Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto, ICT-asiantuntija

Loading Loading...

Ajankohta 29.3.2017 - 7.3.2018
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 8.4.2017 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto. Tutkinto muodostuu neljästä tutkinnon osasta.

Tutkinnon osat:
• Tietokonejärjestelmät
• Palvelinjärjestelmät
• Tietoverkon palvelut
• Ohjelmistojen asennus ja ylläpito

Kohderyhmä

Hakijalla tulee olla tietoteknistä kokemusta tai koulutusta Windows-ympäristöistä ja hyvä englannin kielen taito.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna. Lähiopetusta on kolmena päivänä viikossa (pääosin ti - to) klo 9 – 16. Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen kuuluu itseopiskelua. Opiskelussa hyödynnetään Microsoftin E-learning ja F-Securen Click How verkko-oppimisympäristöjä. Opiskelijoilla on mahdollisuus ladata käyttöönsä ilmaiseksi Microsoftin järjestelmiä harjoittelua varten.

Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto suoritetaan osoittamalla vaadittu ammattitaito koulutuksen aikana järjestettävissä tutkintotilaisuuksissa (4 tutkintotilaisuutta). Yksityiskohtaisempaa tietoa tutkinnon suorittamisesta annetaan valmistavan koulutuksen kuluessa.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa simuloiduissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti. Yleensä koulutus kestää noin 1 vuoden.
Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Koulutus antaa sinulle pätevyyden mm. tietokonelaitteistojen, Windows 8 työasema- ja Windows Server 2012 palvelinympäristöjen suunnittelu-, asennus-, käyttöönotto- ja ylläpitotehtäviin sekä ohjelmistojen hallinnolliseen asennukseen ja konfigurointiin.


Microsoft MTA
• 98-368 Mobility and Device Fundamentals
• 98-365 Windows Server Administration Essentials
• 98-366 Windows Networking Essentials
• 98-367 Windows Security Essentials

F-Secure
• F-Secure Client Security & Policy Manager (PM/CS) technical training
• F-Secure Protection Service for Business (PSB) technical training

Hinta

Koulutus voidaan toteuttaa:

- Ammatillisena lisäkoulutuksena valtionosuusjärjestelmän puitteissa:
Opiskelijamaksu, jonka opiskelija maksaa itse 5 erässä, on
työttömille 645 € ja työssäkäyville 1290 €.
Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Paikkoja on rajoitetusti.

- Oppisopimuskoulutuksena: opiskelija tarvitsee työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.
Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

- Koulutus on maksutonta Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluville
(20–29-vuotiaat, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa).

- Yrityksen maksamasta koulutuksesta pyydä tarjous.

Rahoitusmuodosta riippumatta opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Microsoftin MTA pätevyyskokeiden kustannukset sisältyvät kurssiin.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Riikka Lehikoinen
kouluttaja
puhelin 020 7461 312
riikka.lehikoinen(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi