Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto, datanomi (AT), peliohjelmointi

Loading Loading...

Ajankohta 24.10.2016
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 31.10.2016 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Tavoitteet perustuvat työelämän ja tutkinnon vaatimuksiin. Koulutuksen avulla:

  • saat hyvät valmiudet toimia peliohjelmoijan ammatissa
  • opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja julkaisemaan pelejä
  • opit pelien testausta
  • opit pelimoottoreiden käyttöä
  • hallitset asiakaslähtöisen tuotantoprosessin ja sen dokumentoinnin
  • suoritat tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon, datanomi (AT)

Kohderyhmä

Harrastatko tai teetkö työksesi ohjelmointia? Pelaatko paljon? Haluatko oppia ohjelmoimaan parempia pelejä? Koulutuksen avulla voit yhdistää taitosi ja toteuttaa luovaa ajattelua ja innovaatioita.

Voit olla työelämää aloitteleva, jo työssä peli- tai ohjelmistoalalla tai toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Englannin kielen ja tietotekniikan hyvä perusosaaminen on välttämätöntä. Opetuskielinä on suomi ja englanti. Koulutuksen soveltuvuus selvitetään kartoitusten sekä alkuhaastattelun perusteella.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja mahdollisen työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Lähiopetusta 1 kerta viikossa, iltaisin
klo 16:30–20:30. Koulutuksen aikana on joulu- ja talvilomat. 

Tavoitteena on verkostoitunut ja aktiivinen tapa opiskella. Koulutukseen liitetään tarpeen mukaan kartoituksia, lähiopetusta, etätehtäviä, verkko-opiskelua ja työssä oppimista. Opiskelussa käytetään mm. Amiedun verkko-oppimisympäristöä sekä hyödynnetään sosiaalista mediaa. Opiskelun aikana perehdytään myös ammattikirjallisuuteen ja verkko-opetusmateriaaleihin.

Opiskelijoilla on mahdollisuus ladata harjoittelukäyttöönsä ilmaiseksi Microsoftin ja VMWaren sovelluksia.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Tutkinnon voi suorittaa ilman valmistavaa koulutusta osoittamalla tutkinnon perusteissa vaadittava ammattitaito.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti.
Yleensä koulutus kestää noin 12 kuukautta.
Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Pakollinen tutkinnonosa:

  • Tieto- ja viestintäteknisessä toimintaympäristössä toimiminen

Tutkinnon valinnaiset osat:

  • Ohjelmiston suunnittelu
  • Ohjelmiston toteuttaminen, testaaminen ja käyttöönotto

Ohjelmistotuotannossa keskitytään peliohjelmointiin ja pelimoottorien (Unity) käyttöön. Ohjelmointikielinä opiskellaan C# sekä javaScript. Lisäksi saat hyvän käsityksen peliprojektien eri vaiheista ja toimintatavoista sekä ketterästä ohjelmistokehityksestä.

Hinta

Koulutus voidaan toteuttaa:

- Ammatillisena lisäkoulutuksena valtionosuusjärjestelmän puitteissa: opiskelijamaksu on 490 €, jonka opiskelija maksaa itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Paikkoja on rajoitetusti.

- Oppisopimuskoulutuksena: opiskelija tarvitsee työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

 Rahoitusmuodosta riippumatta opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Osallistumisehdot

Koulutus on suunnattu peruskoulun tai ylioppilastutkinnon suorittaneille aikuisille, joilla on työkokemusta ja mahdollisuus olla mukana ohjelmointiprojekteissa työelämässä. Oppisopimusopiskelussa opiskelijalla on oltava mahdollisuus solmia oppisopimus alan työnantajan kanssa koulutuksen ajaksi.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Otamme yhteyttä kaikkiin hakijoihin ja kutsumme osan haastatteluun. Haastattelussa käydään läpi hakijan työ- ja harrastushistoriaa pelien tekemiseen tai muuhun ohjelmointiin liittyen.

Kysy lisätietoja

Kari Vikman
kouluttaja
puhelin 020 7461 207
kari.vikman(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi