Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto, ICT-asiantuntija

Loading Loading...

NAO

Ajankohta 29.11.2016 - 13.11.2017
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 31.12.2016 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto. Tutkinto muodostuu neljästä tutkinnon osasta.

Tutkinnon osat:
• Tietokonejärjestelmät
• Palvelinjärjestelmät
• Tietoverkon palvelut
• Ohjelmistojen asennus ja ylläpito

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle 20–29 -vuotias peruskoulun käynyt nuori, joka et ole suorittanut peruskoulun jälkeen mitään ammatillista tutkintoa, et edes ylioppilastutkintoa.

Hakijalla tulee olla tietoteknistä kokemusta tai koulutusta Windows-ympäristöistä ja hyvä englannin kielen taito.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna. Lähiopetusta on kolmena päivänä viikossa (pääosin ti - to) klo 9 – 16. Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen kuuluu itseopiskelua. Opiskelussa hyödynnetään Microsoftin E-learning ja F-Securen Click How verkko-oppimisympäristöjä. Opiskelijoilla on mahdollisuus ladata käyttöönsä ilmaiseksi Microsoftin järjestelmiä harjoittelua varten.

Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto suoritetaan osoittamalla vaadittu ammattitaito koulutuksen aikana järjestettävissä tutkintotilaisuuksissa (4 tutkintotilaisuutta). Yksityiskohtaisempaa tietoa tutkinnon suorittamisesta annetaan valmistavan koulutuksen kuluessa.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa simuloiduissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti. Yleensä koulutus kestää noin 1 vuoden.
Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Koulutus antaa sinulle pätevyyden mm. tietokonelaitteistojen, Windows 8 työasema- ja Windows Server 2012 palvelinympäristöjen suunnittelu-, asennus-, käyttöönotto- ja ylläpitotehtäviin sekä ohjelmistojen hallinnolliseen asennukseen ja konfigurointiin.


Microsoft MTA
• 98-368 Mobility and Device Fundamentals
• 98-365 Windows Server Administration Essentials
• 98-366 Windows Networking Essentials
• 98-367 Windows Security Essentials

F-Secure
• F-Secure Client Security & Policy Manager (PM/CS) technical training
• F-Secure Protection Service for Business (PSB) technical training

Hinta

Koulutus on maksutonta Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluville (20–29 -vuotiaat, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa). Koulutuksesta maksetaan vain tutkintomaksu 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

 

Microsoftin MTA pätevyyskokeiden kustannukset sisältyvät kurssiin.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Mika Hyyryläinen
kouluttaja
puhelin 020 7461 507
mika.hyyrylainen(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi