Pintakäsittelyalan perustutkinto, Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, Maalari, oppisopimus

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutus antaa opiskelijalle hyvät valmiudet ja perusteet työskennellä maalarina.
Koulutuksen tavoitteena on antaa aikuisopiskelijalle valmiudet suorittaa pintakäsittelyalan perustutkinto näyttötutkintona. Tarvittaessa opiskelija voi suorittaa vain osia tutkinnosta. Suoritettavat tutkinnon osat riippuvat kunkin opiskelijan omasta taustasta ja osaamisesta, sekä yrityksen profiilista.
Tutkinnon suorittanut toimii itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti pintakäsittelyalan monipuolisissa työtehtävissä erilaisissa asiakaskohteissa. Tutkinnon suorittaja saa perusvalmiudet työskennellä alan töissä itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä. Hän oppii itsenäisesti valitsemaan oikeat materiaalit, työvälineet ja työtavat sekä ymmärtää työturvallisuuden, taloudellisuuden, yrittäjyyden ja asiakaspalvelun merkityksen.

Kohderyhmä

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät tai aloittavat työskentelyn yrityksessä pintakäsittelyalalla.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.  
 
Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua, itseopiskelua sekä työssä oppimista. Tietopuolisen koulutuksen opetuspäiviä on enintään 50, joista osa on etäopetusta. Lähiopetuspäivät ovat arkipäivisin kello 7.30 – 14.00.
 
Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.
 
Oppisopimuskoulutuksena suoritettavaan tutkintoon opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.

Suorittamisaika

Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen. Yleensä koulutus kestää noin 1,5 - 2 vuotta. Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Pintakäsittelyalan perustutkinto koostuu kahdesta pakollisesta tutkinnonosasta sekä valinnaisista tutkinnonosista, henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.  
Valinnaisista osista yksi saa olla osa toisesta tutkinnosta.
Jokaisen tutkinnonosan koulutuksessa opiskelijalle annetaan opetusta työn suorittamiseen, työsuunnitelman laadintaan, määrälaskentaan, työturvallisuuteen ja ympäristöasioihin sekä työn laatukriteereihin.
 
Pakolliset tutkinnon osat:
-    Rakennusten korjausmaalaus
-    Uudisrakennusmaalaus
 
Valinnaiset tutkinnon osat:
-    Pientalojen ulkomaalaus 
-    Rakennuspintojen ruiskumaalaus

-    Ruiskutasoitetyöt
-    Rakennuspintojen restaurointi
-    Tapetointi
-    Lattianpäällysteiden uusiminen    
-    Puupintojen pintakäsittelyt
-    Vedeneristyksen perustyöt
-    Koristemaalaus
-    Mukailumaalaus
-    Erikoismaalaus

Yto- aineet:

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis-luonnotieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.
 

Valintaperusteet

Koulutus on suunnattu peruskoulun tai ylioppilastutkinnon suorittaneille aikuisille, joilla on työelämäkokemusta ja sovittu alan työpaikka jonka kanssa solmia oppisopimus koulutuksen ajaksi.

 

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme tapaamisen, jossa laadimme Yhdessä työnanatajan kanssa oppisopimuksen ja koulutusohjelman sen mukaisesti mitkä ovat työpaikan profiiliin sopivat tutkinnon osat.

Kysy lisätietoja

Marita Toivanen-Saaristo
kouluttaja
puhelin 020 7461 369
marita.toivanen(at)amiedu.fi  

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi