Talotekniikan perustutkinto, rakennuspeltiseppä

Loading Loading...

Ajankohta 11.4.2017 - 7.11.2018
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 19.3.2017 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on antaa aikuisopiskelijalle valmiudet suorittaa tutkinto näyttötutkinnoin. Koulutuksessa opiskelija oppii valmistamaan erilaisia osia ja osakokonaisuuksia pellistä. Koulutuksessa opetellaan ohutlevytöitä, huopa-, tiili- ja profiilikattojen peltitöitä, saumakattojen peltitöitä ja julkisivuverhouksien asennusta. Lisäksi koulutus sisältää ilmanvaihdon kanavaosien valmistusta, ilmanvaihtojärjestelmien asennusta ja lvi-korjausrakentamista. Koulutus antaa opiskelijalle hyvät valmiudet ja perusteet työskennellä rakennuspeltiseppänä, jolloin opiskelija voi hakeutua työskentelemään peltialan yrityksiin.

Kohderyhmä

Rakennuspeltiseppä koulutuksen kohderyhmänä ovat peruskoulun suorittaneet tai vastaavan oppimäärän omaavat. Koulutukseen hakeutuvalla henkilöllä on vähintään B-luokan ajokortti ja hyvä motivaatio kouluttautumiseen, sekä kiinnostus ja soveltuvuus alalle. Alalla toimiminen edellyttää kohtuullisen hyvää terveyttä opiskelu- ja työtehtävissä. Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajille. Tutkinnon suorittaminen ja työllistyminen alalle edellyttävät hyvää suomenkielen taitoa.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon sopivuus hakijalle sekä hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa huomioidaan myös hakijan työpaikan kehittämistarpeet. Arviointien pohjalta tehdään yhdessä työpaikan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.

Tarvittava ammattitaito hankitaan pääasiassa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi valitaan teoriaopintoja henkilökohtaisten ja työpaikan kehittämistarpeiden mukaan. Teoriaopinnot koostuvat lähiopetuksesta sekä ohjatusta verkko- ja itseopiskelusta. Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssä mahdollisuus osallistua erilaisiin Talotekniikan perustutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin, joissa ammattitaito tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse. Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Suorittamisaika

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon. Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen - yleensä noin kaksi vuotta.

Sisältö

Pakolliset tutkinnonosat:

  • Ohutlevtöissä toimiminen
  • Huopa-, tiili- ja profiilikattojen peltitöissä toimiminen
  • Saumakaton peltittöissä toimiminen
  • Julkisivuverhousten asentaminen

Valinnaiset tutkinnonosat:

  • Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus
  • Ilmanvaihtojärjestelmien asentaminen
  • LVI korjausrakentaminen

Työssäoppiminen

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Hinta

  • Omaehtoinen ammatillinen koulutus on valtionosuusjärjestelmän puitteissa opiskelijalle maksuton. Paikkoja on rajoitetusti.
  • Oppisopimuskoulutuksena: opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Rahoitusmuodosta riippumatta opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.Molemmissa rahoitusmuodoissa opiskelijat kustantavat oppikirjansa itse. Omaehtoinen aikuiskoulutus kuuluu Kelan opintotuen piiriin.

Koulutuspaikka

Amiedu
Strömberginkuja 3
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti

Kysy lisätietoja

Timo Asukka
kouluttaja    
puhelin 020 7461 603
timo.asukka@amiedu.fi

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi