LEAN Palvelusektorilla Asiakaskohtainen kartoitus, koulutus ja valmennus

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Tavoitteena on, että asiakas pystyy aloittamaan palveluprosessiensa kehittämisen heti ensimmäisen koulutuksen ja työpajan jälkeen ja kaikkien koulutusten, työpajojen ja valmennusten jälkeen jatkamaan itsenäisesti prosessiensa ja organisaationsa jatkuvaa parantamista jonka positiivinen vaikutus näkyy asiakasrajapinnassa.
Tyypillisiä hyötyjä ovat:
- Palveluprosessi nopeutuu kun virtaustehokkuus paranee
- Asiakastyytyväisyys paranee
- Kustannustehokkuus vahvistuu
- Turhat ja turhauttavat aktiviteetit  vähenevät
- Hukka ja tahaton haaskaus minimoituu
- Virhekustannukset vähenevät
- Sisäinen yhteistyö kehittyy
- Palvelu- ja työilmapiiri paranee

Kohderyhmä

Palvelualoilla toimivat yritykset, niiden johto ja työntekijät.
Lean-periaatteita soveltava jatkuvan parantamisen malli tarjoaa nopean, tehokkaan ja kestävän menetelmän hukan- eritoten hukka-ajan minimoimiseen, työympäristön organisointiin, kustannustehokkuuden parantamiseen, asiakkaan kokeman arvon kohottamiseen sekä työntekijöiden sitoutumiseen ja työtyytyväisyyden parantumiseen.

Toteutus

Kun Lean Palvelusektorilla aloitetaan, koko asiakkaan henkilöstölle pidetään motivoiva informaatiotilaisuus jossa kerrotaan mitä ollaan tekemässä, ja että henkilökunta on pääroolissa kehitystyössä, sillä heillä on “hiljaista tietoa ja kokemusta” jota ei kenties ole lainkaan hyödynnetty, joka halutaan käyttöön niin että he kokevat saavansa vaikuttaa, ja parantaa omaa toimintaympäristöään, niin että on kiva tulla töihin joka päivä. Informaatiotilaisuuksia voidaan pitää 1  - 5 päivän aikana, riippuen henkilökunnan koosta, ja paikalle saatavuudesta.

 Asiakaskohtaiseen nykytilan kartoitukseen käytetään tehokasta Lean menetelmää nimeltään Arvovirtakartoitus. Se toteutetaan asiakkaan tiloissa siellä missä toiminta tapahtuu ja sisältää keskustelut työntekijöiden ja työnjohdon kanssa joissa kartoitetaan mikä heidän mielestään ei oikein toimi ja mitkä ovat heidän kehitysideansa asian korjaamiseksi. Samalla piirretään kaavio työpäivän mittaan tapahtuvasta kävelystä ja etäisyyksistä (reiteistä) työtehtäviä hoidettaessa. Arvovirtakartoituksen löydökset ja ideat hyödynnetään asiakaskohtaisen kehityssuunnitelman tekemisessä jonka ehdotuksen Amiedu tekee.

Kokonaiskesto määräytyy ensin tehtävän asiakaskohtaisen tilannekartoituksen pohjalta. Sen perusteella tehdään asiakaskohtainen kehityssuunnitelma ja siihen nivoutuvat Lean koulutukset aikataulutetaan.

Tyypillisesti kokonaiskesto koostuu seuraavista tapahtumista, koulutuksista, työpajoista.
- Motivoiva informaatiotilaisuus asiakkaan henkilökunnalle 1 pv  
- Asiakaskohtainen kartoitus asiakkaan tiloissa, arvovirtakartoitus 3 pv
- Asiakaskohtainen työympäristöjen organisointi:
     koulutukset, työpajat ja valmennus (coaching) 6 pv
- Lean konsepti, perusteet ja työkalut sovellettuna asiakkaan tarpeisiin
     koulutukset, työpajat ja valmennus (coaching) 3 pv
- Jatkuvan parantamisen menetelmät sovellettuna asiakkaalle
     Sovellettu, fokusoitu Lean Six Sigma koulutustyöpajat 2 pv

Kun asiakas on hyväksynyt kehityssuunnitelman sen toteutus etenee koulutuksin ja työpajoin. Aikataulutus tehdään yhteistyössä asiakkaan johdon kanssa.

Hinta

7800 € / osallistuja. Hintoihin lisätään ALV.

Koulutuspaikka

Amiedun toimitiloissa Pitäjänmäellä
tai Helsingissä sopimuksen mukaan

Ilmoittautuminen

Jatkuva ilmoittautuminen. Täytä lomake oikealla olevasta ilmoittaudu-linkistä.

Kysy lisätietoja

Kalevi Kaski
Certified Lean Six Sigma Master Back Belt, Lean Master
puh. 040 824 7022
kalevi.kaski(at)edu.amiedu.fi

Marja-Leena Räsänen-Ala-Aho
koulutuspäällikkö
puhelin 020 7461 422
marja-leena.rasanen(at)amiedu.fi

Ilmoittaudu

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi