Isännöinnin ammattitutkinto, kiinteistön tekniset palvelut

Loading Loading...

Ajankohta 24.1.2017 - 12.12.2017
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 3.1.2017 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Tämän valmistavan koulutuksen tavoite on tarjota tutkinnon suorittajalle valmiudet hoitaa teknisen isännöinnin asiakaspalveluun liittyviä hallinnollisia, taloudellisia ja teknisiä työtehtäviä sekä luoda edellytykset tutkinnon hyväksytylle suoritukselle.

 

Koulutus antaa valmiudet seuraaviin osioihin

 

  • hallinnon hoitaminen teknisissä palveluissa
  • talouden hoitaminen teknisissä palveluissa
  • kiinteistön tekniikan hoitaminen
  • käyttäjäpalvelut ja viestintä teknisissä palveluissa

 

Valinnaiset osat

Asiakkuuksien hoitaminen tai Toimitilaisännöinti

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu isännöinti- ja kiinteistöalan yrityksessä työskenteleville isännöitsijöille, teknisille isännöitsijöille sekä työnjohtajille, jotka osallistuvat isännöintipalvelun tuottamiseen ja haluavat tiedon hankinnan ja päivityksen lisäksi suorittavat isännöinnin ammattitutkinnon, kiinteistön tekniset palvelut.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja työssä oppien. Opetus sisältää lähiopetusta klo 08 - 15, päiviä yhteensä 18 kpl, etätyöskentely- ja verkko-oppimisjaksoja. Koulutuksen tarkempi sisältö on esitteen toisella sivulla. Tutkinnon suorittaja antaa tarvittavat tutkintosuoritteet ammattitaidostaan ja osaamisestaan eri tutkinnon osissa oman henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti.
Yleensä koulutus kestää noin vuoden.
Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

1. lähiopetusjakso: 24.1 – 25.1.2017
Koulutuksen aloitus
•    Tutkinnon ja valmistavan koulutuksen esittely
•    Moodle ja Amiforum tunnukset
•    Henkilökohtainen oppimissuunnitelma HOPS
•    Henkilökohtainen näyttösuunnitelma HENSU
•    Isännöinti ammattina
•    Hyvä isännöintitapa (HIT)
•    Sidosryhmät

Hallinnon hoitaminen teknisissä palveluissa
•    asunto-osakeyhtiön hallinto
•    yhtiön toimielimet
•    isännöitsijätodistus
•    yhtiökokous
•    korjaus- ja kunnossapitovastuu
•    muutostyöoikeus

2. lähiopetusjakso: 15. – 16.2.2017
Talouden hoitaminen teknisissä palveluissa
•    taloushallintoa säätelevät lait, asetukset, päätökset ja ohjeet
•    tilinpäätöksen sisältö, suunnittelu ja analysointi
•    hoito- ja korjausbudjetin laadinta, seuranta ja taloudellinen loppuselvitys
•    korjaushankeen rahoitus

3. lähiopetusjakso: 14. – 16.3.2017
Kiinteistön tekniikan hoitaminen
Kiinteistön sopimukset, ohjaus ja valvonta
•    lainsäädäntö (mm. maankäyttö- ja rakennuslaki)
•    yleiset sopimusehdot (KSE 1995, YSE 1998, KP YSE 2007 ja ISE 2007)
•    ylläpidon sopimusprosessi
•    rakentaminen eri aikakausina
•    rakennus- ja LVIS- tekniikka, rakennusmateriaalien ja – osien vaurioituminen
•    korjausrakentamisen sopimusprosessi
•    urakkamuodot, urakkaneuvottelut
•    asiakirjat

4. lähiopetusjakso: 19. -20.4.2017
Kiinteistön tekniikan hoitaminen
Perustekniikan hallinta ja korjausrakentaminen
•    huoltokirja työvälineenä
•    korjaushankkeen vaiheet (tarveselvitys, hankesuunnittelu, rakennussuunnittelu, rakentaminen, takuu ja käyttö)
•    rakennusfysiikka
•    kosteuden hallinta (mittaukset, kuivaus, vedeneristys)

5. lähiopetusjakso: 16. – 17.5.2017
Kiinteistön tekniikan hoitaminen
Kiinteistön ylläpito ja korjausrakentaminen
•    kiinteistön elinkaari
•    peruskuntoarvio, tekninen PTS
•    kuntotutkimukset
•    kunnossapitosuunnitelma, korjausohjelma
•    kunnossapitotarvesuunnitelma
•    sisäilmaston- ja ilmanvaihdon ongelmat
•    energian kulutus ja säästö, energiakatselmus
•    energiatodistus
•    vaihtoehtoiset energialähteet (aurinko, maalämpö)
•    energiatehokkuutta parantavat investoinnit

6. lähiopetusjakso: 20. – 21.6.2017
Kiinteistön tekniikan hoitaminen
Projektihallinta
•    johtaminen
•    suunnitelma
•    ohjaus
•    tiedottaminen
Laatuajattelu
•    laatu rakentamisessa ja kiinteistöjen ylläpidossa, Kiinteistö RYL
•    laadunvarmistus
•    kiinteistötiedon hallinta

7. lähiopetusjakso: 9. – 10.8.2017
Kiinteistön tekniikan hoitaminen
Turvallisuus
•    riskit ja vakuuttaminen
•    henkilö- ja omaisuusturvallisuus kiinteistöissä, ympäristöturvallisuus
•    pelastuslainsäädäntö, pelastussuunnitelmat, kiinteistön suojatoimet
•    määräaikaistarkastukset (esim. sähkö, hissi)
•    työturvallisuuslainsäädäntö
Ympäristö ja elinkaariajattelu
•    ympäristölainsäädäntö
•    kestäväkehitys
•    ympäristövaikutukset
•    kiinteistön, yrityksen ja työmaan jätehuolto

8. lähiopetusjakso: 12. – 13.9.2017
Käyttäjäpalvelut ja viestintä
Asiakkuuksien hoitaminen
•    asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen
•    henkilökohtaiset valmiudet, vuorovaikutustaidot
•    kirjallinen ja suullinen viestintä
•    tietoyhteiskuntaosaaminen
•    kokouskäytännöt
•    tiedonhallinta, tiedottaminen
•    yhteydenpito, raportointi, palautteet
•    tietoturvallisuus

9. lähiopetusjakso: 12.12.2017
Koulutuksen päättäminen
•    Valmistavan koulutuksen todistukset
•    Loppupalautteen anto

Hinta

Koulutus toteutetaan valtion tukemana ammatillisena lisäkoulutuksena tai oppisopimuksena. Lisäkoulutuksessa opiskelijan maksamana maksuosuus 200 € ja yrityksen maksamana maksuosuus määräytyy tarjouksen perusteella (kysy lisää rahoitusmuodoista). Tutkinnon suorittaja maksaa OPH:lle tilitettävän tutkintomaksun 58 €. Tarvittava kirjallisuus on hankittava itse. Lisäksi on mahdollista suorittaa: tulityökortti ja työturvallisuuskortti erikseen lisämaksusta.

Osallistumisehdot

Koulutukseen osallistuminen edellyttää työ- tai työssäoppimispaikkaa.

Koulutuspaikka

Amiedu
Strömberginkuja 3
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Ari Hautala
kouluttaja
puhelin 020 7461 484
ari.hautala(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi