Putkiasentajan ammattitutkintoon valmistava koulutus

Loading Loading...

Ajankohta 24.8.2017 - 30.11.2018
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 25.9.2017 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Tavoitteena on suorittaa Putkiasentajan- tai Ilmastointiasentajan ammattitutkinto. Koulutuksessa keskitytään urakkakaaren vaatimaan tietämykseen kokeneen ammattilaisen näkökulmasta. Lisäksi perehdytään mm. järjestelmien mittaukseen ja säätöön, huoltopalvelun asiakkuuden- ja taloudenhallintaan, kiinteistöautomaatioon ja energiatehokkuuteen, työturvallisuuteen sekä sidosryhmätyöskentelyyn.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on vähintään kolmen vuoden kokemus KVV- tai IV-laitteistojen rakennustöiden asentamisesta, sekä hyvä perehtyneisyys kyseisen alan tehtävissä. Sopivana pohjakoulutuksena on esim. Talotekniikan perustutkinto. Koulutukseen valitaan henkilökohtaistamisen perusteella.

Toteutus

Koulutus alkaa henkilökohtaistamissuunnitelman laatimisella, jossa kartoitetaan yksilöllisesti henkilön koulutustausta ja työkokemus. Kartoituksen pohjalta laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tarvittavista koulutuskokonaisuuksista. Koulutus toteutetaan käytännönläheisesti lähiopetuksena, etätehtävinä sekä työssäoppimisena. Koulutus kestää 15 lähiopetuspäivää. Sen lisäksi järjestetään 2 - 3 päivää kestävät näyttötutkintotilaisuudet omilla työmailla.
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena klo 8.00 - 15.00.

Suorittamisaika

Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssään mahdollisuus osallistua erilaisiin putkiasentajan ja/tai ilmastointiasentajan ammattitutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin, joissa ammattitaito tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida. Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä tutkintosuorituksen aikana. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat. Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon ja tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen, yleensä 1 - 2 vuotta.

Sisältö

24.8.2017: LVI-järjestelmät
           Mittaus / tasapainotus
           Venttiilit ja laitteet       
           Talotekniikka RYL
           Käytön opastus ja huolto-ohjeistus
          
27.9.2017: Asennus- tai korjaustyön suunnittelu 1
           Työturvallisuus
           Järjestelmällinen työskentely
           Aikataulutus ja työnhäiriöt
      
26.10.2017: Asennus- tai korjaustyön
                    suunnittelu 2
            BIM
            Risteämät
            Mobiililaitteiden hyödyntäminen työmaalla
 
23.11.2017: LVI-suunnittelu 1
            Vesi-ja viemärijärjestelmät
            Suunnitteluohjelmiston käyttö
            Muutokset ja asennustekniset ratkaisut
       
19.12.2017: LVI-suunnittelu 2
            Lämmitysjärjestelmät
            Ilmanvaihtojärjestelmät
            Suunnitteluohjelmiston käyttö
            Muutokset ja asennustekniset ratkaisut

30.1.2018: Työmenetelmien ja – välineiden hallinta      
           Asennustyön valvonta
           Aikataulut
           Energia- ja materiaalitehokkuus
           CE-merkinnät

27.2.2018: Huoltopalvelut
           Varausjärjestelmät
           Työn suunnittelu
           Palvelutilanteessa toimiminen
           Lisämyyntimahdollisuudet

27.3.2018: Työturvallisuus
           Nosturityypit
           TR mittaukset
           Ennakoiva työskentely

24.4.2018: Talotekniikan automaatio
           Järjestelmän rakenne
           Osat ja laitteet
           Energiankulutuksen ja sisäilman hallinta

29.5.2018: Asiapaperit
           Viranomaismääräykset ja -ohjeet
           Piirustusten / punakynäsarjan teko
           Työn raportointi

12.6.2018: LVI-järjestelmät  
           Kytkennät ja lämmönjakokeskukset
           Ilmanjako ja ilmanvaihdon tehokkuus
     
28.8.2018: Kustannustehokas työskentely
           Kustannusten hallinta
           Materiaalilaskenta
           Energia- ja materiaalitehokkuus


25.9.2018: LVI-järjestelmän korjaus ja huolto
           Korjaustarpeen arviointi
           Laitteiden vaihdot ja korjaukset
 

23.10.2018: Vian etsintä ja diagnostiikka
            Vianetsintätyön suunnittelu
            Toimintahäiriöiden poistaminen
            Tarvittavan tiedon hankinta

1.11.2018: Huoltosopimukset, työmääräimet ja
           palvelutilanteen hallinta
           Asiakaspalvelu ja viestintä
           Vaara - ja poikkeustilanteet
           Tilapäisjärjestelyt
       
      

TUTKINTO JA LOPPUARVIOINTI
2-3 päivän näyttötutkintotilaisuus, jossa käydään arviointikeskustelut kolmikannassa.

Hinta

Ammatillisena lisäkoulutuksena valtionosuusjärjestelmän puitteissa opiskelijamaksu on 390 €, jonka opiskelija maksaa itse. Yrityksen maksamana hinta on 2500 €. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Opiskelijalta laskutetaan lisäksi tutkintomaksu 58 €. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Tarvittavat oppikirjat opiskelija kustantaa itse

Koulutuspaikka

Amiedu
Strömberginkuja 3
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta. Lomake palautetaan osoitteella Amiedu / Asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Jaakko Fallström (ma - to klo 8 - 16)
kouluttaja
puh. 020 7461 204
jaakko.fallstrom(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi