Maarakennusalan ammattitutkinto, Tiemerkintä

Loading Loading...

Ajankohta 21.3.2018 - 31.12.2018
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 28.2.2018 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on maarakennusalan ammattitutkinnon suorittaminen.
Hyötyjä ovat mm.

•    lisää kilpailukykyä markkinoilla
•    parantaa työmahdollisuuksia
•    tuo esille kehittymismahdollisuudet työssä
•    mahdollistaa uusia työtehtäviä työpaikassa osaamisen laajentuessa tai syventyessä
•    tarjoaa mahdollisuuden ammattitaidon tason arviointiin
•    mahdollistaa, että työssä hankitusta ammattitaidosta saa virallisen todistuksen
•    tarjoaa suorittajalle tietoa jatko-opintojen mahdollisuudesta
•    mahdollistaa palkankorotuksen

Kohderyhmä

Työelämässä olevat henkilöt, joilla on hyvä kokemus käsin tehtävistä maarakennustöistä, asfalttipäällysteen esi- ja oheistöistä, tiemerkinnöistä, remonttitöistä tai merkintämassojen kuljettamisesta ja lämmittämisestä.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Opiskelijalle tehdään Amiedussa henkilökohtainen opiskelu- ja näyttösuunnitelma, joiden mukaan lopullinen opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyy. Kouluttajina toimivat asfaltti- ja tiemerkintäalan asiantuntijat. Ammatillisten aineiden lähiopetusta on 3 päivää (21.3. – 23.3.2018). Kouluttajina toimivat päällystysalan asiantuntijat.

Tutkinnon suorittajalla tulee olla työsuhde asfalttialan yritykseen, sillä tutkinto suoritetaan työmaaolosuhteissa järjestettävien tutkintotilaisuuksien kautta. Tutkintotilaisuudet järjestetään tiemerkintäkaudella 2018.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti.
Yleensä koulutus kestää noin 10 kuukautta. Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Koulutuksen sisältö

Työlainsäädäntö
Työehtosopimukset
Raaka-aineet, aineiden käsittely ja käsittelyyn liittyvä turvallisuus
Tiemerkintämaalit ja -massat
Päällysteeltä vaadittavat ominaisuudet
Remonttityöt
Laatuvaatimukset ja työmenetelmät
Liikenteen ohjaus eri ajoratamerkinnöin
Liikenneturvallisuus
Tutkintotilaisuudet työmaalla tiemerkintäkaudella 2018.

Tutkinnon suorittaminen

Maarakennusalan ammattitutkinto muodostuu 45 tutkinnon osasta. Koko
tutkinnon suorittaminen edellyttää kolmen tutkinnon perusteissa mainitun osan suorittamista.

Hinta

Ammatillisena lisäkoulutuksena valtionosuusjärjestelmän puitteissa opiskelijamaksu on 150 €, jonka opiskelija maksaa itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Paikkoja on rajoitetusti.


Rahoitusmuodosta riippumatta opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan ensimmäiseen näyttöön ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.          

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta. Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Kysy lisätietoja

Antti Sulamäki
kouluttaja
puhelin 020 7461 324
antti.sulamaki(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi