Liiketalouden perustutkinto, merkonomi asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

Loading Loading...

Ajankohta 18.1.2017 - 30.6.2018
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 25.11.2016 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Käytännönläheisen koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan ammattitaitoa liiketalouden monipuolisissa työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin tehtävissä.

Kohderyhmä

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus on suunnattu peruskoulun tai ylioppilastutkinnon suorittaneille aikuisille.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon sopivuus hakijalle sekä hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa huomioidaan myös hakijan työpaikan kehittämistarpeet. Arviointien pohjalta tehdään yhdessä työpaikan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.

Tarvittava ammattitaito hankitaan pääasiassa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi valitaan teoriaopintoja henkilökohtaisten ja työpaikan kehittämistarpeiden mukaan. Teoriaopinnot koostuvat lähiopetuksesta sekä ohjatusta verkko- ja itseopiskelusta. Lähiopetus toteutetaan päiväopiskeluna klo 9.00–15.30.

Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssä mahdollisuus osallistua erilaisiin Liiketalouden perustutkinnon mukaisiin työtehtäviin, joissa ammattitaito tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti. Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen (koulutus/ työkokemus) vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala  

Pakollinen tutkinnon osa:                               

Asiakaspalvelu  
                                                                     

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 4-5):                   

Kaupan palvelu ja myynti                                 

Asiakkuuksien hoito                                           

Visuaalinen myyntityö                                       

Myynnin tukipalvelut                                          

Kansainvälisen kaupan tukipalvelut                               

Talouspalvelut                                                    

Toimistopalvelut                                                 

Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus

Sähköinen kaupankäynti                                  

Tuoteneuvonta                                                    

Toiminnan kannattavuuden suunnittelu                        

Yritystoiminnan suunnittelu                                              

 

Henkilökohtaistamisen kautta voidaan valita tutkinnon osia myös toiselta osaamisalalta.

 

Tutkintoon voi sisällyttää yhden tutkinnon osan toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Hinta

Opiskelija maksaa ainoastaan tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sähköinen hakulomake kotisivullamme www.amiedu.fi  » Koulutushaku.

Yhteydenotot ja haastattelut 28.11.-9.12.2016

Haku päättyy 25.11.2016

 

Kysy lisätietoja

Maria Hirvonen                        
kouluttaja, tutkintovastaava                                           
puhelin 020 7461 453                                
maria.hirvonen(at)amiedu.fi                            

 

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi