Aulapalveluhenkilön koulutus, työvoimakoulutus

Loading Loading...

Ajankohta 31.10.2016 - 12.4.2017
Aika
Kesto n. 6 kk
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 30.9.2016 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet työllistyä aulapalvelutehtäviin. Koulutus antaa mahdollisuuden suorittaa virastomestarin ammattitutkinnon osa-tutkinto aulapalvelu sekä vartijan ammattitutkinnon osat vartijan työn perusteet ja vartijan peruskurssi, jotka voidaan myös lukea osaksi virastomestarin ammattitutkintoa. Näin opiskelijat saavat selkeästi lisää työmarkkina-arvoa, joka edes auttaa heidän työllistymistään. Lisäksi koulutukseen kuuluu järjestyksenvalvojan peruskurssi, joka entisestään laajentaa työllistymismahdollisuuksia erilaisiin aula-, kokous- ja kongressipalvelutehtäviin.

Koulutuksen sisällössä painotetaan monipuolisuutta ja asiakaslähtöisyyttä aulapalvelun kaikilla osa-alueilla sekä tietotekniikan hyötykäyttöä niin työnhaussa kuin opiskelussakin. Koulutukseen sisältyy “Yritys esittäytyy –iltapäiviä”, työnhakuvalmennusta sekä kielten verkkokoulutusta.

Kohderyhmä

Asiakaspalveluun soveltuvat täysi-ikäiset, nuhteettoman taustan omaavat henkilöt, joilla on hyvä suomen kielen taito. Tämä hyvin työllistävä ja monipuolinen ala soveltuu hyvin myös nuorille (18 – 30 vuotta) ja maahanmuuttajille. Hakijan tulee olla työtön työnhakija tai työttömyysuhan alainen henkilö.

Toteutus

Kartoitus: 31.10.2016 - 4.11.2016
Koulutus: 7.11.2016 - 12.4.2017 

Oppimisen lähtökohtana ovat opiskelijan aikaisemmat tiedot, kokemukset ja ongelmanratkaisutavat, joita opiskeluprosessissa muokataan, täydennetään ja uudelleen rakennetaan. Koulutus toteutetaan monimuotomenetelmin: koulutukseen sisältyy lähiopetuksen lisäksi ohjattua työssä oppimista sekä ohjattua etäopiskelua.

Kaikki opiskelun aihealueet nivotaan käytännön tekemiseen ja näin opiskelijat saadaan paremmin omaksumaan asioita. Työssä oppiminen on tärkeässä asemassa ja sen aikana opiskelijat pitävät oppimispäiväkirjaa, jossa he itse pohtivat omaa kehittymistään. Opiskelija keskustelee asioista myös työssä oppimisen ohjaajan ja pääkouluttajansa kanssa säännöllisesti, jotta kehittymistä voidaan parhaalla mahdollisella tavalla ohjata.

Ryhmän koko ja valinta
Ammatillisessa osassa 18 opiskelijaa. Esivalinta alkukartoitukseen suoritetaan hakemusten perusteella. Alkukartoituksen (5 pv) aikana osallistujan ammattitaito sekä valmiudet opiskeluun ja aulapalvelutehtäviin kartoitetaan.

Ammatilliseen koulutukseen valituille osallistujille laaditaan kartoituksen pohjalta henkilökohtainen suunnitelma koulutuksen suorittamiseksi. Niille, jotka eivät jatka ammatillisessa koulutuksessa, tehdään työllistymistä tukeva jatkosuunnitelma.

Suorittamisaika

Koulutuksen kokonaiskesto riippuu opiskelijan lähtötasosta ja henkilökohtaisista tavoitteista, maksimissaan kesto on 110 päivää.

Sisältö

-Aulapalvelu (Virastomestarin at:n osatutkinto)
    -Aulapalvelussa työskenteleminen
    -Aulapalvelutyöskentelyt kehittäminen
    -Aulapalvelun hoitaminen
    -Myönteisen yrityskuvan luominen
    -Kulttuuritaustojen huomioiminen
    -Viestintä ja vuorovaikutustaidot
    -Monipalvelukokonaisuuden hallinta
    -Aulapalveluruotsi (verkkokurssi)
    -Aulapalveluenglanti (verkkokurssi)
    -Turvallisuudesta huolehtiminen
- Vartijan ammattitutkinnon osa: Vartijan työn perusteet
- Vartijan ammattitutkinnon osa: Vartijan peruskurssi
- Vartijan ammattitutkinnon osa: Järjestyksenvalvonta

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta puhelinpalvelusta Työlinjan koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9-16.15 numerosta 0295 020 702 tai sähköpostitse: koulutusneuvonta(at)te-toimisto.fi.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Haku 30.9.2016 mennessä työ- ja elinkeinotoimiston kautta tai työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilla www.te-palvelut.fi olevalla sähköisellä hakulomakkeella. Koulutuksen numero on 668130.

Internetin kautta lähetetty sähköinen hakulomake ohjautuu automaattisesti opiskelijavalinnoista vastaavaan työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Paperinen hakulomake taas jätetään täytettynä työ- ja elinkeinotoimistoon henkilökohtaisesti.

Hakemusten käsittely ja opiskelijavalinnat tehdään työ- ja elinkeinotoimistoissa. Toimistot ilmoittavat valinnoista kaikille hakijoille. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Kirjoita ylläoleva koulutuksen numero linkistä avautuvan sivunäkymän kenttään "Hakusana":
Hakemiseen

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta puhelinpalvelusta Työlinjan koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9-16.15 numerosta 0295 020 702 tai sähköpostitse: koulutusneuvonta(at)te-toimisto.fi.

Kysy lisätietoja

Maarit Rouhiala
kouluttaja
puhelin 020 7461 253
maarit.rouhiala(at)amiedu.fi

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi