Välinehuoltajan ammattitutkinto

Loading Loading...

Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen ilmoitetaan myöhemmin


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on välinehuoltajan ammattitutkinnon suorittaminen

Kohderyhmä

Koulutus on avoin kaikille välinehuoltotyöstä kiinnostuneille, joilla on hyvä terveys ja riittävä suomen kielen taito.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna,
johon sisältyy lähiopetusta, työssä oppimista ja ohjattua etäopiskelua sekä verkon kautta opiskelua. Lähiopetus toteutetaan päiväopiskeluna.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti. Yleensä koulutus kestää noin 10 kuukautta. Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Ammattitaidon hankkimisen aikana opiskellaan välinehuoltajan ammattitutkinnon pakollisia osia henkilökohtaisen suunnitelman mukaan seuraavasti:

1. Välineistön puhdistaminen ja desinfektio sekä puhdistamis- ja desinfektiopalveluiden tuottaminen
Sisältöalueita ovat: Puhdistamis- ja desinfektiopalvelujen toimintaympäristöt, hyvät hygieniakäytännöt, toiminta puhdistamisen ja desinfektion palvelutilanteissa, tutkimus- ja hoitovälineiden vastaanotto ja käsittely, tutkimus- ja hoitovälineiden puhdistaminen ja desinfektio, jätteiden käsittely ja lajittelu, välinehuoltoprosessin tuloksellisuuden ja laadun ylläpitäminen, työnopastaminen ja ohjaus välineistön puhdistamisen ja desinfektion palvelutilanteissa, työhyvinvoinnin edistäminen, oman toiminnan arvioiminen ja kehittäminen

2. Välineistön kuivaaminen, tarkastaminen, pakkaaminen ja pakkauspalveluiden tuottaminen
Sisältöalueita ovat: Ympäristöt, joissa tuotetaan pakkaamispalveluja, hyvät hygieniakäytännöt, toiminta pakkaamisen palvelutilanteissa, tutkimus- ja hoitovälineiden vastaanottaminen, kuivaaminen, tarkastaminen ja kokoaminen, tutkimus- ja hoitovälineiden pakkausmateriaalin valinta ja menetelmä sekä pakkaaminen ja pakkauksen sulkeminen, välinepakkausten sterilointiin toimittaminen ja jakelu, jätteiden käsittely ja lajittelu, välinehuoltoprosessin tuloksellisuuden ja laadun ylläpitäminen, työnopastaminen ja ohjaus pakkaamispalvelutilanteissa, työhyvinvoinnin edistäminen, oman toiminnan arvioiminen ja kehittäminen

3. Välineistön sterilointi ja sterilointipalveluiden tuottaminen
Sisältöalueita ovat: Toimintaympäristöt, joissa tuotetaan sterilointipalveluja, hyvät hygieniakäytännöt, toiminta steriloinnin palvelutilanteissa, välinepakkausten vastaanotto ja niille soveltuvan sterilointimenetelmän ja – ohjelman valinta, kuormaaminen höyrysterilointiin ja höyryautoklaavin käyttö, -rakenne, -toimintaperiaate, - prosessi, - valvonta, -seuranta ja käyttökunnon testaus, matalalämpöplasma-, etyleenioksidi-, formaldehydi- ja kuumasterilointi menetelmät ja niiden toimintaperiaatteet, sterilointiprosessi, sterilointiprosessin tuloksen tarkistaminen, steriloitujen tuotteiden lajittelu ja toimittaminen asiakkaille, jätteiden käsittely ja lajittelu, välinehuoltoprosessin tuloksellisuuden ja laadun ylläpitäminen, työnopastaminen ja ohjaus välineistön sterilointipalvelutilanteissa, työhyvinvoinnin edistäminen, oman toiminnan arvioiminen ja kehittäminen.
 
Valinnaiset tutkinnon osat, joista on valittava yksi tutkinnon osa:

4. Suun terveydenhoidon välineistön puhdistaminen ja desinfektio sekä teroituspalveluiden tuottaminen
Sisältöalueita ovat: Toimintaympäristöt, joissa tuotetaan välinehuollon palveluja suun terveydenhoitoon, hyvät hygieniakäytännöt, suun terveydenhoidon välineistön puhdistaminen ja desinfektio, suun terveydenhoidon teroitettavien instrumenttien teroitus, välinehuoltoprosessin tuloksellisuuden ja laadun ylläpitäminen, suun terveydenhoidon välinehuollon palvelutilanteiden työnopastaminen ja ohjaus, työhyvinvoinnin edistäminen, oman toiminnan arvioiminen ja kehittäminen

5. Tutkinnon osa välinehuoltajan erikoisammattitutkinnosta

6. Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta

7. Tutkinnon osa muusta ammattitutkinnosta

8. Tutkinnon osa muusta erikoisammattitutkinnosta

Hinta

- Ammatillisena lisäkoulutuksena valtionosuusjärjestelmän puitteissa:
opiskelijamaksu on 650 €, jonka opiskelija maksaa itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Kaikki opiskelijat maksavat tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Oppikirjansa opiskelijat kustantavat itse.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Seuraavan koulutuksen aloitusajankohta ei ole vielä varmistunut. Lähetä Amiedun asiakaspalveluun yhteystietosi, niin ilmoitamme sinulle, kun koulutus seuraavan kerran tulee hakuun.

Kysy lisätietoja

Aija Valtonen
koulutusassistentti
puhelin 020 7461 558
aija.valtonen(at)amiedu.fi

Lähetä yhteystietosi

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi