Liiketalouden perustutkinto, merkonomi asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, oppisopimus

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Käytännönläheisen koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan ammattitaitoa liike-elämän monipuolisissa työtehtävissä.

Tutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin tehtävissä. Lisäksi koulutus antaa valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu peruskoulun tai ylioppilastutkinnon suorittaneille aikuisille, joilla on työkokemusta ja mahdollisuus solmia oppisopimus alan työnantajan kanssa koulutuksen ajaksi. Koulutus soveltuu myynnin, markkinoinnin tai asiakaspalvelun tehtävissä työskenteleville.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan hakijan nykyinen osaaminen, henkilökohtaiset ammatilliset kehittymistavoitteet, tutkinnon sopivuus ja valmiudet tutkinnon suorittamiseen. Lisäksi huomioidaan hakijan työpaikan kehittämistarpeet.

 

Tarvittava ammattitaito hankitaan pääasiassa työtehtävissä. Työssä oppimista tukevat teoriaopinnot valitaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä verkko-opiskelusta. Lähiopetus on päiväopiskelua.

 

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Tutkintoon valmistava koulutus tukee tutkinnon suorittamista, mutta tutkinto voidaan suorittaa myös ilman sitä.

 

Kysy myös verkko-opiskelumahdollisuudesta!

Suorittamisaika

Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen, yleensä se on noin 1,5 vuotta. Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Sisältö rakentuu opiskelijan henkilökohtaisten ammatillisten kehittymistavoitteiden ja työssäoppimispaikan työtehtävien perusteella.

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN OSAAMISALA

Pakollinen tutkinnon osa:
Asiakaspalvelu

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 4-5):
Kaupan palvelu ja myynti
Asiakkuuksien hoito
Visuaalinen myyntityö
Myynnin tukipalvelut
Kansainvälisen kaupan tukipalvelut
Talouspalvelut
Toimistopalvelut
Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus
Sähköinen kaupankäynti
Tuoteneuvonta
Toiminnan kannattavuuden suunnittelu
Yritystoiminnan suunnittelu

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Opiskelija maksaa ainoastaan tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Osallistumisehdot

Koulutus on suunnattu peruskoulun tai ylioppilastutkinnon suorittaneille aikuisille, joilla on työkokemusta ja mahdollisuus solmia oppisopimus alan työnantajan kanssa koulutuksen ajaksi.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperilomakkeen asiakaspalvelustamme. Lomake palautetaan osoitteeseen Amiedu/Asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Hans Bühler   

kouluttaja                                                 

puh. 020 7461 305

hans.buhler(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi