Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, Nuorten aikuisten osaamisohjelma, pakolliset tutkinnon osat

Loading Loading...

Ajankohta 16.11.2016 - 22.12.2017
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 6.11.2016 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa lähihoitajan ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osat kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito- ja huolenpito sekä kuntoutumisen tukeminen.

Kohderyhmä

20 - 29 vuotiaat, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa ja ovat kiinnostuneita sosiaali- ja terveysalasta. Hakija voi olla työssäkäyvä tai työtön. Keskenjääneet opinnot eivät ole este koulutuksen aloittamiselle.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto - opintoina, jotka koostuvat lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työssä oppimisesta oman henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Koulutuksessa hyödynnetään verkko-opetusta. Lähiopetusta n. 2-3 kertaa/viikko.

Suorittamisaika

14.11.2016–22.12.2017. Koulutuksen kesto on noin vuosi henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Sisältö

Perusopinnot
kasvun tukeminen ja ohjaus
hoito- ja huolenpito
kuntoutumisen tukeminen

Kasvun tukeminen ja ohjaus tutkinnon osa käsittää koko elämänkaaren. Työssä oppimisen paikkoja voivat olla päiväkodit tai vanhusten palvelutalot yms. Opintojen pääpaino on terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä.

Hoito- ja huolenpidon tutkinnon osan työssä oppiminen suoritetaan erilaissa hoito- ja hoivakodeissa ja sairaaloissa. Opintojen pääpaino on hoitotyössä.

Kuntoutumisen tukemisen tutkinnon osan työssä oppiminen suoritetaan erilaisissa kuntoutuskodeissa, sairaaloissa, kotisairaanhoidossa, erityislastentarhoissa, asumisyksiköissä yms. Opinnoissa tuodaan esille kuntoutuksen mahdollisuuksia toimintakyvyn tukemisessa.

Perusopintojen suorittamisen jälkeen
Opiskelija voi hakeutua suorittamaan lähihoitajan tutkintoon kuuluvaa osaamisalaa ja valinnaista tutkinnon osaa.

Hinta

Koulutus on omaehtoista aikuiskoulutusta ja opiskelijalle maksutonta.

Tutkintomaksu on 58 euroa. Tutkintomaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, jonka perusteella suoritetaan lopulliset opiskelijavalinnat. Haastattelut pidetään viikolla 45. Opiskelijavalinnoista tiedotetaan kaikille hakijoille sähköpostitse.

Hakijan tulee ilmaista mahdolliset opiskelua tai työllistymistä haittaavat tekijät SORA-lainsäädännön mukaisesti.

Kysy lisätietoja

Anne Sipiläinen
kouluttaja
puhelin 020 7461 533
anne.sipilainen(at)amiedu.fi

 

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi