Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto, datanomi (AT), peliohjelmointi

Loading Loading...

Ajankohta 24.1.2017 - 15.2.2018
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 24.1.2017 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen avulla opiskelija saa hyvät valmiudet toimia peliohjelmoijan ammatissa.

Hän oppii:

  • suunnittelemaan, toteuttamaan ja julkaisemaan pelejä
  • pelien testausta
  • pelimoottoreiden käyttöä
  • hallitsemaan asiakaslähtöisen tuotantoprosessin ja sen dokumentoinnin

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto.

Kohderyhmä

Harrastatko tai teetkö työksesi ohjelmointia? Pelaatko paljon? Haluatko oppia ohjelmoimaan parempia pelejä? Koulutuksen avulla voit yhdistää taitosi ja toteuttaa luovaa ajattelua ja innovaatioita.

Voit olla työelämää aloitteleva, jo työssä peli- tai ohjelmistoalalla tai toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Englannin kielen ja tietotekniikan hyvä perusosaaminen on välttämätöntä. Opetuskielinä on suomi ja englanti. Koulutuksen soveltuvuus selvitetään kartoitusten sekä alkuhaastattelun perusteella.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Lähiopetusta 1-3 kertaa viikossa päivisin klo 09:00–14:00. Koulutuksen aikana on talvi-, kesä- ja joululomat.

Tavoitteena on verkostoitunut ja aktiivinen tapa opiskella. Koulutukseen liitetään tarpeen mukaan kartoituksia, lähiopetusta, etätehtäviä, verkko-opiskelua ja työssä oppimista. Opiskelussa käytetään mm. Amiedun verkko-oppimisympäristöä sekä hyödynnetään sosiaalista mediaa. Opiskelun aikana perehdytään myös ammattikirjallisuuteen ja verkko-opetusmateriaaleihin. Opiskelijoilla on mahdollisuus ladata harjoittelukäyttöönsä ilmaiseksi Microsoftin, VMWaren ja Autodeskin sovelluksia.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti.
Yleensä koulutus kestää noin 12 kuukautta.
Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Pakollinen tutkinnonosa:

  • Tieto- ja viestintäteknisessä toimintaympäristössä toimiminen

Tutkinnon valinnaiset osat:

  • Ohjelmiston suunnittelu
  • Ohjelmiston toteuttaminen, testaaminen ja käyttöönotto

Ohjelmistotuotannossa keskitytään peliohjelmointiin ja pelimoottorien (Unity) käyttöön. Ohjelmointikielinä opiskellaan C# sekä javaScript. Lisäksi saat hyvän käsityksen peliprojektien eri vaiheista ja toimintatavoista sekä ketterästä ohjelmistokehityksestä.

Hinta

Koulutus voidaan toteuttaa:

- Ammatillisena lisäkoulutuksena valtionosuusjärjestelmän puitteissa: opiskelijamaksu on 850 €, jonka opiskelija maksaa itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Paikkoja on rajoitetusti.

- Oppisopimuskoulutuksena: opiskelija tarvitsee työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

- NAO-koulutuksena: Koulutus on maksutonta Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluville (20–29 -vuotiaat, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa).

Rahoitusmuodosta riippumatta opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä sekä materiaalimaksun 100€, joka sisältää vuoden opiskelijalisenssin Pluralsight-verkkopalveluun. Maksuja ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sähköinen hakulomakekotisivullamme www.amiedu.fi » Koulutushaku.

Kysy lisätietoja

Jouko Loijas
kouluttaja
puhelin 020 7461 202
jouko.loijas(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi