Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltaja

Loading Loading...

Ajankohta 5.4.2017
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 5.4.2017 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet suorittaa Kiinteistöpalvelujen perustutkinto. Osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Tarvittaessa voidaan suorittaa vain osia tutkinnosta. Suoritettavat osat riippuvat kunkin opiskelijan omasta taustasta ja osaamisesta.

Koulutus kehittää kykyä soveltaa tietoja ja taitoja asiakaslähtöisissä palvelutilanteissa sekä antaa laaja-alaisen käsityksen kiinteistön elinkaareen vaikuttavista tekijöistä.

Kohderyhmä

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat työskennellä kiinteistönhoito-, puhdistus- ja siivouspalvelu- sekä toimitilapalveluja tarjoavissa organisaatioissa. Tutkinnon suorittaminen edellyttää riittävää suomenkielen taitoa.

Oppisopimuskoulutuksena suoritettavaan tutkintoon opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa varmistetaan tutkinnon sopivuus hakijalle sekä hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa huomioidaan myös hakijan työpaikan tarpeet. Arviointien pohjalta laaditaan yhdessä työpaikan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta sekä työssäoppimista. Lähiopetus toteutetaan arkipäivisin 3-4 päivänä kuukaudessa päiväopiskeluna.

Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssä mahdollisuus osallistua erilaisiin tutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin, joissa riittävä ammattitaito voidaan arvioida. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse. Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää alan työssäoppimis- tai työpaikkaa.

Suorittamisaika

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon. Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen - yleensä noin 2 vuotta.

Sisältö

Koulutuksen sisällössä painotetaan kokonaisuuksien hallintaa, teknisten järjestelmien ymmärtämistä, työturvallisuutta, asiakaskeskeisyyttä ja ympäristönsuojelunäkökohtia kiinteistönhoidon kaikilla osa-alueilla sekä tietotekniikan hyötykäyttöä.

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto muodostuu kolmesta kaikille yhteisestä tutkinnon osasta sekä neljästä valinnaisesta osasta.

1. Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen
  
2. Ylläpitosiivous

3. Perussiivous
   
4 - 7. Valinnaiset opinnot, joista valittava neljä

Kiinteistön toimintakunnon arviointi
Rakennusaikainen puhtaanapito
Toimistopalvelut
Asuinkiinteistöjen puhtaanapito
Ulkoalueiden hoito
Koneiden käsittely
Märkätilojen puhtaanapito
Teollisuuslaitosten puhtaanapito
Liikennevälineiden puhtaanapito
Kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapito
Yritystoiminnan suunnittelu 
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
Tutkinnon osa ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Koulutukseen kuuluu työssäoppiminen omalla työpaikalla.

 

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Oppisopimuskoulutuksena suoritettavaan tutkintoon opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.

Kaikki opiskelijat maksavat tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan ensimmäiseen tutkintotilaisuuteen ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Koulutuspaikka

Amiedu
Strömberginkuja 3
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperilomakkeen asiakaspalvelustamme.

Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/ Asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Kysy lisätietoja

Milla Viita
kouluttaja
puhelin 020 7461 610
milla.viita(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi