Teollisuuden valmistustekniikoiden verkkoperehdytysmateriaalit (Method Books)

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto sopimuksen mukaan
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Yritysten strategiassa haetaan erikoistumista ja keskittymistä avainliiketoimintoihin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että ”make or buy” –ratkaisuissa ulkoistetaan valmistusta ja valmistusteknologioita, jolloin tuotekehityksessä, suunnittelussa, hankinnoissa ja toimitusten valvonnassa ei ole enää itsestäänselvyys yrityksessä aikaisemmin olleesta valmistustekniikoiden tietämyksestä. Kuitenkin yrityksen tuotteiden komponentteja mm.

- hitsataan,
- koneistetaan
- valetaan
- taotaan
- pintakäsitellään
- liimataan
- tarkastetaan; DT/NDT Mistä yrityksessä tuotesuunnittelijat, ostajat, laadunvalvojat, toimitustenvalvojat, jne. saisivat yrityksen tuotteisiin liittyvät
- olennaiset valmistustekniset tiedot ja valmistustekniikoiden tarjoamat vaihtoehtoiset ratkaisut,
- tiedot valmistusteknisistä standardeista ja standardien mukaiset merkinnät
- toleranssistandardit ja tiedot toleranssien valinnasta
- tiedot standardisoiduista materiaaleista ja materiaalien spesifioinnista jne.

Voisiko yrityskohtainen tai tuoteperhekohtainen ”Menetelmäkirja” – MethodBook olla ratkaisu?

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat
- Teollisuusyritykset, metallirakenteita valmistavat ja tilaavat yritykset.
- Tuotesuunnittelijat, ostajat, toimitusten valvojat, laadunvalvojat, työnjohtajat.

Toteutus

Asiakkaalle voidaan tuottaa sen tuoteperheille/tuotteille valmistustekninen ohjekirja ”Method Book”, sähköinen kirja ”on demand” -periaatteella. Jakelukanavana voi olla paikasta ja ajasta riippumattomasti eri verkkoratkaisut, mobiilikäyttöliittymät, jne. niin, että Method Book on avattavissa perinteisillä PC-laitteilla, tableteilla, mobiililaitteilla.

Globaalissa ympäristössä toimivat yritykset voivat hyödyntää myös Method Bookin lokalisointimahdollisuudet esimerkiksi kielen suhteen. Interaktiivisuuden sisällyttäminenkin on mahdollista.

Method Book tuotetaan älykkäästi yhdistellen tekstiä, kuvaa, videota, ääntä, animaatiota.

Sisältö

Method Book tuotetaan yrityskohtaisesti. Sen sisältö rakentuu yrityksen tuotteiden valmistusteknisistä lähtökohdista. Method Bookin avulla voidaan myös edistää strategialähtöisesti uusien valmistustekniikoiden käyttöönottoa uusissa tuoteratkaisuissa.

Method Bookin avulla valmistustekniikkaan on tarkoituksen mukaista kytkeä tuotteiden laatu ja laatuvaatimukset. Standardien hyödyntäminen materiaalien, valmistusmenetelmien, laatuluokkien, toleranssien, mittaamisen, tarkastamisen, määrittämisessä sekä terminologian käyttämisessä.

Tyypillisiä Method Book –toteutuksissa käytettyjä valmistustekniikoita ovat:
- hitsaus,
- koneistus
- valaminen
- taonta
- pintakäsittely
- liimaus
- mittaaminen; 3D
- tarkastus; DT/NDT

Method Book esittää yrityksen tuotteisiin liittyvät
- olennaiset valmistustekniset tiedot ja valmistus-tekniikoiden tarjoamat vaihtoehtoiset ratkaisut
- tiedot valmistusteknisistä standardeista ja stan-dardien mukaiset merkinnät
- toleranssistandardit ja tiedot toleranssien valin-nasta
- tiedot standardisoiduista materiaaleista ja materiaalien spesifioinnista jne.

Hinta

Ota yhteyttä/pyydä tarjous.
Esa Heikkinen
koulutuspäällikkö
puhelin 020 7461 383
esa.heikkinen(at)amiedu.fi

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Ilmoittautuminen

Ota yhteyttä/pyydä tarjous.
Esa Heikkinen
koulutuspäällikkö
puhelin 020 7461 383
esa.heikkinen(at)amiedu.fi

Pyydä tarjous

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi