Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on välinehuoltajan erikoisammattitutkinnon suorittaminen sekä saada työelämälähtöisesti valmiuksia lähityönjohtamiseen, infektioiden torjuntaan, työnohjaamiseen ja välinehuoltotyön kehittämiseen.

Kenelle kurssi soveltuu

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on usean vuoden työkokemus välinehuollon työtehtävistä sekä välinehuollon ammattitutkinnon tasoiset tiedot ja taidot.

Toteutus

Koulutus ja tutkinnon suoritukset toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Lähiopetusta on keskimäärin 1-2 pv kuukaudessa. Lähiopetukseen on mahdollista osallistua myös Skype for Business-verkko-opetuksen välityksellä. Lisäksi koulutukseen sisältyy ohjausseminaareja, ohjattua etäopiskelua ja työelämälähtöisen kehittämishankeen toteuttaminen.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti. Yleensä koulutus kestää noin 2 vuotta työnohessa. Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

 TYÖN JOHTAMINEN JA ORGANISOINTI
Välinehuollon työnjohtaminen, talouden johtaminen ja arviointi, asiakkuuksien ja yhteistyösuhteiden johtaminen, prosessien johtaminen, henkilöstön johtaminen, oman toiminnan ja omien johtamistaitojen kehittäminen, oman ammattitaidon arviointi ja kehittäminen

INFEKTIOIDEN TORJUNTATYÖ
Infektioiden torjuntatyötä ohjaavan lainsäädäntö ja infektioiden torjuntatyön organisaatioiden tunteminen ja aseptisesti toimiminen, infektioiden torjuntatyössä ympäröivän tilanteen mukaan toimiminen, oman ammattitaidon arvioiminen ja kehittäminen

VÄLINEHUOLTOTYÖHÖN OHJAAMINEN, PEREHDYTTÄMINEN JA TYÖNOPASTUS
Välinehuoltotyön ohjaustilanteen suunnittelu ja toteutus, välinehuoltotyön perehdyttämisen suunnittelu ja perehdyttäminen, välinehuoltotyön työnopastuksen suunnittelu ja työnopastaminen, oman ammattitaidon arviointi ja kehittäminen

VÄLINEHUOLTOTYÖN SUUNNITTELEMINEN JA KEHITTÄMINEN
Välinehuoltotoiminnan kokonaisuuden ymmärtäminen, välinehuoltotyön säädösten noudattaminen, asiakaspalvelutilanteiden kehittäminen, prosessien kehittäminen, kustannustietoisuuden kehittäminen, työturvallisuuden suunnitteleminen ja ylläpitäminen, kestävä kehitys, kehittämissuunnitelman laatiminen, kehittämishankkeen toteuttaminen ja arvioiminen sekä oman ammattitaidon arviointi ja kehittäminen.

Hinta

Ammatillisena lisäkoulutuksena opiskelijamaksu on 650 €, jonka opiskelija maksaa itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Lisäksi opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan ensimmäiseen näyttöön ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Välinehuoltotyössä oleville opiskelijoille opiskelu on mahdollista suorittaa myös oppisopimusopiskeluna.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperilomakkeen asiakaspalvelustamme. Lomake palautetaan osoitteella Amiedu / Asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Kysy lisätietoja

Tiina Hämäläinen
kouluttaja
puhelin  040 5604408
tiina.hamalainen(at)amiedu.fi

Eija Ursin
kouluttaja
puhelin  050 4415645
eija.ursin(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi