Asioimistulkin ammattitutkintoon valmistava koulutus

Loading Loading...

Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Aika
Kesto n. 1 v
Ilmoittautuminen/ Hakeminen ilmoitetaan myöhemmin


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on parantaa valmiuksia toimia asioimistulkin ammatissa ja antaa valmiudet suorittaa asioimistulkin ammattitutkinto.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu asioimistulkiksi sopiville henkilöille, joilla on kokemusta asioimistulkin työstä tai jotka toimivat asioimistulkkina ja haluavat parantaa ammattitaitoaan.

Koulutus voi myös soveltua henkilöille, joilla aikaisemman koulutus- ja työkokemustaustan myötä on hyvät valmiudet asioimistulkin ammattiin. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen taito (lähtötasona B1.2 / Yleisten kielitutkintojen tasoa 4) ja hyvä toisen työkielen taito. Toinen työkieli on tavallisesti hakijan oma äidinkieli.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, ohjattua etä- ja verkko-opiskelua, itseopiskelua sekä tarpeen mukaan työssäoppimista.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Oppisopimuskoulutuksena suoritettavaan tutkintoon opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti.
Yleensä koulutus kestää noin vuoden.
Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Kartoitus
- A- ja B-kielen suullisen ja kirjallisen taidon arviointi. Lisäksi kartoituksessa arvioidaan hakijan yleistiedon hallintaa, soveltuvuutta alalle, oppimisvalmiuksia ja henkilökohtaista - lähtötilannetta.
- Tulkkaustaidon perusteet
- Asioimistulkin työn eettiset ja juridiset perusteet
- Yrittäjyys
- Asioimistulkin työelämävalmiudet
- Yhteiskunta- ja kulttuuritietous
- Viestinnälliset taidot

A. Suomen kieli ja viestintä
B. Toinen tulkkauskieli

- Tulkkausharjoitukset
- Ohjaus

Näyttötutkinto
Asioimistulkin ammattitutkinto koostuu kolmesta tutkinnonosasta:
1. Tulkin toimintavalmiudet
2. Työkielten hallinta
3. Tulkkaustaito (simulaatiot ja etätulkkaukset)

Hinta

Koulutus voidaan toteuttaa:
-Ammatillisena lisäkoulutuksena valtionosuusjärjestelmän puitteissa: opiskelija maksaa opiskelijamaksun. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Paikkoja on rajoitetusti.
- Oppisopimuskoulutuksena: opiskelija tarvitsee työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Myös yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella.

Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Tällöin tutkinnon suorittamisen ohjaus ja arviointi laskutetaan erillisen sopimuksen mukaan.

Rahoitusmuodosta riippumatta opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Osallistumisehdot

Koulutus on suunnattu peruskoulun tai ylioppilastutkinnon suorittaneille aikuisille, joilla on työkokemusta.
Oppisopimusopiskelussa opiskelijalla on oltava mahdollisuus solmia oppisopimus alan työnantajan kanssa koulutuksen ajaksi.

Koulutuspaikka

Amiedu
Strömberginkuja 3
00380 Helsinki

Hakeminen

Seuraavan koulutuksen aloitusajankohta ei ole vielä varmistunut. Lähetä Amiedun asiakaspalveluun yhteystietosi, niin ilmoitamme sinulle, kun koulutus seuraavan kerran tulee hakuun.

Kysy lisätietoja

Amiedun asiakaspalvelusta

Lähetä yhteystietosi

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi