Sähköasentajan ammattitutkinto, omaehtoinen koulutus

Loading Loading...

Ajankohta 4.9.2017 - 8.6.2018
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 18.8.2017 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutus valmistaa sähköasentajan ammattitutkinnon näyttöihin. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on valmiudet tehdä kiinteistöjen ja sähkönjakeluverkkojen, tieto- ja turvajärjestelmien sekä kiinteistöautomaation asennuksia.

Sähköturvallisuusmääräysten tuntemusta osoittavan tutkinnon (sähköturvallisuustutkinto 2) suorittaminen on yksi keskeisimpiä koulutuksen tavoitteita.

Koulutuksen aikana opitaan oman työn tarkastaminen, tarkastusmittaukset ja käytön opastus, jotka kuuluvat olennaisena osana työsuorituksiin.

Näyttötutkinnon pakolliset osat ovat:
-Turvallisuus ja riskien hallinta
-Kiinteistöjen sähköasennukset

Valinnaisista osista koulutukseen sisältyvät:
-Viestintä- ja tietoverkkojärjestelmät (Antenni- ja yleiskaapelointijärjestelmät)
-Paloturvallisuusjärjestelmät (Paloilmoitin- ja palovaroitinjärjestelmät)
-Rakennusautomaatio
-Sähkömoottorikäytöt

Näyttö tulee antaa pakollisista osista sekä kolmesta valinnaisesta osasta.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sähköalan perustiedot ja – taidot omaavalle henkilölle, jolla on

-Sähköalan perustutkinto sähkö- ja energiatekniikan alalta tai vastaava vahva-virta-alan koulutus, ja sen jälkeen sähköasennusalan työkokemusta vähintään noin 2 vuotta
tai hän on
- Pätevöitynyt alalle pitkän sähköasennusalan työkokemuksen perusteella (vähintään 6 vuotta)

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti lähi- ja etäopiskeluna siten, että lähiopiskelun osuus on yli puolet. Lähiopetusta annetaan pääasiassa iltaisin klo 14.30 - 19.30 kolmena tai kahtena iltana viikossa. Lähiopetuspäivät ovat normaalisti maanantai, tiistai ja keskiviikko.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Tutkintoon valmistava koulutus tukee tutkinnon suorittamista, mutta tutkinto voidaan suorittaa myös ilman sitä.

 

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti.
Yleensä koulutus kestää noin 9 kuukautta.
Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Koulutuksen laajuus on 32 opintoviikkoa jakaantuen alla oleviin tehtäväkokonaisuuksiin. Oppimäärät ovat ohjeellisia ja niitä voidaan täsmentää koulutuksen aikana. Tietotekniikkaa ei opeteta erillisenä aineena, vaan ATK-sovelluksia käsitellään muiden oppiaineiden yhteydessä.


 
Yleiset ammattiaineet  10 ov
Sähköpiirustukset 2 ov
Sähkö- ja mittaustekniikka 3 ov
Sähköturvallisuusmääräykset 4 ov
Turvakurssit 1 ov
• tulityökurssi
• ensiapukurssi
• työturvallisuuskurssi

Ammattiaineet  20 ov
Kiinteistöjen sähköasennukset  5 ov
Viestintä- ja tietoverkkojärjestelmät 5 ov
Paloturvallisuusjärjestelmät  3 ov
Rakennusautomaatio   4 ov
Sähkömoottorikäytöt   3 ov


Yleisaineet 2 ov
Yritystietous ja asiakaspalvelu  ½ ov
Matematiikka    1 ov
Opiskelijan ohjaus    ½ ov

Yhteensä 32 ov


Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Hinta

Ammatillisena lisäkoulutuksena valtionosuusjärjestelmän puitteissa opiskelijamaksu on 280 € (voi suorittaa kahdessa maksuerässä), jonka opiskelija maksaa itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Paikkoja on rajoitetusti.
Lisäksi opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan ensimmäiseen näyttöön ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sähköinen hakulomake kotisivullamme www.amiedu.fi » Koulutushaku.

Voit myös pyytää paperilomakkeen asiakaspalvelustamme.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/ Asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Kysy lisätietoja

Jori Huovinen
kouluttaja
puhelin 020 7461 216
jori.huovinen(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi