Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja, Varastopalvelujen osaamisala, oppisopimus

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Käytännönläheisen koulutuksen tavoitteena on suorittaa logistiikan perustutkinto (varastonhoitaja) sekä kehittää ja vahvistaa tutkinnon suorittajan ammattitaitoa logistiikka- ja varastoalan monipuolisissa työtehtävissä.

Tutkinnon suorittanut hallitsee eri menetelmin tapahtuvat tavaran vastaanottoon ja säilytykseen sekä tavaran keräilyyn ja lähetykseen liittyvät toiminnot. Hän tuntee logistiikan ja varastoinnin merkityksen osana yrityksen toimintoja sekä oman roolinsa osana palveluketjua. Hän ymmärtää asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitojen merkityksen työssä. Tutkinnon suorittaminen antaa myös hyvät valmiudet logistiikka- ja varastoalan jatko-opintoihin.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu peruskoulun tai ylioppilastutkinnon suorittaneille aikuisille, joilla on työkokemusta varastoalan työtehtävistä ja mahdollisuus solmia oppisopimus alan työnantajan kanssa koulutuksen ajaksi.

Koulutus soveltuu kaupan, teollisuuden, liikenteen ja julkisen sektorin varastoalan tehtävissä työskenteleville.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan hakijan nykyinen osaaminen, henkilökohtaiset ammatilliset kehittymistavoitteet, tutkinnon sopivuus ja valmiudet tutkinnon suorittamiseen. Lisäksi huomioidaan hakijan työpaikan kehittämistarpeet.

Tarvittava ammattitaito hankitaan pääasiassa työtehtävissä. Työssä oppimista tukevat teoriaopinnot valitaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä verkko-opiskelusta. Lähiopetus on päiväopiskelua.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä.  Tutkintoon valmistava koulutus tukee tutkinnon suorittamista, mutta tutkinto voidaan suorittaa myös ilman sitä, mikäli hakeutujalla on jo tutkinnon edellyttämä ammattitaito. Ammattitaidon arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti.
Yleensä koulutus kestää noin 1,5 vuotta.Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Logistiikan perustutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

Pakolliset tutkinnon osat:

 •     Tavaran vastaanotto ja säilytys
 •     Tavaran keräily ja lähetys
 •     Inventointi ja saldonhallinta
 •     Trukinkuljettajan tehtävät


Valinnaiset tutkinnon osat:

 •     Vaarallisten aineiden käsittely
 •     Varaston tietojärjestelmät
 •     Yritystoiminnan suunnittelu
 •     Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa
 •     Tavaran kuljettaminen
 •     Työkoneiden käyttö ja huolto
 •     Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
 •     Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta


Suoritettavat erillispätevyydet:

 •     Hygieniapassi
 •     Tulityökortti
 •     EA1
 •     Työturvakortti
 •     Trukinkuljettajan ajolupa

 

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Opiskelija maksaa ainoastaan tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Oppikirjat opiskelijat kustantavat itse.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Mikko Gerdt
kouluttaja
puhelin 020 7461 322
mikko.gerdt(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi