Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Loading Loading...

Seuraava koulutus alkaa alustavasti syksyllä 2017.

Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen ilmoitetaan myöhemmin


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittaminen.

Tutkintoon kuuluvat osat:

  • Ammatissa toimiminen
  • Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
  • Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
  • Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen
  • Valinnainen osa: Yrittäjyys

Tutkinnon suorittanut voi sijoittua koulunkäynnin ohjaustehtäviin esimerkiksi päivähoidossa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ja vapaa-ajan toiminnan tehtäviin.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka toimivat koulunkäyntiavustajina tai koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina tai joilla on koulunkäyntiavustajan tai koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan työtä vastaavaa kokemusta. Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus ja kiinnostus työskennellä tietoverkossa.

Koulutukseen voi hakeutua myös ilman alan työkokemusta, jolloin koulutus on päätoimista. Lisäksi voi tulla päivittämään koulunkäyntiavustajan tai koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinnon uuden tutkinnon perusteiden mukaiseksi.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, verkkomonimuotokoulutuksena tai näiden yhdistelminä työn ohessa. Opiskelu on yhteistoiminnallista oppimista.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Sisältö

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto antaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto muodostuu neljästä osasta

1. Ammatissa toimiminen

• työnkuva, arvot, ihmiskäsitykset
• vuorovaikutustaidot
• palvelujärjestelmät ja lainsäädäntö
• ammatillisuus


2. Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen

• ihmisen kasvu, kehitys ja elämänkulku
• kasvattajana toimiminen
• monikulttuurisuus
• työssä oppiminen


3. Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen

• oppiminen ja oppimisprosessi
• oppimisen esteet
• ryhmä oppimisen perustana
• luova toiminta
• työssä oppiminen


4. Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen

• erityisopetus
• vaihtoehtoinen kommunikointi
• terveyden ja toimintakyvyn ylläpito
• pitkäaikaissairaudet ja ensiapu
• työssä oppiminen

Hinta

Koulutuksen hinta on 350 euroa. Tutkintomaksu on 58 euroa. Koulutus on omaehtoista aikuiskoulutusta.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, joka on maksuton työnantajalle ja opiskelijalle. Tutkinnon suorittaja maksaa vain tutkintomaksun 58 €. Osallistuakseen koulutukseen opiskelijalla tulee olla työnantaja, jonka kanssa oppisopimus voidaan solmia.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Seuraavan koulutuksen aloitusajankohta ei ole vielä varmistunut. Lähetä Amiedun asiakaspalveluun yhteystietosi, niin ilmoitamme sinulle, kun koulutus seuraavan kerran tulee hakuun.

Kysy lisätietoja

Anne Paajakari
koulutusassistentti
puhelin 020 7461 266
anne.paajakari(at)amiedu.fi

Lähetä yhteystietosi

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi