Maarakennusalan ammattitutkinto / Vanhemman panostajan pätevyyskirja / Lappeenranta

Loading Loading...

Ajankohta 18.4.2017 - 16.4.2018
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 31.3.2017 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Tavoitteena on vanhemman panostajan pätevyyskirja sekä maarakennusalan ammattitutkinnon suorittaminen. Ohjeistus OPH:n sivuilta (oph.fi)

Koulutuksen käynyt pystyy tekemään räjäytystyöt turvallisesti ympäristöä vaarantamatta.

Koulutuksen aikana suoritetaan Ensiapu 1, Työturva ja Tulityö. Kyseisten pätevyyksien voimassaolo vaaditaan ammattitutkinnon perusteissa. Ensiapu1 ja Työturva koulutuspäivistä mahdollisuus saada Trafin pätevyystodistus.

24.5.2017 järjestetään vanhemman panostajan pätevyyskirjan kuulustelu.

Kohderyhmä

Räjäytys- ja louhintatöitä tekevät henkilöt.

Toteutus

Koulutus toteutetaan päivä- / monimuotokoulutuksena. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää lähiopintojen hyväksyttyä suoritusta.

Koulutusaika 18.4. - 24.5.2017

Lähiopetusta 21 päivää:
18. - 21.4., 24. - 28.4., 8. - 11.5., 15. - 19.5., 22. - 24.5.2017

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti.
Yleensä koulutus kestää noin 1 vuoden.

Tutkintotilaisuudet voidaan järjestää vasta, kun panostajan lupa on saatu.  Siihen voi kulua aikaa yli vuosi.
Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Ammatilliset opinnot (92 - 122 h)

1. Räjähteet ja niiden käyttöön liittyvät laitteet ja menetelmät                    
1.1. Räjähdysaineet ja niiden ominaisuudet
1.2. Sytytysvälineet, laitteet ja menetelmät
1.3. Räjäytysnallien ja räjähteiden räjähtäminen tahattomasti
1.4. Panostuslaitteet
1.5. Muut räjähteet
1.6. Räjähteiden hävittäminen
                             
2. Räjäytys- ja louhintatyön sekä työmaan suunnittelu sekä käytettävä kalusto              
2.1. Kallion laatu ja rakenne porattavuuden ja räjäytettävyyden kannalta                         
2.2. Pengerlouhinnassa käytettävä kalusto
2.3. Vedenalainen louhinta, käytettävä kalusto ja suunnittelutyö
2.4. Maanalainen louhinta ja käytettävä kalusto
2.5. Tarkkuus- ja kanaalilouhinta, käytettävä kalusto ja suunnittelutyö
2.6. Tarvekivien louhinta
2.7. Asutuskeskuslouhinta     
2.8. Kallionräjäytysten suunnittelutyöt
2.9. Erityiset räjäytystyöt        
2.10. Kurssikokeet                      

3. Työturvallisuus: lait, säädökset ja ohjeet
3.1. Työturvallisuuslaki: työnantajan ja työntekijän yleiset velvollisuudet, työympäristön ja työn suunnittelu
3.2. Yleiskatsaus räjäytystöiden ja muuhun louhintatyössä sovellettavaan lainsäädäntöön, määräyksiin ja ohjeisiin                                                          
3.3. Työmaan turvallisuussuunnitelma
3.4. Räjähteiden kuljetus                                     
3.5. Räjähteiden hankinta ja hallussapito
3.6. Turvallisuusasetus 644/2011 ja TTK turvallisuusohjeet
3.7. Panostajalaki ja -asetus ja vastuun jakautuminen
3.8. Maakaasuputkia, rautateitä ja sähkölinjoja koskevat ohjeet

Ammattia tukevat opinnot (44 h)
1. Ammattipiirustus                  
2. Peruslaskutavat                    
3. Tietotekniikka                         
4. Asioimiskirjoitus                    
5. Työn laadun varmistus

Ammattityö (24 - 64 h)                                                                                                                                
1. Sytytysmenetelmät räjäytysharjoituspäivänä
2. Louhinta ja räjäytystyö                                                                                                                          
Tutustuminen louhintatyömaahan ja työmaan arviointi


Kuulustelu (4 h)

Turvakurssit:

  • Ensiapu 1
  • Työturva
  • Tulityö

Hinta

Ammatillisena lisäkoulutuksena valtionosuusjärjestelmän puitteissa opiskelijamaksu on 700 €, jonka opiskelija maksaa itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Paikkoja on rajoitetusti.

Kuulustelija perii panostajakoulutus asetuksen  mukaisen kuulustelumaksun 70 €.

Koulutus on maksuton 20-29 vuotiaille, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa (Nuorten aikuisten osaamisohjelma).

Rahoitusmuodosta riippumatta opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkintostipendi (395 € verottomana) maksetaan kertasuorituksena henkilölle, joka on suorittanut ammatillisen näyttötutkinnon. Ammattitutkintostipendin suuruus on 456 euroa, jos tutkinto on ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun) jälkeinen tutkinto.

Stipendin maksaa koulutusrahasto henkilölle, joka tutkinnon suorittaessaan ei ole täyttänyt 64 vuotta ja on ollut työsuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta.

Koulutuspaikka

Rakuunanmäki Lappeenranta

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu / Asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Kysy lisätietoja

Juha Koskinen
kouluttaja
puhelin 020 7461 295
juha.koskinen(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi