Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto, datanomi (AT), peliohjelmointi

Loading Loading...

Ajankohta 1.2.2018 - 8.3.2019
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen avulla opiskelija saa hyvät valmiudet toimia peliohjelmoijan ammatissa.

Hän oppii:

  • suunnittelemaan, toteuttamaan ja julkaisemaan pelejä
  • pelien testausta
  • pelimoottoreiden käyttöä
  • hallitsemaan asiakaslähtöisen tuotantoprosessin ja sen dokumentoinnin

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto.

Kohderyhmä

Harrastatko tai teetkö työksesi ohjelmointia? Pelaatko paljon? Haluatko oppia ohjelmoimaan parempia pelejä? Koulutuksen avulla voit yhdistää taitosi ja toteuttaa luovaa ajattelua ja innovaatioita.

Voit olla työelämää aloitteleva, jo työssä peli- tai ohjelmistoalalla tai toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Englannin kielen ja tietotekniikan hyvä perusosaaminen on välttämätöntä. Opetuskielinä on suomi ja englanti. Koulutuksen soveltuvuus selvitetään kartoitusten sekä alkuhaastattelun perusteella.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja mahdollisen työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti verkkopainotteisena monimuoto-opiskeluna, joka sisältää yksilöllisen suunnitelman mukaisesti lähiopetusta noin 2 kertaa viikossa. Koulutuksen voi suorittaa myös kokonaan verkossa verkkokokousvälineillä. Koulutuksen aikana on syys-, joulu-, talvi- ja kesälomat.

Tavoitteena on verkostoitunut ja aktiivinen tapa opiskella.  Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä peligrafiikan opiskelijoiden kanssa. Opiskelu tapahtuu aktiivisesti pienryhmissä, jotka muodostetaan koulutuksen aikana. Pienryhmiä ohjaavat Amiedun kouluttajat verkossa, lähipäivillä sekä erikseen sovituissa ryhmätapaamisissa. Arvioitu työmäärä on noin 30-40h/viikko. Koulutukseen liitetään tarpeen mukaan kartoituksia, lähiopetusta, etätehtäviä, verkko-opiskelua ja työssäoppimista. Opiskelussa käytetään mm. Unity 3D- sekä 3DsMax- mallinnusohjelmistoja, Amiedun verkko-oppimisympäristöä sekä hyödynnetään sosiaalista mediaa. Opiskelun aikana perehdytään myös ammattikirjallisuuteen ja verkko-opetusmateriaaleihin.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Tutkinnon voi suorittaa ilman valmistavaa koulutusta osoittamalla tutkinnon perusteissa vaadittava ammattitaito suoraan näytöin.

Suorittamisaika

Tutkinnon suorittamispolku ja -aika ovat yksilöllisiä – keskimääräinen kesto noin 14 kk.
Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa tutkintokoulutuksen kestoon.

Sisältö

Pakollinen tutkinnon osa:

  • Tieto- ja viestintäteknisessä toimintaympäristössä toimiminen

Tutkinnon valinnaiset osat:

  • Ohjelmiston suunnittelu
  • Ohjelmiston toteuttaminen, testaaminen ja käyttöönotto

Ohjelmistotuotannossa keskitytään peliohjelmointiin ja pelimoottorien (Unity) käyttöön. Ohjelmointikielinä opiskellaan C# sekä javaScript. Lisäksi saat hyvän käsityksen peliprojektien eri vaiheista ja toimintatavoista sekä ketterästä ohjelmistokehityksestä.


Tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/784325/naytto/rakenne

 

Hinta

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkintoon johtavan tutkintokoulutuksen rahoittaa (pääosin) opetus- ja kulttuuriministeriö. Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon opiskelijamaksu on 850€. Tutkinnon tai sen osan voi suorittaa myös suoraan näytöin tai oppisopimuksena.    

Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Paikkoja on rajoitetusti.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Otamme yhteyttä kaikkiin hakijoihin ja kutsumme osan haastatteluun. Haastattelussa käydään läpi hakijan työ- ja harrastushistoriaa pelien tekemiseen ja ohjelmointiin liittyen. Pyydämme varautumaan haastatteluun muutamilla työnäytteillä. Haastattelun yhteydessä voidaan testata hakijan tietotekniikkataitoja.

Kysy lisätietoja

Heidi Paal
kouluttaja
puhelin 020 7461 299
heidi.paal(at)amiedu.fi 

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi