Markkinointiviestinnän ammattitutkinto, markkinointiassistentin osaamisala

Loading Loading...

Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen ilmoitetaan myöhemmin


Tavoitteet ja hyödyt

Markkinointiviestinnän ammattitutkinnon suorittanut osaa kokonaisvaltaisesti valmistella, suunnitella ja toteuttaa erilaisia markkinointiviestinnän projekteja. Tutkinnon suorittaja erottuu edukseen järjestelmällisellä ja määrätietoisella työskentelytavallaan. Hän hallitsee monipuolisesti erilaiset markkinointiassistentin tehtävät ja työtavat erilaisissa työympäristöissä.

Kohderyhmä

Markkinointiviestinnän ammattitutkinnon suorittaminen soveltuu henkilöille, jotka toimivat markkinointiviestinnän parissa erilaisissa tehtävissä ja työympäristöissä; kuten yritysten markkinointiassistenteille, tapahtumamarkkinoijille, messu-, näyttely- ja asiakastilaisuuksien markkinoijille, sekä markkinointiviestinnän kampanjoiden ja materiaalien suunnittelijoille. Koulutus soveltuu myös itsenäisille alan yrittäjille. 

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon sopivuus hakijalle sekä hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioinnissa huomioidaan myös hakijan työpaikan kehittämistarpeet. Hakeutumisvaiheen pohjalta tehdään yhdessä työpaikan edustajan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi.

Tarvittava ammattitaito hankitaan pääasiassa omissa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi valitaan tietopuolisia teoriaopintoja henkilökohtaisten ja työpaikan kehittämistarpeiden mukaan. Teoriaopinnot koostuvat yleensä lähiopetuksesta sekä ohjatusta verkko- ja itseopiskelusta henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssä mahdollisuus osallistua erilaisiin Markkinointiviestinnän ammattitutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin, joissa ammattitaito tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida. Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Suorittamisaika

n. 1 v
Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen - opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon. Valmistavan koulutuksen sisältö ja laajuus määräytyy henkilökohtaisen opiskeluohjelman pohjalta.

Sisältö

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa aidoissa työtehtävissä.

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto, markkinointiassistentin osaamisala sisältää kolme tutkinnon osaa:

  • Markkinointiviestinnän toimeksiannon valmistelu
  • Projektisuunnitelman laatiminen
  • Projektisuunnitelman toteutus

Kunkin tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset määrittävät, mitä tutkinnon suorittajan tulee osata suorittaessaan kyseistä tutkinnon osaa.

Hinta

Koulutus voidaan toteuttaa:
- Ammatillisena lisäkoulutuksena valtionosuusjärjestelmän puitteissa: opiskelijamaksu on 450 €, jonka opiskelija maksaa itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Paikkoja on rajoitetusti.
- Oppisopimuskoulutuksena: opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.
- Rahoitusmuodosta riippumatta opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Valintaperusteet

Oppisopimuskoulutus: opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Seuraavan koulutuksen aloitusajankohta ei ole vielä varmistunut. Lähetä Amiedun asiakaspalveluun yhteystietosi, niin ilmoitamme sinulle, kun koulutus seuraavan kerran tulee hakuun.

Kysy lisätietoja

Liisa Kasurinen
kouluttaja, tutkintovastaava
puhelin 020 7461 612
liisa.kasurinen(at)amiedu.fi

Lähetä yhteystietosi

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi