Johtamisen erikoisammattitutkinto, nonstop

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneet osaavat johtaa ja kehittää organisaatioissaan omaa vastuualuettaan niin, että organisaation strategiat toteutuvat ja päästään asetettuihin tavoitteisiin. Johtajana kehittymisen lähtökohtana on oman roolin ja omien vahvuuksien, kehittymiskohteiden tunnistaminen sekä systemaattinen oman johtajuuden kehittäminen.

 

Kohderyhmä

Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittajilla tulee olla vankka käytännön kokemus johtamisesta ja vahva toimialansa sekä organisaationsa toiminnan osaaminen ja asiatuntemus.

Tutkinnon valinnaisien osien suorittajilla on oltava seuraavat edellytykset (koko tutkinto edellyttää yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista):

- on vastuualueellaan työskenteleviin henkilöihin työnjohto-oikeus (Henkilöstön johtaminen - tutkinnon osa)

- Johtaa toimintaa ja asiakkuuksia omalla vastuualueellaan (Asiakkuuksien johtaminen - tutkinnon osa)

- johtaa tuotantoa omalla vastuualueellaan (Tuotannon johtaminen - tutkinnon osa)

- Johtaa tai koordinoi oman organisaation toimintaa liittyviä ulkoisia tai sisäisiä verkostoja (Verkostojen johtaminen - tutkinnon osa)

Tutkinnon suorittajilla tulee olla työssä mahdollisuus hoitaa monipuolisesti johtamisen erikoisammattitutkinnon perusteiden mukaisia työtehtäviä, joissa ammattitaito tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida kattavasti.

 

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon sopivuus hakijalle ja hänen ammatilliset sekä henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa huomioidaan myös hakijan työpaikan kehittämistarpeet. Arviointien pohjalta tehdään yhdessä työpaikan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.

Tarvittava ammattitaito hankitaan pääasiassa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi valitaan teoriaopintoja henkilökohtaisten ja työpaikan kehittämistarpeiden mukaan. Opinnot koostuvat lähiopetuksesta ja ohjatusta verkko- ja itseopiskelusta. Lähiopetus toteutetaan yhden tai kahden päivän jaksoissa yhteensä 10 lähipäivänä toteutettavan ohjelman puitteissa.

Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssä mahdollisuus osallistua erilaisiin johtamisen erikoisammattitutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin, joissa ammattitaito tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse. Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

 

Suorittamisaika

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon. Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen - yleensä noin 1,5 vuotta.

 

Sisältö

Johtamisen erikoisammattitutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu johtamisosaaminen tutkintotilaisuuksissa aidoissa johtamistöissä. Johtamisen erikoisammattitutkinto koostuu yhdestä pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinnon pakollinen osa on

1. Johtajana toimiminen

Tutkinnon valinnaiset osat ovat

2.1 Henkilöstöjohtaminen

2.2 Asiakkuuksien johtaminen

2.3 Tuotannon johtaminen

2.4 Verkostojen johtaminen

Tutkinnon suorittaja johtaa omassa organisaatiossaan kehittämishankkeen valinnaisen tutkinnon osaan liittyen.

 

Koulutuspaikka

Amiedu  
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

 

Kysy lisätietoja

Marjatta Hahkio

kouluttaja

puhelin 020 7461 311

marjatta.hahkio(at)amiedu.fi

 

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi