Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto, rakennustyömaan ja rakennustuotantoalan työnjohto

Loading Loading...

Ajankohta 15.8.2017 - 30.6.2019
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 31.3.2018 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Kouluttaa rakennustuotantoalaa harjoittaville yrityksille työnjohtajia rakennustyömaiden ja tuotantolaitosten johtamiseen tai tarjota mahdollisuus syventää rakennusprojektien hallintaan liittyvää ammattitaitoa tasolle, joka takaa asiakaslähtöisen ja sujuvan prosessinhallinnan.

Kohderyhmä

Työnjohtotehtävissä toimivat ja työnjohtotehtäviin aikovat rakennustuotantoalan ammattilaiset tai rakennusalan ammatillisen koulutuksen suorittaneet, joilla on riittävän pitkä alan työkokemus erikoisammattitutkinnon suorittamiseksi. Koulutukseen osallistuvalla tulee olla rakennustuotantoalan työpaikka, jossa hän voi tehdä tutkintoon liittyvät näytöt työnjohtajana toimimisesta. Tutkinnon suorittanut voi toimia työnjohtajana tai yrittäjänä valitsemansa osaamisalan mukaisesti. Osaamisaloja ovat talonrakentaminen, korjausrakentaminen, rakennustuoteteollisuus, talotekniikka ja maarakennusinfra.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.
Koulutus toteutetaan verkkopainotteisesti monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähiopetuksesta (n. 2 pv / kk), verkko-opetuksesta ja työssäoppimisesta oman henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Koulutus suoritetaan oman työn ohessa.
Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.
Tutkinto voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Suorittamisaika

Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen, yleensä 1–1,5 vuotta. Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto koostuu neljästä pakollisesta tutkinnonosasta ja yhdestä valinnaisesta osasta.

Pakolliset osat
1. Esimies-, työsuhde ja neuvottelutaitojen hallinta
2. Työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallinta
3. Sopimustekniikan ja määräyksien hallinta
4. Tehtäväsuunnittelu, tuotannonohjaus ja -valvonta

Valinnaiset osat (valittava yksi)
5. Logistiikan ja hankintojen hallinta
6. Suunnitelmien hallinta
7. Ajallinen suunnittelu ja valvonta
8. Kustannussuunnittelu ja valvonta
9. Rakennusalan laadunohjaus
10. Kosteusvauriotyön rakennetekniikan ja rakennesuunnittelun sekä materiaali- ja tuotantotekniikan hallinta
11. Rakennusfysiikan ja kuntotutkimusmenetelmien hallinta
12. Kosteusvauriokohteen sisäympäristöolosuhteiden sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien hallinta
13. Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta
14. Kantavien rakenteiden tuennan ja jäykistämisen periaatteiden hallinta
15. Rakennusalan asiakaspalvelu
16. Rakennusalan ammatinharjoittajana ja –yrittäjänä toimiminen
17. Infra-alan tarjouslaskenta
18. Rakennustuotantotehtaan tuotannon ja tuotteen kehittäminen
19. Rakennustuoteteollisuuden kustannusseuranta
20. Linjasaneeraustyömaan johtaminen
21. Teknisten järjestelmien käyttöönotto
22. Tutkinnonosa muusta erikoisammattitutkinnosta

Hinta

Koulutus voidaan toteuttaa:  
- Ammatillisena lisäkoulutuksena valtionosuusjärjestelmän puitteissa: opiskelijamaksu on 450 €, jonka opiskelija maksaa itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Paikkoja on rajoitetusti
– Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton. Jotta oppisopimuskoulutukseen voi osallistua, tulee opiskelijalla olla soveltuva alan työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Paikkoja on rajoitetusti.
– Yrityskoulutuksena, jossa koulutuksen hinta sovitaan yrityksen kanssa

 Kaikissa rahoitusmuodoissa opiskelijat kustantavat oppikirjansa itse.

Valintaperusteet

Opiskelijalla tulee olla työpaikka rakennusalalla työnjohtotehtävissä, sekä vähintään 3 vuoden kokemus
rakennusalalla työskentelystä.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Keijo Talja
kouluttaja
puhelin 020 7461 689
keijo.talja(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi