Sähköasentajan ammattitutkinto, oppisopimus

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto n. 2 v
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutus valmistaa sähköasentajan ammattitutkinnon näyttöihin. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on valmiudet tehdä kiinteistöjen ja sähkönjakeluverkkojen, tieto- ja turvajärjestelmien sekä kiinteistöautomaation asennuksia.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sähköalan perustiedot ja -taidot omaaville, joilla on
- sähköalan perustutkinto sähkö- ja energiatekniikan alalta tai vastaava vahvavirta-alan koulutus ja sen jälkeen sähköasennusalan työkokemusta vähintään n. 2,5 vuotta
tai jotka ovat
- pätevöityneet alalle pitkän sähköasennusalan työkokemuksen perusteella (vähintään 6 vuotta)
Hakijalla tulee olla mahdollisuus solmia oppisopimus työnantajansa kanssa.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Tarvittava ammattitaito hankitaan pääasiassa työtehtävissä. Työssäoppimista tukevat teoriaopinnot valitaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Koulutuksen aikana on lähipäiviä noin 30, etäpäiviä 15 ja näyttöjä 5 päivää.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Oppisopimuskoulutuksena suoritettavaan tutkintoon opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti. Yleensä koulutus kestää noin 2 vuotta.
Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Sähköturvallisuusmääräysten tuntemusta osoittavan tutkinnon
(sähköturvallisuustutkinto 2) suorittaminen on yksi keskeisimpiä koulutuksen tavoitteita.

Koulutuksen aikana opitaan oman työn tarkastaminen, tarkastusmittaukset ja käytön opastus, jotka kuuluvat olennaisena osana työsuorituksiin.

Tutkintotodistuksen saamiseksi on suoritettava näyttötutkinnon

pakolliset tutkinnon osat
- Turvallisuus ja riskien hallinta
- Kiinteistöjen sähköasennukset

sekä

seuraavista valinnaisista kolme tutkinnon osaa
- Rakennusautomaatiojärjestelmät
- Paloturvallisuusjärjestelmät
- Viestintä- ja tietoverkkojärjestelmät
- Sähkömoottorikäytöt

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Opiskelija maksaa ainoastaan tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Koulutuksen aikana tarvittavasta kirjallisuudesta syntyvät kustannukset ovat n. 400 €.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Kai Hämäläinen
kouluttaja
puhelin 020 7461 208
kai.hamalainen(at)amiedu.fi

Reima Mäkeläinen
kouluttaja
puhelin 020 7461 335
reima.makelainen(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi