Isännöinnin ammattitutkinto

Loading Loading...

Ajankohta 9.5.2017 - 27.3.2018
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 14.4.2017 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Tämän valmistavan koulutuksen tavoite on tarjota tutkinnon suorittajalle valmiudet hoitaa isännöinnin asiakaspalveluun liittyviä hallinnollisia, taloudellisia ja teknisiä työtehtäviä sekä luoda edellytykset tutkinnon suorittajan hyväksytylle suoritukselle isännöinnin ammattitutkinnon näytöissä.

Koulutus antaa valmiudet seuraaviin osaamisaloihin

-    Asunto-osakeyhtiön isännöinti
-    Vuokratalon isännöinti

Osaamisala määräytyy oman työn kautta

Valinnainen osa
Asiakkuuksien hoitaminen

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu isännöinti- ja kiinteistöalan yrityksessä työskenteleville isännöitsijöille, apulaisisännöitsijöille sekä kiinteistöassistenteille, taloushallinto- ja asiakaspalveluhenkilöstölle, jotka osallistuvat isännöintipalvelun tuottamiseen ja haluavat tiedon hankinnan ja päivityksen lisäksi suorittaa isännöinnin ammattitutkinnon.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena sisältäen lähiopetus-, etätyöskentely- ja verkko-oppimisjaksoja. Tutkinnon suorittaja antaa tarvittavat näytöt ammattitaidostaan ja osaamisestaan eri tutkinnon osissa oman henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti.

Suorittamisaika

9.5.2017 – 27.3.2018

Sisältö

1. lähiopetusjakso: 9. – 10.5.2017
Koulutuksen aloitus
•    Tutkinnon ja valmistavan koulutuksen esittely
•    Henkilökohtainen oppimissuunnitelma HOPS
•    Henkilökohtainen näyttösuunnitelma HENSU
•    Moodle ja Amiforum tunnukset

Tutkinnon osa: Hallinnon hoitaminen

Isännöintityö,
Omien työskentelytapojen kehittäminen
•    oman työorganisaation tunteminen
•    isännöinti ammattina
•    hyvä isännöintitapa
•    asunto-osakeyhtiön isännöintitehtäväluettelo
•    isännöintisopimus, kumppanuus
       isännöintitehtävien vastaanotto
•    vaikeiden asiakkaiden ja tilanteiden tunnistaminen, hoito ja niihin liittyvät työturvallisuusriskit

2. lähiopetusjakso: 13. – 15.6.2017
Tutkinnon osa: Hallinnon hoitaminen

Asunto-osakeyhtiön päätöksenteko, päätösten toimeenpano ja asiakirjat
•    asunto-osakeyhtiölaki, osakeyhtiölaki
•    yhtiöjärjestys
•    yhtiökokous ja sen menettelyt
•    hallituksen asema
•    isännöitsijän ja hallituksen vastuut
•    tilintarkastajat
•    osakeluettelo, isännöitsijäntodistus
•    muutostyöt, kunnossapitovastuu
•    huoneiston hallintaan otto
•    huoneenvuokralainsäädäntö
asukasvalinnat, asukasdemokratia päätösten toimeenpano ja asiakirjat, yhtiöjärjestys

3. lähiopetusjakso: 15. – 17.8.2017
Tutkinnon osa: Talouden hoitaminen

Talouden suunnittelu, rahaliikenne, tilinpäätös ja tilintarkastus
•    taloushallintoa säätelevät lait, asetukset, päätökset ja ohjeet
•    kirjanpito, tiliöinti, jaksotukset
•    tilinpäätöksen suunnittelu,
o    tuloslaskelma, tase
o    poistot, rahastointi, asuintalovaraus
o    tilinpäätöksen liitetiedot
o    toimintakertomus, jälkilaskelmat
o    tilintarkastus
•    budjetointi
•    hoito- ja korjausbudjetin laadinta ja seuranta
•    korjaushankkeen rahoitus
•    veroilmoitukset
•    lainaosuuslaskelmat
•    arvonlisäverotus
•    vuokran määritys / tasaus
•    lainat (KOY)

4. lähiopetusjakso: 19. – 21.9.2017
Tutkinnon osa: Teknisestä elinkaaresta huolehtiminen

Kiinteistön ylläpitopalvelut, sopimuskäytännöt ja tekninen toiminta
•    rakentaminen eri aikakausina
•    maankäyttö ja rakennuslaki
•    rakennustekniikka, rakennusvauriot, korjausrakentaminen
•    talotekniikka (LVIS), järjestelmät, rakennusmateriaalien ja -osien vaurioituminen
•    yleiset sopimusehdot YSE 1998
•    kiinteistönhoidon ja isännöinnin yleiset sopimusehdot KP YSE 2007 & I YSE 2007
•    kiinteistönhoidon sopimusprosessi
•    kiinteistöstrategia, sopimusohjelma, tarjouspyynnöt, sopimukset ja niiden ylläpito (kumppanuus)

5. lähiopetusjakso: 17. – 18.10.2017
Tutkinnon osa: Teknisestä elinkaaresta huolehtiminen

Kiinteistön ylläpitopalvelut, sopimuskäytännöt ja tekninen toiminta
•    hätätilanteet ja pelastussuunnitelmat
•    kiinteistön vakuutukset
•    kuntoarvio, kuntotutkimukset, tekninen PTS
•    kunnossapitosuunnitelma ja korjausohjelmat
•    korjaushankkeen vaiheet
•    urakkasopimukset, takuut ja vastuut

6. lähiopetusjakso: 14. – 16.11.2017
Tutkinnon osa: Teknisestä elinkaaresta huolehtiminen

Kiinteistön ylläpitopalvelut, sopimuskäytännöt ja tekninen toiminta
•    huoltokirja
•    kiinteistötiedon hallinta
•    sisäilmaston ongelmat
•    kulutusseuranta, energiakatselmukset
•    energiatodistus
•    energiatehokkuutta parantavat investoinnit
•    rakennusfysiikka
•    kosteuden hallinta, mittaukset, kuivaus ja vedeneristys


7. lähiopetusjakso: 13. – 14.12.2017
Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoitaminen

Palveluprosessin hoitaminen, tiedottaminen ja palvelun kehittäminen
•    asiakaspalvelu isännöinnissä
•    asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen
•    henkilökohtaiset valmiudet, vuorovaikutustaidot
•    kirjallinen ja suullinen viestintä
•    tietoyhteiskuntaosaaminen
•    kokouskäytännöt
•    tiedonhallinta, tiedottaminen
•    yhteydenpito, raportointi, palautteet
•    tietoturvallisuus

8. lähiopetusjakso: 27.3.2018

Koulutuksen päättäminen
•    Valmistavan koulutuksen todistukset
•    Loppupalautteen anto

Hinta

Koulutus toteutetaan omaehtoisena lisäkoulutuksena tai oppisopimuksena. Omaehtoisessa lisäkoulutuksessa tutkinnon suorittajan maksama opiskelijamaksu on 200 €. Lisäksi tutkinnon suorittaja maksaa Opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun, joka on 58,00 €.

Osallistumisehdot

Tutkinnon suorittaminen edellyttää työ- tai työssäoppimispaikkaa.

Koulutuspaikka

Amiedu
Strömberginkuja 3
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu / Asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Ari Hautala
kouluttaja
puhelin 020 7461 484
ari.hautala(at)amiedu.fi

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi