Putkiasentajan ammattitutkintoon valmistava koulutus

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Tavoitteena on suorittaa Putkiasentajan- tai Ilmastointiasentajan ammattitutkinto. Koulutuksessa keskitytään urakkakaaren vaatimaan tietämykseen kokeneen ammattilaisen näkökulmasta. Lisäksi perehdytään mm. järjestelmien mittaukseen ja säätöön, huoltopalvelun asiakkuuden- ja taloudenhallintaan, kiinteistöautomaatioon ja energiatehokkuuteen, työturvallisuuteen sekä sidosryhmätyöskentelyyn.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on vähintään kolmen vuoden kokemus KVV- tai IV-laitteistojen rakennustöiden asentamisesta, sekä hyvä perehtyneisyys kyseisen alan tehtävissä. Sopivana pohjakoulutuksena on esim. Talotekniikan perustutkinto. Koulutukseen valitaan henkilökohtaistamisen perusteella.

Toteutus

Koulutus alkaa henkilökohtaistamissuunnitelman laatimisella, jossa kartoitetaan yksilöllisesti henkilön koulutustausta ja työkokemus. Kartoituksen pohjalta laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tarvittavista koulutuskokonaisuuksista. Koulutus toteutetaan käytännönläheisesti lähiopetuksena, etätehtävinä sekä työssäoppimisena. Koulutus kestää 15 lähiopetuspäivää. Sen lisäksi järjestetään 2 - 3 päivää kestävät näyttötutkintotilaisuudet omilla työmailla.
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena klo 8.00 - 15.00.

Suorittamisaika

Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssään mahdollisuus osallistua erilaisiin putkiasentajan ja/tai ilmastointiasentajan ammattitutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin, joissa ammattitaito tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida. Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä tutkintosuorituksen aikana. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat. Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon ja tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen, yleensä 1 - 2 vuotta.

Sisältö

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
 
   

30.1.2018: Työmenetelmien ja – välineiden  
       hallinta      
       Asennustyön valvonta
       Aikataulut
       Energia- ja materiaalitehokkuus
       CE-merkinnät

27.2.2018: Huoltopalvelut
       Varausjärjestelmät
       Työn suunnittelu
       Palvelutilanteessa toimiminen
       Lisämyyntimahdollisuudet

27.3.2018: Työturvallisuus
       Nosturityypit
       TR mittaukset
       Ennakoiva työskentely

24.4.2018: Talotekniikan automaatio
       Järjestelmän rakenne
       Osat ja laitteet
       Energiankulutuksen ja sisäilman hallinta

29.5.2018: Asiapaperit
       Viranomaismääräykset ja -ohjeet
       Piirustusten / punakynäsarjan teko
       Työn raportointi

12.6.2018: LVI-järjestelmät  
       Kytkennät ja lämmönjakokeskukset
       Ilmanjako ja ilmanvaihdon tehokkuus
     
28.8.2018: Kustannustehokas työskentely
       Kustannusten hallinta
       Materiaalilaskenta
       Energia- ja materiaalitehokkuus


25.9.2018: LVI-järjestelmän korjaus ja huolto
       Korjaustarpeen arviointi
       Laitteiden vaihdot ja korjaukset
 

23.10.2018: Vian etsintä ja diagnostiikka
       Vianetsintätyön suunnittelu
       Toimintahäiriöiden poistaminen
       Tarvittavan tiedon hankinta

1.11.2018: Huoltosopimukset, työmääräimet ja
       palvelutilanteen hallinta
       Asiakaspalvelu ja viestintä
       Vaara - ja poikkeustilanteet
       Tilapäisjärjestelyt

       
4.12.2018: LVI-järjestelmät
       Mittaus / tasapainotus
       Venttiilit ja päätelaitteet       
      
22.1.2019: Asennus- tai korjaustyön
                         suunnittelu 1
       Työturvallisuus
       Järjestelmällinen työskentely
       Aikataulutus ja työnhäiriöt
      
19.2.2019: Asennus- tai korjaustyön      
                           suunnittelu 2
       BIM
       Risteämät
       Mobiililaitteiden hyödyntäminen työmaalla
 
19.3.2019: LVI-suunnittelu 1
       Vesi-ja viemärijärjestelmät
       Suunnitteluohjelmiston käyttö
       Muutokset ja asennustekniset ratkaisut
       
23.4.2019: LVI-suunnittelu 2
       Lämmitysjärjestelmät
       Ilmanvaihtojärjestelmät
       Suunnitteluohjelmiston käyttö
       Muutokset ja asennustekniset ratkaisutTUTKINTO JA LOPPUARVIOINTI
2-3 päivän näyttötutkintotilaisuus, jossa käydään arviointikeskustelut kolmikannassa.

Hinta

Ammatillisena lisäkoulutuksena valtionosuusjärjestelmän puitteissa opiskelijamaksu on 390 €, jonka opiskelija maksaa itse. Yrityksen maksamana hinta on 2500 €. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.Tarvittavat oppikirjat opiskelija kustantaa itse

Koulutuspaikka

Amiedu
Strömberginkuja 3
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta. Lomake palautetaan osoitteella Amiedu / Asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Jaakko Fallström (ma - to klo 8 - 16)
kouluttaja
puh. 020 7461 204
jaakko.fallstrom(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi