Johtamisen erikoisammattitutkinto

Loading Loading...

Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Aika
Kesto 1,5 vuotta
Ilmoittautuminen/ Hakeminen ilmoitetaan myöhemmin


Tavoitteet ja hyödyt

Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneet osaavat johtaa ja kehittää organisaatioissaan omaa vastuualuettaan niin, että organisaation strategiat toteutuvat ja päästään asetettuihin tavoitteisiin.  Johtajana kehittymisen lähtökohtana on oman roolin ja omien vahvuuksien ja kehittymiskohteiden tunnistaminen ja systemaattinen oman johtajuuden kehittäminen.

Kohderyhmä

Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittajilla tulee olla vankka käytännön kokemus johtamisesta sekä vahva toimialansa ja organisaationsa toiminnan osaaminen ja asiantuntemus.
Tutkinnon valinnaisien osien suorittajilla on oltava seuraavat edellytykset (koko tutkinto edellyttää yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista):
-    on vastuualueellaan työskenteleviin henkilöihin työnjohto-oikeus (Henkilöstön johtaminen –tutkinnon osa)
-    johtaa toimintaa ja asiakkuuksia omalla vastuualueellaan (Asiakkuuksien johtaminen –tutkinnon osa)
-    johtaa tuotantoaan omalla vastuualueellaan (Tuotannon johtaminen –tutkinnon osa)
-    johtaa tai koordinoi oman organisaation toimintaan liittyviä ulkoisia tai sisäisiä verkostoja (Verkostojen johtaminen – tutkinnon osa)

Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssä mahdollisuus hoitaa monipuolisia johtamisen erikoisammattitutkinnon perusteiden mukaisia työtehtäviä, joissa ammattitaito tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida kattavasti.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon sopivuus hakijalle sekä hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa huomioidaan myös hakijan työpaikan kehittämistarpeet. Arviointien pohjalta tehdään yhdessä työpaikan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.

Tarvittava ammattitaito hankitaan pääasiassa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi valitaan teoriaopintoja henkilökohtaisten ja työpaikan kehittämistarpeiden mukaan. Opinnot koostuvat lähiopetuksesta sekä ohjatusta verkko- ja itseopiskelusta. Lähiopetus toteutetaan yhden tai kahden päivän jaksoissa yhteensä 12 lähipäivänä toteutettavan ohjelman puitteissa.

Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssä mahdollisuus osallistua erilaisiin johtamisen erikoisammattitutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin, joissa ammattitaito tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Suorittamisaika

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon. Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen - yleensä noin 1,5 vuotta.

Sisältö

Johtamisen erikoisammattitutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu johtamisosaaminen tutkintotilaisuuksissa aidossa johtamistyössä. Johtamisen erikoisammattitutkinto koostuu yhdestä pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinnon pakollinen osa on

1.    Johtajana toimiminen

Tutkinnon valinnaiset osat ovat

2.1 Henkilöstöjohtaminen
2.2 Asiakkuuksien johtaminen
2.3 Tuotannon johtaminen
2.4 Verkostojen johtaminen

Tutkinnon suorittaja johtaa omassa organisaatiossaan kehittämishankkeen valinnaiseen tutkinnon osaan liittyen.

Hinta

Koulutuksen opiskelijamaksu tarkentuu myöhemmin.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Seuraavan koulutuksen aloitusajankohta ei ole vielä varmistunut. Lähetä Amiedun asiakaspalveluun yhteystietosi, niin ilmoitamme sinulle, kun koulutus seuraavan kerran tulee hakuun.

Kysy lisätietoja

Timo Kinnunen
kouluttaja
puhelin 020 7461 254
timo.kinnunen(at)amiedu.fi

Lähetä yhteystietosi

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi