Maalari, Pintakäsittelyalan perustutkinto (NAO)

Loading Loading...

Ajankohta 6.3.2017 - 28.12.2018
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 30.4.2017 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija hankkii sellaiset ammatilliset valmiudet, joiden avulla hän pystyy suorittaa pintakäsittelyalan perustutkinnon näyttötutkintona ja työllistymään maalarin työtehtäviin.
Suoritettavat tutkinnon osat riippuvat kunkin opiskelijan omasta taustasta ja osaamisesta.

Tutkinnon suorittaja saa perusvalmiudet työskennellä alan töissä itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä ja asiakaslähtöisesti pintakäsittelyalan monipuolisissa erilaisissa asiakaskohteissa ja työtehtävissä. Kykenee itsenäisesti valitsemaan oikeat materiaalit, työvälineet ja työtavat. Ymmärtää työturvallisuuden, taloudellisuuden, yrittäjyyden ja asiakaspalvelun merkityksen.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu 20 – 29 -vuotiaille, jotka työskentelevät tai aikovat työskennellä pintakäsittelyalalla.

Koulutukseen voivat hakea
-    20 - 29 -vuotiaat nuoret aikuiset, joilta puuttuu perusasteen (peruskoulun) jälkeinen tutkinto tai tutkinto on jäänyt kesken
-    hakija voi olla työssäkäyvä tai työtön
-    hakijalta vaaditaan riittävää suomen kielen taitoa

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja mahdollisen työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi. Työmailla noudatetaan sovittuja aikatauluja.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua, itseopiskelua sekä työssäoppimista. Tietopuolisen koulutuksen opetuspäiviä on 50 kpl (max), joista osa on etäopetusta. Lähiopetuspäivät ovat arkipäivisin kello 7.30 – 14.00.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Suorittamisaika

Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen, yleensä noin 1,5 vuotta.
Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon

Sisältö

Pintakäsittelyalan perustutkinto koostuu kahdesta pakollisesta tutkinnonosasta ja neljästä valinnaisesta osasta, henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Valinnaisista osista yksi saa olla osa toisesta tutkinnosta.
Jokaisen tutkinnonosan koulutuksessa opiskelijalle annetaan opetusta työn suorittamiseen, työsuunnitelman laadintaan, määrälaskentaan, työturvallisuuteen ja ympäristöasioihin sekä työn laatukriteereihin.

Pakolliset tutkinnon osat:
-    Rakennusten korjausmaalaus
-    Uudisrakennusmaalaus

 
Amiedussa opiskeltavat valinnaiset osat
 
-    Pientalojen ulkomaalaus
-    Kiviainesjulkisivujen pinnoitus
-    Rakennuspintojen ruiskumaalaus
-    Massapäällystetyöt
-    Rakennuspintojen entistäminen
-    Tapetointi
-    Lattianpäällysteiden uusiminen
-    Rakenteiden korjaus


-    Puupintojen pintakäsittelyt
-    Mattotyöt
-    Puulattioiden pintakäsittelyt
-    Lattialaatoitus
-    Märkätilojen laatoitus
-    Koristemaalaus
-    Mukailumaalaus
-    Erikoismaalaus

Hinta

Koulutus on maksutonta Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan (NAO) kuuluville. Opiskelija maksaa
ainoastaan tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä.
Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Osallistumisehdot

Koulutus on suunnattu 20 – 29-vuotiaille, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä ammatillista tutkintoa tai
ylioppilastutkintoa.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Nina Kentta
kouluttaja
puhelin 020 7461 235
nina.kentta(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi