Maarakennusalan ammattitutkinto, asfaltoinnin osaamisala

Loading Loading...

Ajankohta 19.3.2018 - 31.12.2018
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 28.2.2018 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on maarakennusalan ammattitutkinnon suorittaminen.
Hyötyjä ovat mm.

- lisää kilpailukykyä markkinoilla
- parantaa työmahdollisuuksia
- tuo esille kehittymismahdollisuudet työssä
- mahdollistaa uusia työtehtäviä työpaikassa osaamisen laajentuessa tai syventyessä
- tarjoaa mahdollisuuden ammattitaidon tason arviointiin
- mahdollistaa, että työssä hankitusta ammattitaidosta saa virallisen todistuksen (ammattikirja)
- tarjoaa suorittajalle tietoa jatko-opintojen mahdollisuudesta
- mahdollistaa palkankorotuksen

Kohderyhmä

Työelämässä olevat henkilöt, joilla on hyvä kokemus asfalttimassan valmistuksesta ja asfalttiaseman remonttitöistä tai asfalttipäällysteen esi- ja oheistöistä, levityksestä sekä tiivistyksestä.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna. Ammatillisten aineiden lähiopetusta on 3 päivää, 19.3. – 21.3.2018. Kouluttajina toimivat päällystysalan asiantuntijat.


Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Tutkinnon suorittajalla tulee olla työsuhde asfalttialan yritykseen, sillä tutkinto suoritetaan työmaaolosuhteissa järjestettävien tutkintotilaisuuksien kautta. Tutkintotilaisuudet järjestetään päällystyskaudella 2018.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti.
Yleensä koulutus kestää noin 10 kuukautta. Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

•Työlainsäädäntö
•Työehtosopimukset
•Asfalttimassan valmistus ja kuljetus
•Päällystemassan suhteitus
•Mitä valmistusohjeet ja rakeisuuskäyrät kertovat
•Eri massojen ominaisuudet ja niiden vaikutus päällysteen ominaisuuksiin
•Raaka-aineiden tehtävät päällysteessä, niiden ominaisuuksien vaikutus päällysteen ominaisuuksiin
•Asfalttityömaan kokonaissuunnittelu
•Asfalttipäällysteen esityöt, levitys ja tiivistys
•Asfalttinormit, SFS-EN standardit, PANK–menetelmät
•Tutkintotilaisuudet työmaalla

 

Tutkinnon suorittaminen

Maarakennusalan ammattitutkinto muodostuu 45 tutkinnon osasta. Koko tutkinnon suorittaminen edellyttää kolmen tutkinnon perusteissa mainitun osan suorittamista.

Hinta

Ammatillisena lisäkoulutuksena valtionosuusjärjestelmän puitteissa opiskelijamaksu on 160 €, jonka opiskelija maksaa itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Paikkoja on rajoitetusti.

Rahoitusmuodosta riippumatta opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan ensimmäiseen näyttöön ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta. Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Kysy lisätietoja

Antti Sulamäki
puhelin 020 7461 324
antti.sulamaki(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi