ChangeSetter®-muutosjohtamisen simulaatio

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto Aikapanostustarve: 2 lähipäivää à 7,5 tuntia ja jälkiseuranta 1 tunti virtuaalisesti.
Ilmoittautuminen/ Hakeminen


Tavoitteet ja hyödyt

ChangeSetter® on muutosjohtamisen simulaatio, joka tukee organisaation tavoitetta onnistua vaativassa muutoksessa. Johdon ja esimiesten muutoshankkeiden simulaation tavoitteena on oppia lisää muutoksenjohtamisen viitekehyksistä ja lainalaisuuksista viimeisimpään tutkimustietoon pohjautuen. Se antaa tukea ja oivalluksia oman vastuualueen muutosten läpiviemiseen. Simulaatiopäivät antavat konkreettisia askelmerkkejä muutoshankkeen systemaattiseen läpivientiin, lisää ymmärrystä muutoksen kompleksisuudesta sekä kasvattaa osallistujien muutoskyvykkyyttä ja muutoshalua. Valittavanasi on kaksi tilanteeseesi sopivaa muutoshanketta (järjestelmämuutos ja organisaationmuutos). Koulutusmateriaalit, PC-pohjaiset simulaatiolisenssit sekä toteutus ovat mahdollista hankkia suomeksi tai englanniksi.

ChangeSetter®-muutosjohtamisen simulaatio
• kasvattaa osallistujien muutoskykyä ja –johtamista
• antaa työkaluja muutoksen läpivientiin
• auttaa ymmärtämään päätösten syy-seuraussuhteita ja vaikuttavuutta
• kehittää muutoksissa korostuvaa tiimidynamiikkaa
• tukee oman vastuualueen muutossuunnitelman laatimista
• auttaa varmistamaan onnistunut muutos läpi organisaation sovitussa aikataulussa

Valmennus on dynaaminen ja toiminnallinen kokonaisuus, jossa osallistujat pääsevät konkreettisesti ja yhdessä oivaltaen kohtaamaan muutosjohtamisen haasteet ja löytämään toimeenpanoa tukevia ratkaisuja.

Kohderyhmä

Työpaja on tarkoitettu organisaation esimiehille (johtajat, päälliköt ja linjaesimiehet) ja avainhenkilöille, joiden työtehtäviin sisältyy muutoksen suunnittelua ja läpiviemistä työyhteisössä.

Toteutus

Valmennus käsittää kaksi valmennuspäivää. Valmennus toteutetaan työpajana rajatulle osallistujamäärälle Asiakkaan tai Amiedun tiloissa (lisämaksusta) sähköisen työalustan ja Amiedun johtoryhmätason kokemusta omaavien kokeneiden asiantuntijoiden tukemana.

Sisältö

• Muutoksen keskeiset käsitteet ja tunnetut teoreettiset viitekehykset
• Yksilön muutoskyvykkyys – muutosvastarinnasta muutoshaluun
• Muutosjohtamisen tilannekohtaiset tyylit
• Tunneäly, välittäminen, management, leadership muutoksessa
• Oman johtamistyylin tunnistaminen ja hyödyntäminen muutoksen johtamisessa
• Muutosjohtamista käytännössä – muutosjohtamisen PC-pohjainen osallistava simulaatio
• Oman vastuualueen muutoksen läpiviennin suunnittelu ja tuki

Hinta

Yritykselle räätälöitynä toteutuksena hinta on 5600 € (+ alv 24%) 6-15 osallistujalle. Mahdolliset lisäosallistujat 190 € (+ alv 24%) / päivä, maksimissaan 20 osallistujaa.

Kummatkin hinnat sisältävät

• Kaksi valmennuspäivää (à n. 7,5 h taukoineen / päivä)
• Valmennusmateriaalit ja lähipäivien dokumentaation sähköisesti
• Henkilökohtaisen ChangeSetter™-muutosjohtamisen simulaatiolisenssin.
• Valitun casen painetun työkirjan, jossa taustoja muutosjohtamisen tutkituista viitekehyksistä
• Yhteisen toimenpiteiden seurannan virtuaalipalaverina noin 2 kuukautta valmennusten jälkeen

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta kaksi viikkoa (14 arkipäivää) ennen ensimmäiselle työpajalle sovittua päivämäärää. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen peruutusmaksun suuruus on 50 % alv:n mukaisesta hinnasta.

Koulutuspaikka

Amiedu, Valimotie 8, 00380 Helsinki
tai sopimuksen mukaan

Kysy lisätietoja

Jere Talonen
MBA, lisensoitu ChangeSetter® -valmentaja, Senior Coach & Consultant, Change Management
puhelin puh. 050 5908 507
jere.talonen(at)amiedu.fi

Emmy Kurjenpuu
koulutuspäällikkö
puhelin 020 7461 503
emmy.kurjenpuu(at)amiedu.fi

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi