Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, talous- ja toimistopalvelut, iltakoulutus

Loading Loading...

Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen ilmoitetaan myöhemmin


Tavoitteet ja hyödyt

Käytännönläheisen koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan ammattitaitoa liiketalouden monipuolisissa työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut osaa toimia taloushallinnon ja toimistopalveluiden tehtävissä.

Kohderyhmä

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus on suunnattu peruskoulun tai ylioppilastutkinnon suorittaneille aikuisille.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon sopivuus hakijalle sekä hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa huomioidaan myös hakijan työpaikan kehittämistarpeet. Arviointien pohjalta tehdään yhdessä työpaikan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.

Tarvittava ammattitaito hankitaan pääasiassa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi valitaan teoriaopintoja henkilökohtaisten ja työpaikan kehittämistarpeiden mukaan. Teoriaopinnot koostuvat lähiopetuksesta sekä ohjatusta verkko- ja itseopiskelusta. Lähiopetus toteutetaan iltaopiskeluna klo 16.30 –19.30.

Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssä mahdollisuus osallistua erilaisiin Liiketalouden perustutkinnon mukaisiin työtehtäviin, joissa ammattitaito tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti. Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen (koulutus/ työkokemus) vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Sisältö rakentuu opiskelijan henkilökohtaisten ammatillisten kehittymistavoitteiden ja työssäoppimispaikan työtehtävien perusteella.

 

Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala

Pakolliset tutkinnon osat:

Asiakaspalvelu

Talouspalvelut

 

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 3-4):

Kirjanpito

Toimistopalvelut

Palkanlaskenta

Asiakkuuksien hoito

Myynnin tukipalvelut

Kansainvälisen kaupan tukipalvelut

Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus

Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Organisaation asiakirjojen hoitaminen

Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito

Yritystoiminnan suunnittelu

 

Tutkintoon voi sisällyttää yhden tutkinnon osan toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Hinta

Opiskelija maksaa ainoastaan tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Seuraavan koulutuksen aloitusajankohta ei ole vielä varmistunut. Lähetä Amiedun asiakaspalveluun yhteystietosi, niin ilmoitamme sinulle, kun koulutus seuraavan kerran tulee hakuun.

Kysy lisätietoja

Mervi Valtonen                                                                
kouluttaja                                                                        
puhelin 020 7461 495
mervi.valtonen(at)amiedu.fi

Lähetä yhteystietosi

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi