Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, Osaamisala koulutus

Loading Loading...

Ajankohta 9.1.2017 - 22.12.2017
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 31.1.2017 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet osallistua lähihoitajan ammatillisen perustutkinnon  suorittamiseen näyttötutkintona. Tutkinnon suorittaneella henkilöllä on valmiudet työskennellä lähihoitajana sosiaali- ja terveysalan eri toimipaikoissa. Lähihoitajat ovat työllistyneet hyvin.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu niille hakijoille, joilla on suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja pakolliset tutkinnon osat (kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito, kuntoutumisen tukeminen). Koulutukseen voivat hakea myös lähihoitajan kokotutkinnon suorittaneet, jotka haluavat suorittaa toisen osaamisalan.

Toteutus

Tarvittava ammattitaito hankitaan pääasiassa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi valitaan teoriaopintoja henkilökohtaisten ja oman mahdollisen työpaikan kehittämistarpeiden mukaan. Teoriaopinnot koostuvat lähiopetuksesta sekä ohjatusta verkko- ja itseopiskelusta. Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti 2 kertaa viikossa maanantai- ja keskiviikkoiltaisin klo 17-20.

Suorittamisaika

9.1.2017 - 22.12.2017.
Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon. Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen n. 1 vuosi.

Sisältö

Osaamisalat (valitaan 1)

    - vanhustyö
    - sairaanhoito ja huolenpito
    - lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
    - mielenterveys- ja päihdetyö

valinnainen tutkinnon osa

Hinta

Koulutus on omaehtoista aikuiskoulutusta ja opiskelijalle maksutonta. Opiskelijat kustantavat oppikirjat itse.
Tutkintomaksu on 58 euroa. Tutkintomaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.

Osallistumisehdot

Koulutukseen valittavalla on oltava riittävän hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito (taso B1). Kielitaidon vaatimus liittyy asiakasturvallisuuteen. Koulutukseen valittavilla tulee olla riittävän kielitaidon lisäksi myös hyvät oppimisvalmiudet. Hakijan tulee hallita perustaidot niin tietotekniikassa kuin matematiikassa.

Terveydelliset edellytykset 1.1.2012 alkaen Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa.

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla:

  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
  • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Tarvittaessa pyydetään lääkärinlausunto terveydentilasta

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.
Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu / Asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun jonka perusteella suoritetaan lopulliset opiskelijavalinnat. Haastattelut pidetään ilta-aikaan 12.12. ja 13.12. klo16:30-20:00. Opiskelijavalinnoista tiedotetaan kaikille hakijoille sähköpostilla 23.12.2016 mennessä.
Hakijan tulee ilmaista mahdolliset opiskelua tai työllistymistä haittaavat tekijät SORA-lainsäädännön mukaisesti.

Laita lisätietokenttään mihin osaamisalaan haet

Kysy lisätietoja

Heli Pispala-Tapio
kouluttaja
puhelin 020 7461 314
heli.pispala-tapio(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi