Toimitilakohdepäällikkö, Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto

Loading Loading...

Ajankohta 16.5.2017 - 28.2.2018
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 9.5.2017 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Kouluttaa rakennustuotantoalaa harjoittaville yrityksille, toimitilojen rakennuttajille ja omistajille ja toimitila-asiakkaille toimitilojen kohdepäälliköitä uudis- ja korjausrakennettavien toimitilojen käyttöönottoon ja käytön johtamiseen. Lisäksi koulutus tarjoaa mahdollisuuden syventää korjausrakennusprojektien hallintaan liittyvää ammattitaitoa tasolle, jolla varmistetaan asiakaslähtöinen ja sujuva prosessinhallinta ja tuottavat, terveelliset ja turvalliset toimitilaolosuhteeet.

Kohderyhmä

Työnjohto- tai kohdepäällikön tehtävissä toimivat ja niihin aikovat kiinteistö- ja rakennustuotantoalan ammattilaiset. Kiinteistö- tai rakennusalan ammatillisen koulutuksen suorittaneet, joilla on riittävän pitkä alan työkokemus erikoisammattitutkinnon suorittamiseksi. Koulutukseen osallistuvalla tulee olla kiinteistöalan tai rakennustuotantoalan työpaikka, jossa hän voi tehdä tutkintoon liittyvät näytöt kohdepäällikkönä tai teknisten järjestelmien käyttöönoton johtajana toimimisesta. Tutkinnon suorittanut voi toimia kohdepäällikkönä, työnjohtajana tai yrittäjänä taloteknisten järjestelmien käyntiinajon ja käytön johtamisen aloilla. Hän voi myös jatkaa Ylläpitopäällikön tai Kiinteistöpäällikön ohjelmiin.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan verkkopainotteisesti monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähiopetuksesta (n. 2 pv / kk), verkko-opetuksesta ja työssäoppimisesta oman henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Koulutus suoritetaan oman työn ohessa.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Koulutuspaikka pääasiallisesti Amiedu, Valimotie 8 ja Strömberginkuja 3, 00380 HELSINKI.

Suorittamisaika

Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen, yleensä 1–1,5 vuotta. Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto koostuu neljästä pakollisesta tutkinnonosasta ja yhdestä valinnaisesta osasta.

Pakolliset osat
1. Esimies-, työsuhde ja neuvottelutaitojen hallinta
2. Työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallinta
3. Sopimustekniikan ja määräyksien hallinta
4. Tehtäväsuunnittelu, tuotannonohjaus ja -valvonta

Valinnainen osa
21. Teknisten järjestelmien käyttöönotto

Hinta

Koulutus voidaan toteuttaa:  
-  Yrityskoulutuksena, jonka hinta on 2500 euroa + alv 24 %.

Koulutus on maksutonta 20–29-vuotiaille, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa (Nuorten aikuisten osaamisohjelma)

Opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Kaikissa rahoitusmuodoissa opiskelijat kustantavat oppikirjansa itse.

Osallistumisehdot

Opiskelijalla tulee olla työpaikka rakennusalalla työnjohtotehtävissä tai toimitilajohtamisen tehtävissä, sekä vähintään 3 vuoden kokemus rakennusalalla tai toimitilajohtamisen alalla työskentelystä.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Ilmoittautuminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Kysy lisätietoja

Keijo Talja
kouluttaja
puhelin 020 7461 689
keijo.talja(at)amiedu.fi

Pertti Huhtanen
kouluttaja
puhelin 020 7461 406
pertti.huhtanen(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi