                                     

Kuulustelu (4 h)

Turvakurssit:

  1. Ensiapu 1
  2. Työturva
  3. Tulityö

Hinta

Vanhemman panostajan pätevyyskirja -koulutuksen kokonaishinta 4030 €.

3250 € + alv 24 % (780 €)

Kuulustelija perii panostajakoulutus asetuksen mukaisen kuulustelumaksun (70 €).

Peruutusehdot

Esteen sattuessa osallistumisen voi peruuttaa 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen laskutetaan peruutusmaksuna 50 % koulutuksen hinnasta. Jos peruutus tehdään 1 - 7 päivää ennen koulutuksen alkua, tai ei peruuteta lainkaan, laskutetaan koko osallistumismaksu. Opiskelupaikan voi siirtää toiselle henkilölle, jos itse ei pääse osallistumaan.

Koulutuspaikka

Lappeenranta
Rakuunamäki
53900 Lappeenranta

Ilmoittautuminen

Täytä lomake oikealla olevasta Ilmoittaudu-linkistä.

Hakemusten pohjalta otamme yhteyttä puhelimitse. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Juha Koskinen
kouluttaja
puhelin 020 7461 295
juha.koskinen(at)amiedu.fi

Ilmoittaudu

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi