Media-alan ammattitutkinto, Peligrafiikan osaamisala

Loading Loading...

Ajankohta 24.1.2017 - 15.2.2018
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 24.1.2017 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Tavoitteet perustuvat työelämän ja tutkinnon vaatimuksiin. Koulutuksen avulla:

 • saat hyvät valmiudet toimia peligraafikon ammatissa
 • opit toteuttamaan 2D- ja 3D-grafiikkaa peleihin
 • opit animointia
 • opit toteuttamaan käyttäjäystävällisiä pelikäyttöliittymiä
 • opit asiakaslähtöisen tuotantoprosessin ja sen dokumentoinnin
 • opit tekijänoikeuslainsäädäntöä sekä sopimuskäytäntöjä
 • suoritat media-alan ammattitutkinnon

Kohderyhmä

Harrastatko piirtämistä? Pelaatko paljon? Haluatko toteuttaa parempia ja kauniimpia pelimaailmoja ja käyttöliittymiä? Koulutuksen avulla voit yhdistää taitosi ja toteuttaa luovaa ajattelua ja innovaatioita. Voit myös olla jo työssä pelialalla tai toimia itsenäisenä yrittäjänä. Englannin kielen ja tietotekniikan hyvä perusosaaminen on välttämätöntä. Opetuskielinä on suomi ja englanti. Koulutuksen soveltuvuus selvitetään työnäytteiden sekä alkuhaastattelun perusteella.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja mahdollisen työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta 3 kertaa viikossa. Koulutuksen alussa on viikon mittainen lähiopetusjakso. Koulutuksen aikana on syys-, joulu-, talvi- ja kesälomat.

Tavoitteena on verkostoitunut ja aktiivinen tapa opiskella. Opiskelu tapahtuu aktiivisesti pienryhmissä, jotka muodostetaan koulutuksen alussa. Pienryhmiä ohjaavat Amiedun kouluttajat verkossa, lähipäivillä sekä erikseen sovituissa ryhmätapaamisissa. Arvioitu työmäärä on noin 30-40h/viikko. Koulutukseen liitetään tarpeen mukaan kartoituksia, lähiopetusta, etätehtäviä, verkko-opiskelua ja työssä oppimista. Opiskelussa käytetään mm. Adobe Creative Cloud -ohjelmistoa, Unity 3D- sekä 3DsMax- mallinnusohjelmistoja, Amiedun verkko-oppimisympäristöä sekä hyödynnetään sosiaalista mediaa. Opiskelun aikana perehdytään myös ammattikirjallisuuteen ja verkko-opetusmateriaaleihin.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Tutkinnon voi suorittaa ilman valmistavaa koulutusta osoittamalla tutkinnon perusteissa vaadittava ammattitaito.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti. Yleensä koulutus kestää noin 14 kuukautta. Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Media-alan toimintaympäristön tunteminen

 • Peliala
 • Pelien juridiikka ja tekijänoikeudet
 • Hallinnollinen tietoturva ja tietosuoja
 • Interaktiivinen verkkoviestintä
 • Somen mahdollisuudet ja riskit
 • CV ja portfolio

Audiovisuaalisen tuotantoprosessin hallitseminen

 • Yrittäjämäinen työtapa
 • Työsuojelulainsäädäntö ja säännökset
 • Pelien tuotantoprosessit ja ansaintalogiikat
 • Peliprojekti

 Pelin visuaalisuuden suunnittelu

 • Pelisuunnittelu
 • Pelien käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus
 • Taidehistoria
 • Versionhallinta
 • Photoshop
 • Illustrator

2D-grafiikan toteuttaminen pelituotteelle

 • Game Art Foundation
 • 2D background and character design
 • Digital painting
 • Anatomy for game artists
 • 2D animation

3D-grafiikan toteuttaminen pelituotteelle

 • 3Ds Max perusteet
 • Blender perusteet
 • Mudbox perusteet
 • Maya perusteet
 • 3D-pelimaailmat ja ympäristöt
 • 3D-pelihahmot
 • 3D-pelien riggaus, skinnaus ja animointi
 • 3D-pelien skulptaus ja teksturointi
 • 3D-pelien efektit ja valaistus

Pelianimaation toteuttaminen

 • Äänituotanto
 • Unityn perusteet
 • 2D-pelin koosto ja testaus
 • 3D-pelien koosto ja testaus

Hinta

Koulutus voidaan toteuttaa:

- Ammatillisena lisäkoulutuksena valtionosuusjärjestelmän puitteissa: opiskelijamaksu on 850 €, jonka opiskelija maksaa itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Paikkoja on rajoitetusti.

- Oppisopimuskoulutuksena: opiskelija tarvitsee työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

- NAO-koulutuksena: Koulutus on maksutonta Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluville (20–29 -vuotiaat, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa).

Rahoitusmuodosta riippumatta opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä sekä materiaalimaksun 100€, joka sisältää vuoden opiskelijalisenssin Pluralsight-verkkopalveluun. Maksuja ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sähköinen hakulomakekotisivullamme www.amiedu.fi » Koulutushaku. 

Otamme yhteyttä kaikkiin hakijoihin ja kutsumme osan haastatteluun. Haastattelussa käydään läpi hakijan työ- ja harrastushistoriaa pelien tekemiseen liittyen. Pyydämme varautumaan haastatteluun muutamilla työnäytteillä. Haastattelun yhteydessä voidaan testata hakijan graafisia sekä tietotekniikkataitoja.

Kysy lisätietoja

Jouko Loijas
kouluttaja
puhelin 020 7461 202
jouko.loijas(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi