Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, talous- ja toimistopalvelut, osaamisala nuorille aikuisille

Loading Loading...

Ajankohta 6.2.2017 - 30.6.2018
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 31.12.2016 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen avulla:

 • hallitset taloushallinnon perusteet ja toimintaprosessit
 • hankit valmiudet työskennellä taloushallinnon, kirjanpidon tai palkanlaskennan tehtävissä
 • osaat hyödyntää monipuolisesti tietotekniikkaa ja taloushallinnon ohjelmia työssäsi
 • vahvistat kielitaitoasi
 • suoritat liiketalouden perustutkinnon.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu 20-29 -vuotiaille työssä käyville tai työttömille, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Hakijalla voi olla suoritettuna tutkinnon osia, kesken jääneitä opintoja tai ulkomailla suoritettuja opintoja.

Tutkinnon suorittaminen tapahtuu näyttötutkintona aidoissa työtilanteissa työpaikalla, mikä edellyttää soveltuvaa työ- tai harjoittelupaikkaa. Mikäli työ- tai harjoittelupaikkaa ei vielä ole, se etsitään koulutuksen aikana.

Toteutus

Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona eli tutkinnon suorittajalla tulee olla työssä/työharjoittelussa mahdollisuus osallistua erilaisiin taloushallinnon ja toimistopalveluiden työprosesseihin, joissa ammattitaito tutkinnon suorittamista varten arvioidaan.

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan hakijan nykyinen osaaminen, henkilökohtaiset ammatilliset kehittymistavoitteet, tutkinnon sopivuus ja valmiudet tutkinnon suorittamiseen. Arvioinnin pohjalta laaditaan suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi työpaikalla.

Tutkinnon suorittamiseen tarvittavaa ammattitaitoa hankitaan sekä työssä oppien että valmistavassa koulutuksessa. Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, verkko-opiskelua sekä itseopiskelua.

Lähiopetus toteutetaan keskimäärin 2 päivänä viikossa päiväopiskeluna klo 9 - 15.30 (ei heinäkuussa).

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Suorittamisaika

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon. Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen – yleensä noin 1,5 vuotta.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Asiakaspalvelu
 • Talouspalvelut (Yksi taloushallinnon osa-alue seuraavista: Laskutus, Myyntireskontra, Ostoreskontra, Kirjanpito, Palkanlaskenta)

Valinnaiset tutkinnon osat:

Tavallisimmat valinnaiset tutkinnonosat talous- ja toimistopalvelujen osaamisalalla ovat:

 • Kirjanpito
 • Palkanlaskenta
 • Toimistopalvelut
 • Toiminnan kannattavuuden suunnittelu
 • Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus
 • Organisaation asiakirjojen hoitaminen

Valinnaiset tutkinnon osat määräytyvät viime kädessä työssä oppimispaikan työtehtävien perusteella. Tutkinnonosan suorittamisen kriteerinä on päästä työskentelemään tutkinnonosan sisältöihin liittyvissä työtehtävissä.

 

Hinta

Opiskelija maksaa ainoastaan tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Mahdolliset oppikirjat opiskelijat kustantavat itse.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemuksen pohjalta kutsumme sinut haastatteluun, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Haastattelut järjestetään torstaina 12.1.2017 klo 9.00-16.00 välisenä aikana.

Yhteydenotot ja kutsut haastatteluihin 6.1.2017 mennessä.

Kysy lisätietoja

Mervi Valtonen
kouluttaja
puhelin 020 7461 495
mervi.valtonen(at)amiedu.fi

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi