Mitä uutta Amiedussa?
Tältä sivulta löydät Amiedun ajankohtaiset uutiset ja lehdistötiedotteet.

Uutiset ja lehdistötiedotteet

Amiedulle merkittävä rahoitus maahanmuuttajien koulutukseen

Lehdistötiedote 27.1.2017 

Amiedulle (Ami-säätiölle) on myönnetty avustusta maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen reilut kaksi miljoonaa euroa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä avustuksella on tarkoitus edistää maahanmuuttajataustaisten sekä maahan tulleiden turvapaikanhakijoiden nopeaa työmarkkinoille siirtymistä ja koulutuksen vahvistamista.

Lue lisää
Tavoitteena on yhdistää kielten opiskelua ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Avustus on osa maahanmuuttajien ammatillinen koulutus -ohjelmaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustuksia yhteensä 20 miljoonaa euroa ja niitä myönnettiin 44 koulutuksen järjestäjälle. Oppilaitosmuotoiseen ...

Metropolia ja Amiedu yhteistyöhön koulutuksessa ja kehityksessä

Lehdistötiedote 10.1.2017
Metropolia Ammattikorkeakoulu ja ammatillinen työyhteisöjen kehittäjä ja aikuiskouluttaja Amiedu (Ami-säätiö) allekirjoittivat 20.12.2016 yhteistyösopimuksen, jolla syvennetään tahojen keskinäistä yhteistyötä oppimistoiminnan, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sekä liiketoiminnan saralla. Sopimus mahdollistaa myös  kehittämisyhteistyön esimerkiksi kansainvälisessä toiminnassa, ICT-palveluissa sekä erilaisten oppimisympäristöjen ja henkilöstön yhteiskäytössä.
Lue lisää
Yhteistyön tavoitteena on hyödyntää molempien osapuolten osaamista ja resursseja opiskelijoiden ja työyhteisöjen tarpeisiin vastaamiseksi sekä uusien, vaikuttavien palvelutuotteiden ja toimintamallien kehittämiseksi. Sopimuksen allekirjoittivat Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola ja ...

Uusi linjasaneerauskonsepti edellyttää huolellista valmistelua ja tiivistä yhteistyötä

Lehdistötiedote 21.11.2016. 

Fira Palvelut Oy on kehittänyt linjasaneerauskonseptia, jossa tavoitteena on ollut asukkaille aiheutuvan häiriöajan puolittuminen. Konseptia on hiottu vuoden ajan, ja Helsingin Roihuvuoressa on juuri päättynyt pilottikohde, jossa asukkaan asuntoon kohdistuvat purku- ja asennustyöt tehtiin kahdessa viikossa.

Lue lisää
Linjasaneerauskonseptin kehittymistä on seurattu ammatillisen aikuiskouluttaja Amiedun, Fira Palveluiden sekä Rakentamisen Laatu RALA ry:n yhteisessä projektissa alusta saakka. Projektissa on tarkasteltu uutta toimintamallia asiakkaalle aiheutuvan häiriön ja asentajien ammattitaidon laajentamisen nä ...

Amiedu toteuttaa Nesteen laippaliitosasentajien koulutukset ensimmäisenä ja ainoana Suomessa

Lehdistötiedote 7.11.2016

 

Amiedu toteuttaa Nesteen öljynjalostamoilla Porvoon Kilpilahdessa ja Naantalissa laippaliitosasentajien koulutukset ja pätevöinnit ensimmäisenä ja ainoana Suomessa. Tähän mennessä on koulutettu ja pätevöity viitisenkymmentä henkilöä, ja koulutukset jatkuvat ensi vuonna kuukausittain. Pätevyydet myöntää Inspecta Tarkastus Oy. Neste on aina panostanut turvallisuuteen, ja haluaa entisestään parantaa sitä myös laippaliitosten osalta. 

 

Lue lisää
Putkistojen vuodot ja vauriot aiheuttavat taloudellisia, turvallisuus- ja ympäristöriskejä, joilla voi olla toteutuessaan vakavia seurauksia etenkin vaaraa aiheuttavissa laitoksissa, kuten mm. öljynjalostamot, ydinvoimalat, voimalaitokset ja öljy-, kaasu- ja kemianteollisuuden laitokset. Putkistoiss ...

ISS Palveluille valmistui osaajia kiinteistö- ja toimitilahuoltoon

Lehdistötiedote 27.9.2016 

ISS Palvelut Oy pitää yllä ja kehittää työntekijöidensä osaamista suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Asiakasvaatimukset niin kiinteistönhuollon kuin toimitilahuollon aloilla edellyttävät ajantasaista, tutkinnoin todennettua osaamista.

Tutkintoon valmistui nyt yhteensä 34 ISS Palveluiden työntekijää. Osaamisalakohtaisissa ryhmissä perus- ja ammattitutkintolaiset ovat opiskelleet koko ajan samassa ryhmässä, niin kiinteistönhuollossa kuin toimitilahuollossakin ja oppimistulokset ovat olleet todella hyviä. Eri vaiheissa työelämää olevat perustutkinnon ja ammattitutkinnon opiskelijat ovat tukeneet toinen toisiaan.

Lue lisää
ISS Palveluiden yritysryhmistä valmistuttiin siivouksen, kiinteistönhuollon ja sähkötekniikan perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin, kertoo Amiedun kouluttaja Milla Viita. - Totesimme ISS:n kanssa, että eri tutkintotasojen ryhmä on varsin toimiva. Pystyimme tekemään samanlaisia tehtäviä j ...

Touhula panostaa osaamisen kehittämiseen yhteistyössä Amiedun kanssa  

Lehdistötiedote 13.9.2016

Touhula Varhaiskasvatus Oy on solminut Amiedun kanssa osaamisen kehittämistä koskevan kumppanuussopimuksen. 

Touhula Varhaiskasvatus Oy on valtakunnallinen, vuonna 2010 perustettu varhaiskasvatuspalveluja tarjoava yritys. Touhula kuuluu Suomen suurimpiin yksityisiin päiväkotiketjuihin ja on yksi nopeimmin kasvavista palveluyrityksistä. 

Lue lisää
Amiedu ja Touhula suunnittelevat yhdessä Touhulan henkilöstön osaamisen kehittämistä koulutussuunnittelusta toteutukseen saakka. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa Touhulan kilpailukykyä kehittämällä henkilöstön osaamista ja edistää strategisten tavoitteiden jalkautumista valtakunnallisesti kaikkii ...

Amiedu kehittää ELIXIAn liiketoimintalähtöistä osaamista

Lehdistötiedote 9.6.2016

Amiedu ja ELIXIA ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on strategialähtöisellä osaamisen kehittämisellä varmistaa ELIXIAn tulevaisuuden kilpailukyky. 

Lue lisää
ELIXIA alkaa Amiedun kanssa toteuttaa osaamisen kehittämistä entistäkin tulostavoitteisemmin ja systemaattisemmin. Amiedun rooli ELIXIAn osaamisen kehittämiskumppanina on tukea liiketoiminnan kasvua ja varmistaa, että osaaminen vastaa liiketoiminnan tavoitteita. ELIXIA kuuluu Pohjoismaiden suurimpa ...

Kiinteistösihteerin koulutuksen ja isännöinnin ammattitutkinnon kautta avautui uusi työura

Lehdistötiedote 16.5.2016 

”Se mikä aloitetaan, se myös lopetetaan”, siinä helsinkiläisen Carita Dahlbergin motto, kun hän lähti opiskelemaan Amieduun. Uusi ala innosti niin, että Carita suoritti kiinteistösihteerin koulutuksen perään myös isännöinnin ammattitutkinnon.

Lue lisää
Parikymmentä vuotta monipuolisissa asiakaspalvelu- ja koulutustehtävissä toiminut Carita oli irtisanomisen myötä uuden edessä. - Olin onnellisessa asemassa, kun entinen työnantajani tarjosi meille irtisanotuille kunnollista valmennusta ammatti-ihmisen johdolla. Itse kävin konsultin kanssa perusteel ...

Data Sciencen mahdollisuudet käyttöön julkishallinnon organisaatioille Amiedun ja Ari Hovi Oy:n yhteistyön myötä

Lehdistötiedote 11.5.2016

Amiedu ja Ari Hovi Oy ovat sopineet yhteistyöstä, jonka myötä julkishallinnon organisaatiot voivat hyödyntää Business Intelligenceen, raportointiin, datan hyödyntämiseen ja tietovarastointiin liittyvää konsultointia ja koulutusta osana Tietotekniikan koulutuspalveluiden puitesopimusta. Tarjonnasta hyötyvät myös yritykset.

 

Lue lisää
Amiedu on Suomen suurin ammatillinen aikuiskouluttaja, jonka keskeistä tarjontaa on organisaatioiden osaamisen kokonaisvaltainen kehittäminen. Ari Hovi Oy on tiedonhallinnan kysymyksiin erikoistunut konsultti- ja koulutusyritys, jonka erikoisosaamista ovat Business Intelligence, tietovarastointi, an ...

Clas Ohlson uskoo koulutuksen voimaan - jälleen valmistuu 16 uutta kaupan alan esimiestä

Lehdistötiedote 14.3.2016

Clas Ohlson mahdollistaa kauppaketjun kasvun Suomessa jatkuvalla osaamisen kehittämisellä kouluttaen henkilöstöään pitkäjänteisesti yhdessä Amiedun kanssa. Toukokuussa valmistuu jälleen 16 uutta työntekijää, jotka ovat suorittaneet kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon. Kaksi opiskelijoista pääsi opiskelun aikana Erasmus-vaihtoon Isoon-Britanniaan työskentelemään paikallisiin Clas Ohlsonin myymälöihin.

Lue lisää
Clas Ohlsonin Raision Myllyn myymälän tiiminvetäjä Johanna Siikaluoma ja Itiksen Clas Ohlsonin myymäläpäällikkö Tero Lahti saavat pian kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon suoritettua. He olivat osana tutkintoaan seitsemän viikkoa vaihdossa Ison-Britannian Clas Ohlson -myymälöissä, ja ovat eritt ...

Amiedu ja Wakaru Oy käynnistivät laajan yhteistyön osaamisen kehittämisessä ja konsultoinnissa

Lehdistötiedote 1.3.2016


Amiedu ja Wakaru Oy ovat sopineet yhteistyöstä osaamisen kehittämisessä ja konsultoinnissa. Alkaneen yhteistyön myötä yritykset ja julkishallinnon organisaatiot saavat Amiedulta ja Wakarulta entistä kattavampaa ja monipuolisempaa palvelua.

 

Lue lisää
Amiedu on Suomen suurin ammatillinen aikuiskouluttaja, jonka keskeistä tarjontaa on myös organisaatioiden osaamisen kokonaisvaltainen kehittäminen. Wakaru on johtava palvelu- ja projektijohtamisen sekä mittaamisen palveluyritys, joka tarjoaa IT-palvelujohtamisen, projekti- ja portfoliojohtamisen sek ...

Amiedu kehittämään XXL:n osaamista

Tiedote 9.2.2016
 
Amiedu ja XXL ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on osaamisen kehittämisellä varmistaa XXL:n liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja tukea XXL:n kasvustrategiaa.

Lue lisää
XXL Sports & Outdoor Oy on urheilu-, ulkoilu-, retkeily- ja erätuotteiden ketju. Omien tavaratalojen lisäksi myyntiä tehdään verkkokaupan kautta. Ketju tunnetaan edullisista merkkituotteistaan. Myyntitavoitteet ja kasvustrategia mielessä XXL lähtee panostamaan voimakkaasti osaamisen kehittämiseen. ...

Visma sai näyttötutkinnolla tehokkaasti lisää osaamista yritykselle ja yksilöille

Tiedote 16.12.2015

Amiedun Visma Service Oy:lle toteuttama Visma Payroll Academy varmistaa, että Visman palkanlaskennan ammattilaisten osaamisen edustaa alan tuoreinta tietoa ja ehdotonta kärkeä.

Lue lisää
Juuri päättyneeseen ensimmäiseen Visma Payroll Academy -toteutukseen osallistui yhteensä 21 Visman työntekijää, joista 18 henkilöä suoritti koulutuksen loppuun ja sai todistukset Visma Payroll Academyn ja taloushallinnon ammattitutkinnon suorittamisesta. Amiedun kanssa tehdyn koulutuksen tavoitt ...

Amiedun Auli Härkönen Huomenta Suomessa: ammatillinen kotoutuminen nopeuttaa työhön pääsyä

Katso Huomenta Suomen keskustelu maahanmuuttajien ammatillisesta kotoutumisesta. Keskustelemassa Amiedun projektipäällikkö Auli Härkönen, Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti sekä rakennusmies Mica Randelovic.

Katso keskustelu tästä >>

Lue lisää

Kaupan alalle valmistui uusia osaajia

Kaupan alan yhteisessä valmistujaistilaisuudessa 4.12.2015 Amiedun Taitotalossa sai todistuksensa uudesta ammatillisesta osaamisestaan noin kahdeksankymmentä aikuisopiskelijaa.

 

Lue lisää
Valmistujaisjuhlissa todistuksensa vastaanottivat niin uudet liiketalouden, myynnin, markkinointiviestinnän kuin myös taloushallinnon ammattilaiset. Mukana oli suuri joukko eri yritysten, mm. Lidlin ja Clas Ohlsonin työntekijöitä, jotka olivat suorittaneet liiketalouden perustutkinnon tai myynnin am ...