Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Loading Loading...

Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Aika
Kesto n. 1 vuosi
Ilmoittautuminen/ Hakeminen ilmoitetaan myöhemmin


Tavoitteet ja hyödyt

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneella on osaamista suunnitella, ohjata ja arvioida työryhmän päivittäistä työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin. Tutkinnon suorittaneilla on hyvät viestinnälliset valmiudet ja hän osaa kehittää työryhmänsä toimintaa. Hänellä on perustiedot esimiestyöstä.

Lisäksi tutkinnon suorittajalla on suorittamiensa kahden valinnaisen osan mukaisesti erityistä osaamista:
-    asiakkuuksien vahvistamiseksi (Asiakassuhteiden hoito – tutkinnon osa)
-    toiminnan kannattavuuden parantamiseksi (Toiminnan kannattavuus – tutkinnon osa)
-    henkilöstön kehittämiseksi omassa työryhmässä (Henkilöstötyö – tutkinnon osa)
-    työhönsä liittyvän kehittämishankkeen suunnittelussa (Kehittämissuunnitelma – tutkinnon osa)

Kohderyhmä

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaja voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai työryhmänsä vetäjänä.
Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssä mahdollisuus hoitaa monipuolisia lähiesimiestyön ammattitutkinnon perusteiden mukaisia työtehtäviä, joissa ammattitaito tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida kattavasti.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon sopivuus hakijalle sekä kartoitetaan hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa huomioidaan myös hakijan työpaikan kehittämistarpeet. Arviointien pohjalta tehdään yhdessä hakijan työpaikan edustajan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.

Tarvittava ammattitaito hankitaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti pääasiassa omissa työtehtävissä. Tietopuoliset opinnot tukevat työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ne koostuvat lähiopetuksesta sekä ohjatusta verkko- ja itseopiskelusta. Lähiopetus toteutetaan yhden tai kahden päivän jaksoissa yhteensä 8 lähipäivänä valmennusohjelman puitteissa.

Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssä mahdollisuus osallistua erilaisiin lähiesimiestyön ammattitutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin, joissa ammattitaito tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Suorittamisaika

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon. Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen – keskimääräinen kesto noin 1 vuosi.

Sisältö

Lähiesimiestyön ammattitutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu lähiesimiestyön osaaminen tutkintotilaisuuksissa aidossa esimiestyössä. Lähiesimiestyön ammattitutkinto koostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinnon pakollinen osa on

1.    Lähiesimiehenä toimiminen

Tutkinnon valinnaiset osat ovat

2. Asiakassuhteiden hoito
3. Toiminnan kannattavuus
4. Henkilöstötyö
5. Kehittämissuunnitelma

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset määrittävät, mitä tutkinnon suorittajan tulee osata suorittaessaan kyseistä tutkinnon osaa.

Hinta

Koulutus voidaan toteuttaa:
- Oppisopimuskoulutuksena: opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.
- Ammatillisena lisäkoulutuksena valtionosuusjärjestelmän puitteissa, jossa opiskelija maksaa opiskelumaksun itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Paikkoja on rajoitetusti.

Lisäksi osallistuja maksaa tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Molemmissa rahoitusmuodoissa opiskelijat kustantavat oppikirjansa itse.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Seuraavan koulutuksen aloitusajankohta ei ole vielä varmistunut. Lähetä Amiedun asiakaspalveluun yhteystietosi, niin ilmoitamme sinulle, kun koulutus seuraavan kerran tulee hakuun.

Kysy lisätietoja

Timo Kinnunen
kouluttaja
puh. 020 7461 254
timo.kinnunen(at)amiedu.fi

Lähetä yhteystietosi

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi