Työpaikkasuomi, Suomen kielen koulutus yrityksen ulkomaisille työntekijöille

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto 30, 60, 90 tai 120 tuntia
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

KATSO VIDEO 

Kohentaa ulkomaisten työntekijöiden tai Suomessa toimivien ulkomaalaisten yrittäjien valmiuksia selviytyä ja onnistua suomen kielellä työssään ja työpaikkansa viestintätilanteissa ja sen kautta edistää heidän integroitumistaan työpaikkaansa ja Suomeen.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat ulkomaiset työntekijät, jotka työskentelevät yrityksissä, yhdistyksissä tai julkisissa organisaatioissa. Koulutusta voidaan antaa myös uusille rekrytoitaville työntekijöille tai ulkomaalaistaustaisille yrittäjille. Koulutus voi olla jatkoa ulkomailta rekrytoidun työvoiman ns. lähtömaakoulutuksille.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluu sopimuksen mukaan lähiopetusta sekä  ohjattua verkko- ja itseopiskelua ja itsenäistä etäopiskelua päivä-, ilta- tai viikonloppuopiskeluna.

Sisältö

Suomen kielen koulutus, joka tähtää työelämän suullisen ja kirjallisen viestintätaidon karttumiseen. Koulutuksen tavoitteena on ammatissa ja työssä riittävä kielitaito ja integroituminen työyhteisöön. Koulutuksen avulla opiskelija löytää itselleen strategiat itsenäiseen kielitaidon kehittämiseen.

Sisällöt  määritellään ja räätälöidään  tarpeen mukaan aloittain ja ryhmittäin  yhdessä työnantajien  ja osallistujien kanssa. Suomen kielen opetuksessa käsitellään omaa työtä ja sosiaalista vuorovaikutusta työpaikalla.

- lähtötasoarvio, kartoitus, henkilökohtainen kielenopiskelusuunnitelma
- suomen kielen itseopiskelu- ja sanastonoppimisen tekniikkaa
- ohjattua suomen kielen itseopiskelua (eri aihealueet ja kielenkäyttötarkoitukset, paikat, henkilöt, kielenkäyttötilanteet, työyhteisön sisäinen ja ulkoinen viestintä)

Työpaikkasuomessa opiskellaan opiskelijan ja ryhmän tarpeiden mukaan mm. seuraavia aihealueita:
- ammattisanasto, oman alan tekstit  
- tiedonhankinta: puhelinsimulaatiot, tiedonhaku, verkkoaineistojen käyttö
- työpaikan kirjallinen ja suullinen viestintä, esim. ryhmä- ja tiimityöskentely, suulliset esitykset ja kirjalliset tekstit
- asiakastyön tilanteet: kielentäminen ja dokumentointi ,  esim. asiakaspalvelu, kirjaaminen, tilaukset  jne.
-  opastus ja neuvonta, kokous- ja koulutustilanteet
- sosiaaliset tilanteet, tiedonhankinta, neuvottelut, esitykset
- teksti- ja viestityyppejä mm. ohjeet, tiedotteet, sanelut, muistiinpanot, tiivistelmät, raportit, sähköposti, tekstiviestit, ilmoitukset, kirjeet, markkinointimateriaali, budjetit, hankesuunnitelmat, toimintakertomus
- yleiset työelämävalmiudet ja niihin liittyvät dokumentit
- viestintä eri työkulttuurien kannalta ja non-verbaali viestintä

Kielenopetuksen tavoitteena on ammatissa ja työssä vaadittava kielitaito, jonka taso määräytyy tehtävien vaatimustason mukaan. Työpaikkasuomen koulutusten lähitavoitteena on, että opiskelija oppii niiden avulla käyttämään hyväkseen työssä tarjoutuvia harjoitusmahdollisuuksia ja oppimistilanteita sekä  löytää itselleen sopivan oppimistavan ja strategiat , jotta hän voi itsenäisesti kehittää kielitaitoaan edelleen. Kielitaitotavoitteena on osallistujan kannalta kielitaitoprofiili, joka riittää työtehtävissä.

Koulutuksen yleisenä tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kielen merkityksen sosiaalisen ja kulttuurisen integraation välineenä ja pystyy viestimään sujuvasti, jäsentyneesti ja tilannelähtöisesti opiskelu- ja työelämän eri tilanteissa ja suoriutumaan työtehtävistään.

Hinta

Koulutuksen rahoitukseen osallistuu Työvoiman liikkuvuus Euroopassa –projekti (ESR). Yrityksen maksuosuus on yrityksen koosta, liikevaihdosta ja henkilöstön määrästä riippuen 30 – 50  % eli 34,50 -57,50 € + alv 24%/ tunti. Esim. kaksi yritystä voi hankkia koulutuksen yhdessä, jolloin hinta puolittuu.

Osallistumisehdot

Osallistumisehdot määritellään asiakasorganisaation ja TE-hallinnon välisellä sopimuksella.

Peruutusehdot

Peruutusehdot määritellään  asiakasorganisaation ja TE-hallinnon välisellä sopimuksella.

Koulutuspaikka

Amiedun toimitiloissa Pitäjänmäellä
tai sopimuksen mukaan

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tilaaminen
Työnantaja tekee sopimuksen koulutustoteutuksesta TE-hallinnon kanssa.

Ota yhteyttä alla oleviin yhteyshenkilöihin.

Kysy lisätietoja

Anni Piikki
kouluttaja
puhelin 020 7461 284
anni.piikki(at)amiedu.fi

Aija-Leena Nurminen
kouluttaja
puhelin 020 7461 581
aija-leena.nurminen(at)amiedu.fi

Pyydä tarjous

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi