Maarakennusalan ammattitutkinto, Pohjatutkija

Loading Loading...

Ajankohta 3.4.2017 - 29.3.2018
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 31.3.2017 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Eurostandardin mukaan pätevä käyttäjä, Pohjatutkija (MAT).

Koulutuksen tavoitteena on maarakennusalan ammattitutkinnon suorittaminen

sekä Suomen Geoteknillisen yhdistyksen, SGY:n järjestelmän mukaisen

pohjatutkijan pätevyyden saaminen. SGY-pätevyys korvaa aikaisemman ns.

JAKK-pätevyyden ja on voimassa kolme (3) vuotta myöntämispäivästä.

Hyötyjä ovat mm.

 •     lisää kilpailukykyä markkinoilla
 •     parantaa työmahdollisuuksia
 •     tuo esille kehittymismahdollisuudet työssä
 •     mahdollistaa uusia työtehtäviä työpaikassa osaamisen laajentuessa tai syventyessä
 •     tarjoaa mahdollisuuden ammattitaidon tason arviointiin
 •     mahdollistaa, että työssä hankitusta ammattitaidosta saa virallisen todistuksen
 •     SGY-pätevyys
 •     tarjoaa suorittajalle tietoa jatko-opintojen mahdollisuudesta

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työelämässä olevat henkilöt, joilla on hyvä kokemus pohjatutkimustöistä.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuotokoulutuksena.Ammatillisten aineiden lähiopetus 3 päivää suoritetaan 3.4. – 6.4.2017. Kouluttajina toimivat pohjatutkimusalan asiantuntijat.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti.
Koulutus kestää yhden vuoden, mutta opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Maarakennusalan ammattitutkinto muodostuu 45 tutkinnon osasta. Koko
tutkinnon suorittaminen edellyttää kolmen tutkinnon perusteissa mainitun osan suorittamista.
Maarakennusalan ammattitutkinto suoritetaan näytöin tutkinnon osa kerrallaan. Tutkintotilaisuudet työmailla viimeistään 29.3.2018.

Sisältö

Teoriakoulutuksen sisältö

 • Pohjatutkimusten tarkoitus
 • Pohjatutkimusten laadunhallinta
 • Pohjatutkimusten suunnittelu
 • Pohjatutkimusten tutkimusmenetelmät
 • Pohjatutkimusten raportointi
 • Tutkimuskoneet ja laitteet
 • Pohjatutkijan oikeudet ja velvollisuudet
 • Tutkimuspisteiden merkitseminen
 • Tutkimusmenetelmien suorittaminen ja raportointi
 • Laboratoriotutkimukset
 • Maalajien tunnistaminen ja luokitus
 • Tutkimuskoneiden käyttö ja huolto
 • Tutkimuslaitteiden, huolto ja tarkistus
 • Työturvallisuus

SGY:n järjestelmän mukainen pohjatutkijan pätevyystentti

Tutkintotilaisuudet työmaalla

Maarakennusalan ammattitutkinnon pohjatutkimustyöt-osan sisältö:

Kahta tutkinnon osaa vastaavat:

 • Kallionäytteenotto kairaamalla
 • Paino-, heijari-, siipikairaus ja maanäytteenotto luokka C

Yhtä tutkinnon osaa vastaavat:

 • Porakonekairaus ja näytteenotto poraamalla
 • Puristinheijari- ja CPTU-kairaus
 • Pohjavesimittausaseman asentaminen
 • Erikoistutkimukset
 • Maanäytteenotto luokka A ja B

Ammattitutkintostipendi
Ammattitutkintostipendi (390 € verottomana) maksetaan kertasuorituksena henkilölle, joka on suorittanut ammatillisen näyttötutkinnon.
Jos 1.8.2013 jälkeen suoritettu näyttötutkinto on henkilön ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun) jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 450 euroa.

Perusasteen jälkeisenä tutkintona pidetään myös lukion oppimäärän suorittamista (lukion päättötodistus) ja ylioppilastutkintoa. Ulkomailla suoritettuja tutkintoja ei katsota perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi. Stipendin maksaa koulutusrahasto henkilölle, joka tutkinnon suorittaessaan ei ole täyttänyt 64 vuotta ja on ollut työsuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta.

Hinta

Ammatillisena lisäkoulutuksena valtionosuusjärjestelmän puitteissa opiskelijamaksu on 100 €, jonka opiskelija maksaa itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Paikkoja on rajoitetusti.

Koulutus on maksutonta Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluville (20–29-vuotiaat, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa).

Rahoitusmuodosta riippumatta opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan ensimmäiseen näyttöön ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Kysy lisätietoja

Antti Sulamäki
kouluttaja
puhelin 020 7461 324
antti.sulamaki(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi