Rakennusmaalarin perusopinnot, työvoimakoulutus

Loading Loading...

Ajankohta 20.3.2017 - 1.9.2017
Aika
Kesto n. 5 kk
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 26.2.2017 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija hankkii sellaiset ammatilliset valmiudet, joiden avulla hän pystyy työllistymään pintakäsittelyalan työtehtäviin. Opiskelijalla on mahdollisuus koulutuksen aikana suorittaa pintakäsittelyalan perustutkinnosta yksi tutkinnon osa. 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu pintakäsittelyalasta kiinnostuneille 20 vuotta täyttäneille työttömille tai työttömyysuhanalaisille henkilöille, joilla voi olla jo pintakäsittelyalan työkokemusta (rakennusmaalaus) tai he ovat alalle tulevia ammatinvaihtajia. Sopii erityisesti yritteliäille, hyvän motivaation ja palveluasenteen omaaville ja itsenäiseen työskentelyyn kykeneville henkilöille.
Tämä hyvin työllistävä ala soveltuu myös nuorille ja maahanmuuttajille.

Toteutus

Valinta alkukartoitukseen suoritetaan hakemusten perusteella. Alkukartoituksen (5 pv) aikana kartoitetaan osallistujan ammattitaito sekä valmiudet opiskeluun ja maalarin ammattiin. Ammatilliseen koulutukseen valituille osallistujille laaditaan kartoituksen pohjalta henkilökohtainen suunnitelma koulutuksen suorittamiseksi. Niille, jotka eivät jatka ammatillisessa koulutuksessa, tehdään työllistymistä tukeva jatkosuunnitelma.

Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua sekä työssäoppimista. Lähiopetus toteutetaan arkipäivisin (7.30 – 14.00). Ryhmän koko on alustavasti 20 opiskelijaa.

Koulutuksen lopullinen kestoaika määräytyy kartoitusjakson (5 pv) aikana laaditun henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan. Suunnitelmassa otetaan huomioon aikaisemmin opitut asiat ja työkokemuksen pituus. Kartoituksessa selvitetään lisäksi opiskelijan koulutuksen kokonaistavoite ja aikataulutetaan välitavoitteet.

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu pintakäsittelyalan perus- ja ammattitutkintojen vaatimuksista, joita sovelletaan opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (Hops) mukaan. Koulutukseen sisältyy teoria-osuuksia, halliharjoittelua sekä työssäoppimisjaksoja. Koulutuksessa opiskelija hankkii sellaiset tiedot ja taidot, että hän pystyy osaamisensa puolesta työllistymään alan työtehtäviin.

Esimerkkejä opetuksen sisällöstä:
 
1.    Pientalojen ulkomaalaus (tutkinnon osa)
•    Materiaalit ja menetelmät
•    Piirustukset ja työselitykset
•    Suunnittelu ja laskenta
•    Henkilö-, tuote- ja ympäristöriskit
•    Työturvallisuus
•    Työelämätuntemus

2.    Uudisrakennusmaalaus (tutkinnon osa)
•    Materiaalit ja menetelmät
•    Piirustukset ja työselitykset
•    Suunnittelu ja laskenta
•    Henkilö-, tuote- ja ympäristöriskit
•    Työturvallisuus
•    Työelämätuntemus
 

Suoritettava tutkinnon osa voidaan korvata jollakin seuraavista tutkinnon osista, mikäli se parantaa opiskelijan työllistymismahdollisuuksia.
 
•    Rakennusten korjausmaalaus
•    Rakennuspintojen ruiskumaalaus  

Koulutuksessa korostetaan turvallista työskentelyä sekä rakentamisen laatua.
Koulutukseen kuuluu myös alalla tarvittavien korttien (esim. työturvallisuuskortti) suorittaminen ja sekä opiskelu- että työnhakuvalmennusta.

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta puhelinpalvelusta Työlinjan koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9-16.15 numerosta 0295 020 702 tai sähköpostitse: koulutusneuvonta(at)te-toimisto.fi.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Haku 26.2.2017 mennessä työ- ja elinkeinotoimiston kautta tai työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilla www.te-palvelut.fi olevalla sähköisellä hakulomakkeella. Koulutuksen numero on 670302.

Internetin kautta lähetetty sähköinen hakulomake ohjautuu automaattisesti opiskelijavalinnoista vastaavaan työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Paperinen hakulomake taas jätetään täytettynä työ- ja elinkeinotoimistoon henkilökohtaisesti.

Hakemusten käsittely ja opiskelijavalinnat tehdään työ- ja elinkeinotoimistoissa. Toimistot ilmoittavat valinnoista kaikille hakijoille. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Kirjoita ylläoleva koulutuksen numero linkistä avautuvan sivunäkymän kenttään "Hakusana":
Hakemiseen

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta puhelinpalvelusta Työlinjan koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9-16.15 numerosta 0295 020 702 tai sähköpostitse: koulutusneuvonta(at)te-toimisto.fi.

Kysy lisätietoja

Marita Toivanen-Saaristo
kouluttaja
puhelin 020 7461 369
marita.toivanen(at)amiedu.fi

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi