Maarakennusalan erikoisammattitutkinto, asfaltti ja tiemerkintä

Loading Loading...

Ajankohta 12.3.2018 - 31.12.2019
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 28.2.2018 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa maarakennusalan erikoisammattitutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen sekä valmiudet esimiestehtävissä toimimiseen ja toiminnan johtamiseen.

Hyötyjä ovat:

•    mahdollistaa uusia työtehtäviä työpaikassa osaamisen laajentuessa tai syventyessä
•    mahdollistaa, että työssä hankitusta ammattitaidosta saa virallisen todistuksen (ammattikirja)
•    tarjoaa suorittajalle tietoa jatko-opintojen mahdollisuudesta
•    mahdollistaa palkankorotuksen

Kohderyhmä

Työelämässä olevat henkilöt, joilla on usean vuoden työkokemus asfaltti- tai tiemerkintäalan töistä, ja suoritettu maarakennusalan ammattitutkinto.

Toteutus

Ammatillisten aineiden lähiopetusta on kaksi kahden päivän jaksoa koulutuksen aikana. Ensimmäinen lähijakso on 12. – 13.3.2018. Opiskelijalle tehdään Amiedussa henkilökohtainen opiskelu- ja näyttösuunnitelma, joiden mukaan lopullinen opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyy. Kouluttajina toimivat asfaltti- ja tiemerkintäalan asiantuntijat

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti.
Yleensä koulutus kestää noin 1 vuoden ja 10 kuukautta. Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Lähtötaso: Maarakennusalan ammattitutkinto

Pakolliset tutkinnon osat (2 kpl)
maarakennusalan ammattityöt
maarakennustyömaan turvallisuuden ja talouden hallinta

Valinnaiset tutkinnon osat (2 kpl)
työryhmän etumiestyöt: mm. laatu-, lupa- ja talousasiat, toiminnan suunnittelu, riskien analysointi, työkohteen suunnittelu ja toteutus
ammatinohjaus: mm. perehdyttäminen, palautteen anto, osaamisen arviointi ja työturvallisuus

Koulutuksen aikana voi suorittaa tarpeen mukaan lupakorttikoulutusten päivitykset: Tieturva 1, Työturva, Ensiapu 1, valinnainen kuljettajan ammattipätevyyskoulutus. Tieturva 2 kuuluu koulutussisältöön.


Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkintostipendi (395 € verottomana) maksetaan kertasuorituksena henkilölle, joka on suorittanut ammatillisen näyttötutkinnon. Stipendin maksaa koulutusrahasto henkilölle, joka tutkinnon suorittaessaan ei ole täyttänyt 64 vuotta ja on ollut työsuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta.

Hinta

Ammatillisena lisäkoulutuksena valtionosuusjärjestelmän puitteissa opiskelijamaksu on 362 €, jonka opiskelija maksaa itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Paikkoja on rajoitetusti.
Lisäksi opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan ensimmäiseen näyttöön ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta. Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Kysy lisätietoja

Antti Sulamäki
kouluttaja
puhelin 020 7461 324
antti.sulamaki(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi