Koneistajan ammattitutkinto, oppisopimus

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Koneistajan ammattitutkinto sekä kehittää ja vahvistaa tutkinnon suorittajan ammattitaitoa.
Koulutuksen sisällössä painotetaan kokonaisuuksien hallintaa, teknisten järjestelmien ymmärtämistä, asiakaskeskeisyyttä, työturvallisuutta, kustannus ja laatutietoutta sekä koneiden käytettävyyden tuntemusta.

Koneistajan ammattitutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden useisiin metallialan jatko-opintoihin.

Voit tutustua tarkemmin Koneistajan ammattitutkintoon osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu alan peruskoulutuksen ja/tai työkokemuksen omaaville aikuisille, joilla on mahdollisuus solmia oppisopimus alan työnantajan kanssa.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon sopivuus hakijalle sekä hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa huomioidaan myös hakijan työpaikan kehittämistarpeet. Arviointien pohjalta tehdään yhdessä työpaikan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.

Tarvittava ammattitaito hankitaan pääasiassa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi valitaan teoriaopintoja henkilökohtaisten ja työpaikan kehittämistarpeiden mukaan. Teoriaopinnot koostuvat lähiopetuksesta sekä ohjatusta verkko- ja itseopiskelusta. Lähiopetus toteutetaan päiväopiskeluna klo 7:30 – 14:00.

Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssä mahdollisuus osallistua erilaisiin Koneistajan ammattitutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin, joissa ammattitaito tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida. Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Suorittamisaika

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon. Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen – yleensä noin 1,5 vuotta.

Sisältö

Vaihtoehto 1

  • NC-sorvaus
  • NC-jyrsintä

Vaihtoehto 2

  • NC-jyrsintä
  • CAM-2D-työstöratojen valmistus
  • Konepajamittaukset

Vaihtoehto 3

  • NC-sorvaus
  • CAM-2D-työstöratojen valmistus
  • Konepajamittaukset

 

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Opiskelija maksaa ainoastaan tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Tarvittavat oppikirjat opiskelijat kustantavat itse.

Osallistumisehdot

Osallistuakseen koulutukseen opiskelijalla tulee olla työnantaja, jonka kanssa oppisopimus voidaan solmia.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta. Lomake palautetaan osoitteella Amiedu / Asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastattelusta, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Teuvo Kukkonen
tuotemyyntipäällikkö
puhelin 020 7461 350
teuvo.kukkonen(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi