Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto

Loading Loading...

Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen ilmoitetaan myöhemmin


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on saada valmiudet suorittaa kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto. Tutkinnon suorittanut voi toimia yrityksensä tai työnantajansa kanssa kiinteässä sopimussuhteessa olevassa kohteessa joko ns. tulosvastuullisena kiinteistönhoitajana tai toimitilapalvelujen osalta palveluohjaajana. Tutkinnon suorittanut ohjaa ja organisoi itsenäisesti joko työryhmänsä tai alihankkijoiden toimintaa.

Kohderyhmä

Vastuullisessa asemassa tai tiiminvetäjinä toimivat kiinteistönhoitajat, palveluohjaajat tai vastaavat henkilöt, joilla on koulutusta ja /tai työkokemusta kiinteistönhoito- tai puhdistuspalvelualalta. Valmistavan koulutuksen aikana opiskelijalla pitää olla mahdollisuus vastata palveluiden tuottamisesta, työryhmän tai alihankkijoiden ohjaamisesta, sekä toimitilahuollon tapauksessa työryhmänsä jäsenten työtä.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, etäopiskelua ja projektityöskentelyä. Opiskelija osallistuu koulutukseen oman henkilökohtaisen ohjelmansa mukaisesti. Työssä oppimista opiskelija järjestää itselleen tarpeen mukaan.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnonsuorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Oppisopimuskoulutuksena suoritettavaan tutkintoon opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti. Yleensä kesto on 1,5-2 vuotta.  Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat

  • Kiinteistöpalvelujen laadun varmistaminen
  • Kiinteistöpalvelujen palvelutuotannon ohjaaminen
  • Kiinteistöpalvelujen töiden organisointi
  • Kiinteistöpalvelujen talouden hallinta

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valittava yksi osa

  • Esimiehenä toimiminen
  • Työpaikalla tapahtuva ohjaus ja arviointi
  • Yrittäjänä toimiminen
  • Tutkinnon osa muusta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta esim. kiinteistöautomaation säätö ja ohjaus tai ylläpito-ja perussiivous

Hinta

Koulutus voidaan toteuttaa ammatillisena lisäkoulutuksena valtionosuusjärjestelmän puitteissa: opiskelijamaksu on 300 €, jonka opiskelija maksaa itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Paikkoja on rajoitetusti.

Yrityksen maksamana hinta määräytyy tarjouksen perusteella (n. 2750 €). Paikkoja on rajoitetusti.

Oppisopimuskoulutuksena: opiskelija tarvitsee työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Rahoitusmuodosta riippumatta opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. 

Opiskelijat kustantavat mahdolliset oppikirjansa itse.

Koulutuspaikka

Amiedu
Strömberginkuja 3
00380 Helsinki

Hakeminen

Seuraavan koulutuksen aloitusajankohta ei ole vielä varmistunut. Lähetä Amiedun asiakaspalveluun yhteystietosi, niin ilmoitamme sinulle, kun koulutus seuraavan kerran tulee hakuun.

Kysy lisätietoja

Elina Oivanen
kouluttaja
puhelin 020 7461 587
elina.oivanen(at)amiedu.fi

Lähetä yhteystietosi

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi