Myynnin ammattitutkinto

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa myynnin ammattitutkinto tai sen osa/osia. Tietopuolisissa opinnoissa keskitytään erityisesti oman myynti- ja markkinointiosaamisen lisäämiseen, asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen, neuvottelu- ja ongelmaratkaisutaitojen kehittämiseen sekä tulokselliseen myyntiin.

Kohderyhmä

Myynnin ammattitutkinto ja siihen valmistava koulutus on suunnattu myynnin ammattilaisille ja henkilöille, joilla on jo jonkin verran kokemusta myyntityöstä.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, ohjattua itseopiskelua sekä työssä oppimista. Etä- ja itseopiskelussa sekä niiden ohjauksessa hyödynnetään verkkopohjaista oppimisympäristöä. Työssä oppiminen tapahtuu omalla työpaikalla työpaikkakouluttajan tukemana. Lähiopetukseen sisältyy 10 - 19 lähiopetuspäivää, kaksi ohjauspäivää ja yhden orientaatiopäivän koulutuksen alussa. Lähiopetuksen tarve on henkilökohtainen ja vaihtelee jo hankitusta osaamisesta riippuen.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Oppisopimuskoulutuksena suoritettavaan tutkintoon opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti.
Yleensä koulutus kestää noin 1 - 1,5 vuotta.
Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Myynnin ammattitutkinto muodostuu tutkinnon perusteiden mukaisesti kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta ja niihin liittyvästä valmistavasta koulutuksesta.
 
Pakolliset tutkinnon osat

  • Myyntiin valmistautuminen
  • Myynnin toteuttaminen

Lisäksi valitaan yksi valinnainen tutkinnon osa seuraavista vaihtoehdoista:

  • Tuoteryhmän hoitaminen
  • Markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen
  • Työssä oppimisen ohjaaminen
  • Kauppiasyrittäjätoiminnan käynnistäminen tai tutkinnon osa omaan ammattialaan liittyvästä toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Hinta

Koulutus voidaan toteuttaa:

  • Ammatillisena lisäkoulutuksena valtionosuusjärjestelmän puitteissa: opiskelijamaksu on 400 €, jonka opiskelija maksaa itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Paikkoja on rajoitetusti.
  • Oppisopimuskoulutuksena: opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.
  • Koulutus on maksutonta Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluville (20 - 29 -vuotiaat, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa).

Rahoitusmuodosta riippumatta opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake. Opiskelut alkavat tammikuussa 2017

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Juha Leppävuori
Kouluttaja
puhelin 020 7461 675
juha.leppavuori(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi