Taloushallinnon koulutus, työvoimakoulutus

Loading Loading...

Ajankohta 6.2.2017 - 30.6.2017
Aika
Kesto n. 5 kk
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 13.1.2017 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on työllistyminen erilaisiin taloushallinnon tehtäviin esim. reskontranhoitajaksi, taloushallinnon assistentiksi, kirjanpitäjäksi tai palkanlaskijaksi.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, joilla on taloushallinnon kokemusta ja/tai koulutusta ja jotka tarvitsevat työllistyäkseen täydennystä ja päivitystä osaamiseensa. Hakijoilta edellytetään kiinnostusta taloushallinnon tehtäviin, oma-aloitteisuutta, täsmällisyyttä, aikataulupaineiden sietokykyä, tietotekniikan perustaitojen hallintaa sekä valmiutta kehittää tiimityöskentelytaitoja. Suomen kielen kielitaitovaatimus vähintään B2.1.

Toteutus

Kartoitusjakso on 6.2. – 14.2.2017 (7 pv)
Koulutus toteutetaan 15.2. – 30.6.2017 (93 pv)

Valinta kartoitusjaksolle tapahtuu hakemusten perusteella. Kartoitusjaksolle valitaan hakemusten perusteella 40 opiskelijaa. Lopullinen valinta koulutukseen tehdään haastattelujen ym. perusteella kartoitusjakson päätteeksi. Ammatilliseen koulutuksen valitaan 20 opiskelijaa.

Koulutus muodostuu ammatillisesta koulutuksesta (54 pv), joka sisältää opinnot Amiedussa ja työssä oppimisesta (39 pv) sekä näihin liittyvästä ohjauksesta. Työssäoppiminen tapahtuu joko Amiedun kontaktoimassa työssäoppimispaikassa tai opiskelijan itsensä löytämässä harjoittelupaikassa. Opiskelu on kokopäiväistä ja työelämälähtöistä.

Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa opiskelijan lähtötasosta ja henkilökohtaisista valmiuksista riippuen liiketalouden perustutkinnon, talous- ja toimistopalveluiden osaamisalan pakolliset tutkinnon osat asiakaspalvelu ja talouspalvelut tai taloushallinnon ammattitutkinnosta kirjanpitäjän, palkanlaskijan tai talousassistentin osaamisalan pakolliset tutkinnon osat. Lisäksi on mahdollista suorittaa valinnaisia tutkinnon osia. Mahdolliset tutkinnon osat kartoitetaan henkilökohtaistamisprosessin aikana. Tutkinnon osat suoritetaan näyttötutkintona.

Henkilökohtainen ohjaus

Ammatillisen koulutuksen ohessa annetaan henkilökohtaista ohjausta kehittymisen ja opiskelun tueksi. Työllistymisen edistämiseksi on työnhakuvalmennusta ja henkilökohtaista työnhaun ohjausta. Tutkinnon suorittajille annetaan ohjausta tutkinnon suorittamiseen koko toteutuksen ajan.

Sisältö

Kartoitus 7 pv (mm. työnhakuvalmennusta, atk-tasotesti)

Tietopuolinen koulutus 54 pv:    
•    Orientaatio opiskeluun ja koko- tai osatutkinnon suorittamiseen
•    Henkilökohtainen opintojen ohjaus
•    Asiakaspalvelu
•    Kielet (ruotsi, englanti)
•    Toimisto-ohjelmien käyttö
•    Talousmatematiikka
•    Laskutus ja reskontrat
•    Kirjanpito
•    Palkanlaskenta
•    Tilinpäätös
•    Yritysverotus
•    Verkkokurssit:
o    Kirjanpidon perusteet
o    Kirjanpidon jatkokurssi
o    Laskutus ja reskontrat
o    Palkanlaskenta
o    Kannattavuus ja hinnoittelu
o    Tilinpäätöksen laatiminen
o    Tilinpäätöksen analysointi

Työssä oppiminen 39 pv

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta puhelinpalvelusta Työlinjan koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9-16.15 numerosta 0295 020 702 tai sähköpostitse: koulutusneuvonta(at)te-toimisto.fi.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Haku päättyy 13.1.2017 mennessä työ- ja elinkeinotoimiston kautta tai työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilla www.te-palvelut.fi olevalla sähköisellä hakulomakkeella. Koulutuksen numero on 669773.

Internetin kautta lähetetty sähköinen hakulomake ohjautuu automaattisesti opiskelijavalinnoista vastaavaan työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Paperinen hakulomake taas jätetään täytettynä työ- ja elinkeinotoimistoon henkilökohtaisesti.

Hakemusten käsittely ja opiskelijavalinnat tehdään työ- ja elinkeinotoimistoissa. Toimistot ilmoittavat valinnoista kaikille hakijoille. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Kirjoita ylläoleva koulutuksen numero linkistä avautuvan sivunäkymän kenttään "Hakusana":
Hakemiseen

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta puhelinpalvelusta Työlinjan koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9-16.15 numerosta 0295 020 702 tai sähköpostitse: koulutusneuvonta(at)te-toimisto.fi.

Kysy lisätietoja

Pia Vehviläinen
kouluttaja
puhelin 020 7461 508
pia.vehvilainen(at)amiedu.fi

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi